Shiba Inu piątym najczęściej wywoływanym smart kontraktem w Ethereum

Rosnąca popularność Shiba Inu uczyniła go piątym najczęściej wybieranym kontraktem w sieci Ethereum i trzecim co do wielkości „spalaczem” gasu.

Wygląda na to, że inwestorzy są bardziej zainteresowani memami niż kiedykolwiek wcześniej. Silne price action SHIB zdołało zaskoczyć nawet sceptyków, a najnowsze dane ujawniają imponujące rezultaty.

Szum wokół Shiba Inu rozrósł się tak bardzo, że token pojawił się jako piąty najczęściej wywoływany smart kontrakt w sieci Ethereum w ciągu ostatnich 4 tygodni.

Według najnowszych danych zebranych w Dune Analytics, wymiar wywołania kontraktu przewyższył nawet Uniswap v3 SwapRouter, USDC i WETH. W rzeczywistości Shiba uplasowała się w tym względzie zaraz za znanym rynkiem NFT, OpenSea.

źródło: Dune Analitycs

Shiba Inutrzecim największym „spalaczem” gasu w Ethereum

Shiba Inu pojawiło się również jako trzeci co do wielkości „spalacz” gasu w sieci Ethereum w kontekście ostatnich 7 dni. Ten kamień milowy jest wynikiem zwiększonej aktywności sieci, a także zużycia gasu związanego z ruchami inwestorów na tokenie. Dane pochodzą z eksploratora TokenView:

źródło: tokenview

Sieć Ethereum spala ostatnio więcej ETH niż emituje. Ten trend trwa już od tygodnia:

Jak wspomniano powyżej, Shiba Inu odgrywa w tej kwestii niemałą rolę. W ciągu ostatnich siedmiu dni mem-token spalił ponad 6411 ETH. Giganci branżowi, tacy jak Uniswap V2 Router i Tether spalili w tym samym okresie czasu odpowiednio 18 500 ETH i 8539 ETH.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

EthereumSHIBshiba inu
Komentarze (0)
Dodaj komentarz