Premiera Ethereum 2.0 już dzisiaj | Będzie się działo?

Przez krótki okres czasu, w łańcuchu blokowym Ethereum (ETH) uczestniczyło więcej węzłów niż w sieci Bitcoin (BTC). Do tej sytuacji doszło w przededniu zaplanowanej na 1 grudnia premiery ETH 2.0.

Bitcoin odzyskuje przewagę nad Ethereum pod względem liczby węzłów

Bitfly porównał w niedzielę dane z agregatorów węzłów obydwu sieci. Okazało się, że łańcuch Ethereum zawierał – po raz pierwszy w historii – więcej węzłów niż Bitcoin. W tym czasie, wg danych z dwóch źródeł, Ethereum miało o 156 więcej węzłów niż Bitcoin.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji Bitcoin zdecydowanie wyprzedza Ethereum pod względem liczby węzłów. Dane z Bitnodes.io podają liczbę węzłów sieci Bitcoin w wymiarze 11 336. Ethernodes.org podaje natomiast całkowitą liczbę węzłów na Ethereum na poziomie 11 221.

Pytania i wątpliwości

Niektórzy komentatorzy zwrócili uwagę, że dane Bitnodes nie odzwierciedlały w pełni liczby węzłów Bitcoin. Rzeczywiście, wiele z nich odnosiło się do liczb nieuwzględniających węzłów nasłuchujących.

Z drugiej strony, niektórzy zwolennicy Ethereum szybko wskazali na demokratyczną dystrybucję węzłów w łańcuchu, a jeden z obrońców ETH stwierdził:

Niektórzy krytycy ETH wskazali również, że w przeciwieństwie do Bitcoina zawierającego tylko pełne węzły, które przechowują pełną archiwalną historię łańcucha blokowego, tego samego nie można powiedzieć o Ethereum. Rzeczywiście, liczba rzeczywistych pełnych węzłów w tym łańcuchu była wielokrotnie przedmiotem debaty.

Jak informowaliśmy wcześniej, awaria w popularnym klastrze Infura spowodowała podział łańcucha. Incydent miał wpływ zarówno na giełdy, jak i górników. Niektóre platformy musiały wstrzymać wypłaty:

Ethereum 2.0 startuje już jutro ok. 13:00

Według najnowszych danych etherscan.io, na kontrakcie depozytowym Ethereum 2.0 znajduje się obecnie ponad 860 000 ETH.

Wymagany próg depozytowy w wymiarze 524 288 ETH został przekroczony już w zeszłym tygodniu. Cena kryptowaluty wzrosła wówczas do ponad 600 USD. Środki cały czas spływają. W ciągu ostatniego tygodnia odnotowano aż 63-procentowy wzrost liczby depozytów.

Zaufanie do przejścia Ethereum z mechanizmu konsensusu opartego na dowodzie pracy (PoW) na staking (PoS) pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Inwestorzy wydają się być żywo zainteresowani zyskamize swoich depozytów.

Hojne depozyty w wysokości milionów dolarów (oczywiście w ETH) od IBC Group z Dubaju i innych wielorybów Ethereum dają dodatkową nadzieję, że jutrzejsza premiera Ethereum 2.0 powinno odbyć się bez zbędnych niespodzianek.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

ETHEth 2.0EthereumEthereum 2.0etherscan
Komentarze (0)
Dodaj komentarz