Litecoin lepszy niż bitcoin? | 60% wzrostu w 7 dni

W ciągu ostatnich siedmiu dni kurs kryptowaluty Litecoin wzrósł o ponad 60%. To najlepiej radząca sobie moneta cyfrowa ostatnich 7 dni. Litecoin zdeklasował pod tym względem nie tylko bitcona, ale także całe zdecentralizowane finanse (DeFi).

Dlaczego Litecoin rośnie w parze z bitcoinem? Wymieńmy 3 podstawowe czynniki:

  • wybicie w stosunku do BTC,
  • historyczne znaczenie LTC w poprzednich cyklach byków,
  • rosnąca pewność co do cyklu cenowego BTC.
LTC/ USD (wykres 1H); źródło: tutaj

Kurs Litecoin | Wybicie w ramach pary LTC/USD

Większość altcoinów nadal znajduje się w stagnacji w kontekście pary z bitcoinem. Na przykład para ETH / BTC jest daleka od jakiegokolwiek przełomu w najbliższym czasie we wszystkich niskich interwałach czasowych. Jednakże Litecoin wykazał silne momentum i korzystną strukturę techniczną, aby w połowie grudnia przewyższyć bitcoina.

Jonny Moe powiedział:

[…] Warto również zauważyć, że $ LTC jest jedynym głównym altem, który naprawdę dotrzymuje kroku $ BTC. ”

Ze względu na dynamikę LTC i fakt, że pozostaje jedynym altcoinem o dużej kapitalizacji przewyższającym BTC, nastroje rynkowe wokół LTC wyraźnie się poprawiły.

Historyczne znaczenie LTC w cyklach byków

Anonimowy trader znany jako „Byzantine General” twierdzi, że trwający rajd BTC jest wynikiem aktywności inwestorów instytucjonalnych. Zauważył, że rynek altcoinów może rosnąć w wyniku faktu, że instytucje koncentrują się na Bitcoin.

Wyjątkiem od tej tendencji miałoby być wg niego Ethereum, które ma rzeczywistą wartość fundamentalną. Chociaż LTC jest mniej pewne niż Ethereum, trader konstatuje, że bynajmniej nie jest niedźwiedzi w stosunku do LTC:

„Prawda o altcoinach, której prawdopodobnie nie chcesz usłyszeć . Ten rajd $ BTC był spowodowany przepływem zamówień instytucjonalnych. Ci ludzie nie zamierzają grać na losowe sh * tcoiny. ETH jest wartością odstającą. Zasadniczo istnieją tylko 2 monety, które zdaniem świata zewnętrznego mają fundamentalną wartość, a są to BTC i ETH. Więc ETH powinno radzić sobie dobrze. LTC jest mniej pewny, ale nadal jest użyteczną monetą, więc nie jestem szczególnie niedźwiedzi. ”

Altcoiny znalazły się w niezręcznej sytuacji, w której jeśli Bitcoin nadal rośnie, lądują w stagnacji w stosunku do BTC. Jeśli cena BTC spadnie, altcoiny prawdopodobnie ucierpią z powodu jeszcze większych spadków.

Litecoin, który radzi sobie w parze z bitcoinem w tym środowisku, wskazuje na siłę i odporność na poziomie technicznym.

Gdyby Bitcoin skonsolidował się powyżej 23 000 USD przy stosunkowo niskiej zmienności, byłby to idealny okres dla wzrostu altcoinów. Jeśli tak się stanie, Litecoin miałby większe szanse na kolejne wzrosty.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowalutykurs litecoinakurs LTCLitecoinLTC
Komentarze (0)
Dodaj komentarz