Square z rekordowym przychodem w Q1 2021 – dzięki Bitcoinowi

Gdy w listopadzie zeszłego roku opisywaliśmy raport finansowy firmy Square napisaliśmy, że ich przychody rozbiły Bitcoinowy bank. Aby opisać dochód spółki za pierwszy kwartał 2021 roku należałoby w takim razie powiedzieć, że rozbitych zostało kilka banków. Kalifornijska spółka wygenerowała przychód w wysokości ponad 5 miliardów dolarów, co stanowi świetny wynik, porównując to do oczekiwań rynku ($3,37 mld według analiz Refinitiv) i do danych za Q3 2020 roku ($1,63 mld).

Square rozwija swój Cash App

Jednym ze źródeł rekordowego wyniku fintechowej spółki jest z pewnością aplikacja finansowa o nazwie Cash App, flagowy produkt spółki. Narzędzie to początkowo ograniczało się do umożliwiania transakcji w pieniądzu fiducjarnym, natomiast od stycznia 2018 roku dokonano bardzo dobrego wyboru, którym było umożliwienie transakcji z użyciem Bitcoina. Od tamtej pory wartość akcji Square na NASDAQ wzrosła niemalże sześciokrotnie. Warto dodać, że spółka otwierając się na kryptowaluty nie tylko umożliwiła dokonywanie transakcji przy ich użyciu za swoim pośrednictwem, ale także inwestuje w BTC. Porównując obecne zestawienie finansowe z tym opublikowanym za trzeci kwartał ubiegłego roku, nie należy zapominać o istotnym czynniku w postaci „odwilży gospodarczej”, czyli o odradzającej się gospodarce po kryzysie wywołanym przez koronawirusa. Ożywienie gospodarcze to zjawisko zauważalne na przestrzeni ostatnich miesięcy, dzięki któremu konsumenci są bardziej skłonni do wykorzystywania swoich oszczędności – czy to w ramach konsumpcji, czy też jako inwestycje.

Wykres akcji spółki Square Inc za okres od 06.05.2020r. do 06.05.2021r na godz. 16:00 CET, źródło: tradingview

Wzrost liczby rachunków kołem zamachowym rozwoju

Kalifornijska spółka w ostatnich miesiącach nie szczędziła gotówki na inwestycje w swój priorytetowy projekt, którym jest Cash App, czego rezultatem – rzecz jasna oprócz rosnących przychodów – jest wzrost liczby aktywnych rachunków netto o 14,5 miliona w 2021 roku. Obecnie, łączna deklaratywna liczba rachunków wynosi 392 milionów. Spółka w czwartkowym liście akcjonariuszy poinformowała, że odnotowała „silny wzrost napływów klientów w pierwszym kwartale, napędzany głównie wypłatami funduszy rządowych, co pomogło doprowadzić do większego zaangażowania i przyjęcia większej liczby produktów w naszym ekosystemie aplikacji gotówkowych”, zgodnie z czwartkowym listem do akcjonariuszy, który w pełnej krasie możecie ujrzeć tutaj. Wynika z niego, że w kwestii liczby klientów spółka o kapitalizacji przekraczającej 100 miliardów dolarów, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i planuje inwestycje w dalszą ekspansję.

Perła w koronie, tam Bitcoin się mieni

Konsumenci, których liczba stale rośnie, coraz częściej przeprowadzali transakcje online i za pośrednictwem App Cash. Przychody Square z usług transakcyjnych wzrosły o 27% w pierwszym kwartale w stosunku do ubiegłego roku, do $960 milionów, przekraczając w ten sposób oczekiwane przez analityków $872,5 miliona. Wolumen płatności brutto wzrósł o 29% w porównaniu z ubiegłym rokiem, także przekraczając przewidywania, które wynosiły 17,3%. Oprócz transakcji cyfrowych, fintechowa spółka odniosła dochody także ze sprzedaży fizycznej, np. sprzedając terminale do obsługi płatności w sklepach. To, co przyniosło największe pieniądze firmie, to relatywnie niedawne inwestycje w Bitcoin. Square poinformował, że przychody z BTC wzrosły do ​​3,51 miliarda dolarów w pierwszym kwartale 2021 roku, w porównaniu z 306 milionami dolarów w tym samym okresie ubiegłego roku. Zysk brutto uzyskany przez firmę jest jednakże nieco mniej imponujący, albowiem wynosi „jedynie” $75 milionów. Aktualne wyniki finansowe, wraz z porównaniem do historycznych danych zostały udostępnione przez Square pod tym adresem.

Źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

BitcoinCash AppSquare
Komentarze (0)
Dodaj komentarz