Przeglądana kategoria

Spółki

W kategorii Spółki znajdziesz wpisy na temat papierów wartościowych spółek krajowych i zagranicznych, które są interesujące pod względem swojej wartości bądź ogólnej charakterystyki. Akcja to właśnie papier wartościowy, który stanowi wynikową uczestnictwa akcjonariusza w spółce o charakterze akcyjnym.

Akcje spółek łączą w sobie prawa zarówno o charakterze majątkowym jak i niemajątkowym. Poprzez zakup akcji, każdy akcjonariusz staje się de facto współwłaścicielem części majątku danej spółki.

Akcje są z reguły udostępnione do obrotu publicznego. Oznacza to, że można nimi handlować w ramach publicznego obrotu na rynku kapitałowym.

Co istotne, zakup akcji daje również pewien wpływ na to, w jaki sposób spółka jest zarządzana. Daje także prawo do udziału akcjonariusza w zysku, który spółce uda się wypracować.