Czarne chmury nad głównym akcjonariuszem Pepco. Czy inwestorzy mają się o co martwić?

Sąd w Amsterdamie orzekł, że spółka Steinhoff zostanie wycofana z obrotu giełdowego. Przeprowadzony zostanie także jej proces likwidacji. Środki zebrane z likwidacji spółki, zostaną przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli. Warto nadmienić, że Steinhoff jest głównym akcjonariuszem Pepco. Czy problemy głównego akcjonariusza będą miały przełożenie na działalność Pepco?

Steinhoff – nieudana restrukturyzacja

Grupa Steinhoff została założona w 1964 roku i szybko stała się wiodącym graczem na rynku handlu detalicznego w Europie. Spółka była jednym z największych dystrybutorów mebli w Europie. Do portfolio marek spółki należały: Conforama, Pepcor, Mattress czy Harveys Furniture. Firma szybko zwiększała skalę działania. Wydawało się, że z firmą jest wszystko w porządku. Jednak w 2017 roku odkryto, że firma zawyżała przychody o miliard dolarów w latach 2009-2017. Okazało się, że przychody firmy były wytworem księgowego. Z powodu odkrycia jeszcze kilku nieprawidłowości księgowych, kurs akcji spółki spadł o 90%. 

Brak zaufania ze strony instytucji finansowych w połączeniu z ogromnym zadłużeniem, spowodował, że firma przez lata balansowała na granicy wypłacalności. Problemem był dług, który znacznie przekraczał aktywa spółki. 

Firma w 2021 roku przystąpiła do programu restrukturyzacji zadłużenia. Steinhoff liczył na to, że uda mu się wygenerować wystarczająco gotówki, aby program zakończył się sukcesem. Obecnie zdecydowano, że restrukturyzacja będzie miała charakter likwidacji. Aktywa Steinhoff zostaną przeniesione do New Topco. Akcjonariusze spółki otrzymają CVR, czyli warunkowe prawo do wartości. Akcjonariusze otrzymają gotówkę tylko wtedy kiedy spłaceni zostaną wierzyciele. Na razie zobowiązania Steinhoff wynoszą około 10,4 mld€. Z kolei aktywa spółki wynoszą od 5,2 – 7 mld€. Największą wartością likwidowanej spółki jest pakiet akcji Pepco. Steinhoff posiada 72% akcji tej spółki. Wartość pakietu wynosi około 3,3 mld€.

Źródło: Steinhoff stan z ostatniej prezentacji spółki (2022)

Co dalej z Pepco?

Po pierwsze działalność Pepco nie jest w żaden sposób zagrożona z powodu problemów Steinhoff. Firma nadal będzie prowadzić swoją działalność. Wynika to z tego, że pakiet akcji Pepco przejmie New Topco, które będzie starało się znaleźć chętnego do nabycia całości lub części udziałów w sieci sklepów. Pepco generuje także wystarczająco gotówki, aby kontynuować ekspansję geograficzną oraz dokonywać modernizacji swoich sklepów. 

Ważnym pytaniem jest to czy Pepco nie skończy swojej przygody z warszawską giełdą. W przypadku przekroczenia progu 50% nowy akcjonariusz będzie musiał ogłosić wezwanie na całość spółki. Ustawodawca rok temu zmniejszył próg z 66% do 50%. Cena w wezwaniu może wynosić minimum średnią cenę akcji z okresu 3 i 6 miesięcy. Istnieje zatem ryzyko, że kupno akcji Pepco nie będzie inwestycją długoterminową.

Oczywiście posiadacze akcji Pepco nie powinni być zaskoczeni. Informacje dotyczące prestrukturyzacji Grupy Steinhoff spółka podała w prospekcie podczas debiutu spółki. Prospekt jest publicznie dostępny. 

Nota

Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. Bithub.pl nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem.

Może Cię zainteresować:

GiełdaGPW
Komentarze (0)
Dodaj komentarz