Jakie wydarzenia warto obserwować ?

Co ma wpływ na rynki finansowe ?

Rok 2022 odchodzi w zapomnienie. To, co rynek wycierpiał w ubiegłych 12 miesiącach, staje się historią. Nadchodzące tygodnie mają nam do zaoferowania wiele nowych sytuacji, na które warto zwrócić uwagę. Wydarzenia, które warto obserwować w roku 2023 ? W tym artykule przybliżymy sobie wydarzenia, które mogą mieć duży wpływ nie tylko na same kryptowaluty, ale i cały szeroki rynek.

Jakie wydarzenia warto obserwować ?

Przed przystąpieniem do opisania wydarzeń warto się zastanowić, jakie to wydarzenia mogą wpływać mocno na ekonomię świata. Dla ułatwienia przygotowałem dla Ciebie drogi czytelniku 6 ogólnych wydarzeń na świecie, które warto obserwować:

 1. Zmiany w polityce monetarnej i fiskalnej rządu. Decyzje dotyczące stopy procentowej i wydatków budżetowych mogą mieć wpływ na wzrost gospodarczy, inflację i inne aspekty ekonomiczne.
 2. Wojny i konflikty zbrojne. Te wydarzenia mogą prowadzić do zamknięcia granic i ograniczenia handlu, co może negatywnie wpłynąć na ekonomię.
 3. Zmiany w prawie i regulacjach. Nowe przepisy i regulacje mogą mieć wpływ na działalność gospodarczą, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw i branż, które są bezpośrednio dotknięte tymi zmianami.
 4. Zmiany na rynkach światowych. Fluktuacje cen surowców, takich jak ropa naftowa czy złoto, oraz wahania na giełdach mogą mieć wpływ na ekonomie krajów.
 5. Katastrofy naturalne i inne nieoczekiwane wydarzenia. Trzęsienia ziemi, huragany i inne katastrofy mogą mieć znaczący wpływ na ekonomie krajów dotkniętych tymi zdarzeniami.
 6. Zmiany technologiczne. Nowe technologie i innowacje mogą prowadzić do zmian w strukturze rynku pracy i w sposobie, w jaki ludzie i przedsiębiorstwa prowadzą działalność gospodarczą.

Jaka jest obecna sytuacja ?

Ogólnie opisaliśmy wydarzenia, które warto obserwować— zastanówmy się teraz — jak stoimy z obecnymi sytuacjami.

 1. Zmiany w polityce monetarnej i fiskalnej rządu.
  Tutaj warto obserwować głównie bank centralny USA, czyli FED, ponieważ wywiera największy wpływ na światową ekonomię. FED na początku roku 2022 zaczął podnosić stopy procentowe z poziomu 0,25% do dzisiejszych 4,50%. Działania FED-u wywarły olbrzymi wpływ na rynki. Najbliższe spotkanie FED-u jest zaplanowane na 01.02.2023 r. , rynek oczekuje zwolnienia w polityce podwyższania stóp procentowych i większością 90% obstawia podwyżkę w przedziale 0% – 0.25%. Z niecierpliwością cały świat wyczekuje, kiedy FED zmieni politykę monetarną.
 2. Wojny i konflikty zbrojne.
  Jak wszyscy niestety wiemy, za naszą wschodnią granicą jest wojna. Konflikt ten wpływa na rynki całego świata, w szczególności na nasze Polskie podwórko. Wojna ta jest również elementem szerszego konfliktu między Rosją, a Zachodem, w którym w grę wchodzą różnice polityczne, militarnie i gospodarcze. Unia Europejska i Stany Zjednoczone wsparły Ukrainę w jej konflikcie z Rosją, udzielając jej pomocy gospodarczej i politycznej. Mimo licznych rozmów pokojowych i porozumień — konflikt na Ukrainie nadal trwa, a jego rozwiązanie wydaje się dalekie. Sprawę warto obserwować z powodu wpływu na ceny wielu aktywów. Zakończenie konfliktu mogłoby pozytywnie wpłynąć na rynek kryptowalut, a każde zaostrzenie może obniżyć ceny jeszcze niżej.
 3. Zmiany w prawie i regulacjach.
  Markets in Crypto-Assets (MiCA) – to jedna z najważniejszych ustaw, jakie wchodzą dla rynku kryptograficznego. 10 października członkowie Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego poparli dokument większością głosów (28 za do 1 przeciw). Dokument wchodzi w życie z początkiem roku 2024. Jeżeli jeszcze się z nim nie zapoznałeś drogi Czytelniku, a jesteś na rynku kryptowalut, warto to zrobić.
 4. Zmiany na rynkach światowych i rynkach pracy.
  Rynki mają za sobą dwa burzliwe lata, zaczynając od C19, kończąc na wojnie. Na ratunek w tych sprawach przybył dodruk pieniądza, co teraz przekłada się na wysokie inflacje oraz rosnące koszty energetyczne. Problemy energetyczne Europy to jedno z ważniejszych zmian na rynkach, które warto obserwować.
 5. Katastrofy naturalne i inne nieoczekiwane wydarzenia.
  Kiedy matka natura staje na drodze z ludźmi, człowiek nie ma szans. Katastrofy takie, warto obserwować ze strony inwestora. Niestety, nie mamy na nie często wpływu, jednak jeżeli rozgrywacie na giełdzie pewne aktywa, warto obserwować czy czasami nie znajdują się w okolicy rażenia matki natury.
 6. Zmiany technologiczne.
  Ostatni punkt to właśnie rewolucja, w której się znajdujemy. To dzięki niej, w ogóle ten artykuł powstaje. Mowa o Bitcoinie i całej branży Blockchain, którą zapoczątkował 14 lat temu Satoshi.

Wydarzeń — które mogą mieć duży wpływ na rynki finansowe — jest wiele. Jeżeli inwestujecie swoje pieniądze w aktywa, warto mieć wymienione sytuacje na oku. Obecnie sytuacja jest cały czas niepewna ze względu na politykę monetarną banku centralnego USA, czyli FED-u oraz późne efekty kryzysu związany z pandemią COVID-19. Warto też zwrócić uwagę na napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz na sytuację w Europie, gdzie ogromny wpływ na rynki wywiera konflikt zbrojny na Ukrainie. Uważne obserwowanie wymienionych wydarzeń może dać przewagę w rywalizacji na rynkach finansowych.

EkonomiaGospodarkaKryptowalutymakroekonomiarynki finansowewydarzenia
Komentarze (0)
Dodaj komentarz