#NiedzielnyWywiad. Zakłady na rynku predykcyjnym

482

Zdecentralizowany rynek predykcyjny umożliwia userom tworzenie własnych wydarzeń, w których mogą uczestniczyć inni użytkownicy. To pozwala na większą swobodę w zawieraniu zakładów i możliwość skupienia się na dziedzinach, które dana osoba uważa za interesujące – mówi Xiahong Lin, twórca Bodhi, w #NiedzielnyWywiad Bithub.pl.

Standardowo działa to tak, że jeśli chcemy zawrzeć zakład, idziemy do bukmachera. Rynki predykcyjne oparte na blockchainie zmieniają ten model. W jaki sposób?

Xiahong Lin: Rynki predykcyjne istnieją od dawna. Zazwyczaj wymagają odwoływania się do swojego rodzaju „władzy centralnej” – czy to witryny internetowej, czy to bukmachera, który umożliwi zawarcie zakładu dotyczącego następstw wybranych zdarzeń. Technologia blockchain umożliwia natomiast bezpośrednią interakcję między stronami zakładu w trybie trustless – czyli takim, w którym czynnik zaufania nie odgrywa roli i niepotrzebny jest gwarant prawidłowego przebiegu zakładu w postaci niezależnej strony trzeciej. Tokeny, będące znacznikami i nośnikami wartości, zostają zabezpieczone w momencie zawarcia zakładu i są objęte formą usługi escrow aż do momentu ogłoszenia werdyktu i zwycięzcy zakładu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu smart contractów zapisanych na łańcuchu bloków i realizowane jest w zdecentralizowanych warunkach na platformie predykcyjnej Bodhi.

Jakie możliwości daje ten rynek z punktu widzenia użytkownika

XL: Zdecentralizowany rynek predykcyjny umożliwia userom tworzenie własnych wydarzeń, w których mogą uczestniczyć inni użytkownicy. To pozwala na większą swobodę w zawieraniu zakładów i możliwość skupienia się na dziedzinach, które dana osoba uważa za interesujące. To również sposób na poszerzenie wyboru i uwzględnienie większej liczby przyszłych zdarzeń.

Konkurencja jest duża?

XL: W przestrzeni predykcyjnej istnieje kilka projektów, które różnią się od siebie priorytetami i podejściem do sposobu wykorzystania „inteligencji zbiorowej” w celu przewidywania przyszłych wydarzeń. Największa linia podziału między projektami dotyczy tego, czy sam projekt jest rynkiem predykcyjnym, czy raczej platformą do tworzenia rynków predykcyjnych lub wydarzeń. Bodhi jest platformą działającą na rynku predykcyjnym, która umożliwia użytkownikom tworzenie wydarzeń predykcyjnych w zdecentralizowanym środowisku.

Głównym czynnikiem wyróżniającym Bodhi jest fakt, że nie jest to przedsięwzięcie stworzone na bazie Ethereum – mimo że entuzjastycznie wspieramy ten projekt (Bodhi uczestniczył w ICO Ethereum) – ale na badzie Qtum. Qtum to blockchain wykorzystujący mechanizm konsensusu Proof-of-Stake, umożliwiający bardziej wydajne przetwarzanie transakcji blockchainowych.

W jaki sposób działają zakłady na Bodhi?

XL: Bodhi jest platformą całkowicie zdecentralizowaną. Każde zdarzenie predykcyjne zamieszczane jest na łańcuchu za pomocą smart contractu, który akceptuje wpłaty za pośrednictwem tokenu QTUM jako tokenu pierwotnego służącego do zawierania zakładów. Zamierzamy rozwinąć ten mechanizm w przyszłości, aby umożliwiał akceptowanie wielu różnych tokenów. Token Bodhi (BOT) służy za token do zarządzania, umożliwiający ustalenie rezultatu zdarzenia predykcyjnego. Mechanizm zastępowalnej wyroczni stworzony przez Bodhi jest pierwszy w swoim rodzaju. To nowatorskie rozwiązanie zapewniające ochronę przed możliwymi błędami podczas ustalania rezultatu wydarzenia predykcyjnego.

Kwestia wyroczni jest jednym z głównych wyzwań na rynkach predykcyjnych. Jak mu podołaliście?

XL: Opracowany przez nas mechanizm wyroczni, o którym wspomniałem, umożliwia zapewnienie jednogłośnej zgody na temat wyniku wydarzenia predykcyjnego na platformie Bodhi. Gdy nowe wydarzenie predykcyjne zostaje utworzone, jego twórca ustanawia wstępną wyrocznię (initial oracle), którą może być ktokolwiek chętny do pełnienia tej roli. Wstępna wyrocznia, aby wziąć na siebie tę rolę, musi „zainwestować” określoną liczbę BOT. Gdy wydarzenie predykcyjne zostaje utworzone, staje się ono dostępne dla innych użytkowników, którzy mogą w nim uczestniczyć. Na zakończenie wydarzenia predykcyjnego wstępna wyrocznia określa wynik, o którego poprawności jest przekonana. W tym momencie zaczyna działać mechanizm zastępowalnej wyroczni Bodhi. Gdy rezultat końcowy zostaje określony, wstępna wyrocznia odzyskuje swoje BOT-y, ale przysługuje jej również 1 proc. tokenów QTUM, które zostały wpłacone przez stronę przegrywającą zakład dotyczący wydarzenia.

Gdy wstępna wyrocznia określi rezultat, mechanizm zastępowalnej wyroczni automatycznie stworzy wszystkie możliwe wydarzenia alternatywne jako nowe wydarzenia na blockchainie. Ogół użytkowników może wówczas posłużyć się tokenami BOT w celu dokonania weryfikacji rezultatu określonego przez wstępną wyrocznie lub stwierdzić, że to inny rezultat jest tym poprawnym. Jeśli pojawia się jednogłośna zgoda co do rezultatu wstępnej wyroczni, wydarzenie, wraz z zakładem, zostaje sfinalizowane i zamknięte, a tokeny są przyznawane zgodnie z regulaminem. Jeśli natomiast ktoś uzna, że wynik jest niepoprawny, może postawić własne BOT-y na wynik alternatywny. W takiej sytuacji wydarzenie nie zostaje sfinalizowane, ale przedłożone do następnej tury obstawiania, która wymaga od wstępnej wyroczni postawienia dodatkowych tokenów BOT w celu obrony swojego pierwotnego werdyktu. Ogół użytkowników również może obstawiać wynik, który uważa za poprawny. Jeśli 99 proc. osób wierzy, że dany rezultat jest poprawny, to przeważa szalę na korzyść tego rezultatu z punktu widzenia opinii publicznej. Ten mechanizm stawiania wyzwań wyroczni trwa, dopóki wynik nie jest jednogłośny lub dopóki dostępne BOT-y nie zostaną wykorzystane – w takiej sytuacji dylemat rozstrzyga Bodhi Foundation, która po skrupulatnej analizie sytuacji określa wynik.

Skupiacie się na rynku chińskim. Jest bardziej atrakcyjny niż amerykański czy europejski?

XL: Na początek adresujemy swoją ofertę głównie na rynek chiński, ponieważ jesteśmy dobrze zaznajomieni z jego realiami i tamtejszą kulturą. Chiny to ogromny rynek z 770 milionami regularnych użytkowników internetu przy 95 proc. mieszkańców tego kraju mających dostęp do sieci za pośrednictwem telefonów. Z naszych obserwacji wynika, że coraz więcej chińskich internautów zainteresowanych jest technologią blockchain i sądzimy, że będą oni pierwszymi użytkownikami aplikacji opartych na łańcuchu bloków, takich jak rynki predykcyjne. Chcemy ugruntować pozycję Bodhi na rynku, który dobrze znamy, zyskując w ten sposób solidny fundament pod przyszłą działalność i ekspansję na skalę globalną.

Rozmawiał Przemysław Ćwik
e-mail: [email protected]

Komentarze