Światowe Forum Ekonomiczne: Do 2028 roku blockchain przyciągnie bilion dolarów

1 666

Blockchain to niewątpliwe jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań naszych czasów. Według najnowszego raportu Światowego Forum Ekonomicznego, do 2028 roku blockchain może przyciągnąć aż 1 bilion dolarów. W związku z tym, organizacja odnotowuje znaczący wzrost wykorzystania blockchainu w globalnej gospodarce.

W najnowszym raporcie Światowego Forum Ekonomicznego wyjaśniono, w jaki sposób blockchain może zmienić sposób zarządzania zasobami i przyczynia się do zrównoważonego wzrostu i tworzenia nowych ścieżek rozwoju. Raport identyfikuje ponad 65 przypadków użycia, w których blockchain może być zastosowany, wraz z ośmioma tzw. „gamechangerami”, w których technologia mogłaby zasadniczo zakłócić obecne systemy i podejścia do danej gałęzi gospodarczej. Do tej pory te możliwości pozostają w dużej mierze niewykorzystane przez deweloperów i rządy, ale stanowią szansę na kontynuacje rozwoju oraz implementację owych systemów do codziennego użytku.

Wśród kluczowych ustaleń raportu, WEF prognozuje że rozwiązania łańcucha bloków mogą przynieść nowy rodzaj przepływu funduszy w handlu. To z kolei może pomóc w zmniejszeniu luki w finansowaniu handlu o 1,5 biliona dolarów, dzięki pełnej cyfryzacji rozwiązań i zredukowaniu tradycyjnych, archaicznych sposobów finalizowania międzynarodowych transakcji. W sprawozdaniu czytamy: „[…] Około 30% lub 1,1 biliona nowych obrotów handlowych będzie skutkowało usunięciem barier dla łańcucha bloków”, dodając, że „Do 2028 roku około 40% lub 0,9 biliona dolarów przeniesie się do DLT, aby uzyskać lepszy poziom usług i znacznie niższe opłaty.”

blockchain
źródło: LuckyStep/Shutterstock (Licensed) Remix by Jason Reed

WEF i raport dot. blockchainu

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), to szwajcarska fundacja non-profit znana z organizacji corocznej konferencji w Davos. Konferencja w Davos jest spotkaniem prezesów najbogatszych światowych korporacji, przywódców politycznych (prezydentów, premierów i innych) oraz wybranych intelektualistów i dziennikarzy. Oprócz spotkań w Davos, fundacja organizuje również regionalne wydarzenia oraz publikuje raporty ekonomiczne, które przewidują rozwój danej gałęzi gospodarczej na świecie.

„Tradycyjne procesy stanowią poważną przeszkodę dla małych i średnich przedsiębiorstw i handlu na rynkach wschodzących. Przekształcanie dokumentacji papierowej w formaty elektroniczne i stosowanie inteligentnych narzędzi i technologii pomaga zmniejszyć bariery handlowe i skrócić czas przetwarzania na granicach, szczególnie w przypadku małych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw w krajach o podwyższonym ryzyku” – piszą w raporcie WEF

Weźmy za przykład testową przesyłkę kwiatów z Kenii do portu w Holandii. Transport ten zaowocował stosem prawie 200 dokumentów papierowych. Cyfryzacja procesów za pomocą innowacji, takich jak blockchain, może spowodować znaczną poprawę procesów weryfikacyjnych, zmniejszyć koszty analizy dokumentów oraz przyspieszyć ogólny proces obrotu, co spowoduje częstsze kursy i zwiększy zysk wszystkich pośredników i firm zarządzających.

Co sądzicie o wykorzystaniu blockchainu w handlu międzynarodowym? Zapraszamy do dyskusji!

Komentarze