Polskie Stowarzyszenie Bitcoin zbadało rynek Bitcoina w kraju.

2 160
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin zleciło badanie krajowego rynku Bitcoina, które wykonała firma CM Solutions Inżynierowie Reklamy na grupie 600 respondentów. Celem przeprowadzonego badania była  segmentacja uczestników polskiego rynku bitcoin oraz analiza trendów rynkowych.

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin (PSB) to organizacja zrzeszająca aktywnych użytkowników Bitcoin, działających na rzecz rozwoju i promocji tej waluty. Powstało w 2013 roku i od tamtego czasu systematycznie się rozwija. Stowarzyszenie skupia programistów, przedsiębiorców, prawników, finansistów, księgowych oraz wszystkie osoby, które są zainteresowane Bitcoinem (BTC) i innymi kryptowalutami.

Sposób przeprowadzenia badania

Część sondażowa badania została wykonana na reprezentatywnej próbie za pomocą
doboru sieciowego oraz doboru jednostek typowych, badanie zostało wykonane na dwóch
reprezentatywnych grupach (n=150) metodą CATI oraz na dwóch reprezentatywnych grupach
(n=150) metodą CAPI dla łącznej grupy 600 respondentów.

Czego możemy dowiedzieć się z raportu

Inwestorów kryptowalutowych podzielono na na cztery segmenty: początkujący inwestor, potencjalny inwestor, okazjonalny inwestor, doświadczony inwestor  i opisano każdy z nich. Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące: płci, wieku wykształcenia, stanu cywilnego, wielkości gospodarstwa domowego, budżetu przeznaczonego na inwestycje w Bitcoina,  częstotliwości inwestowania w Bitcoina w ciągu roku, oczekiwań względem inwestycji w Bitcoina  oraz tego gdzie w internecie szukają informacji  o Bitcoinie. Poza tym, analizowano zainteresowanie innymi kryptowalutaim niż BTC oraz gdzie po raz pierwszy badane osoby zetknęły się z tematyką kryptowalut.

 

Świadomość ryzyka inwestycyjnego

Na uwagę zasługuje wysokie zróżnicowanie świadomości ryzyka inwestycyjnego pomiędzy różnymi
grupami osób inwestujących, bądź zamierzających zainwestować w kryptowaluty. Wszystkie grupy,
z wyłączeniem potencjalnych inwestorów, określają poziom inwestycji w Bitcoina jako subiektywnie wysoki – doświadczeni inwestorzy – 70%, początkujący inwestorzy – 94%, okazjonalni inwestorzy – 51%.

W raporcie o Bithub.pl

 

Drodzy Użytkownicy dziękujemy za to, że jesteście z nami.

Dzięki Wam portal Bithub.pl został uwzględniony w raporcie z badania krajowego rynku bitcoina.

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu.

 

 

.

 

Komentarze