Kryptowaluty nie odejdą

2 048

Kryptowaluty będą nadal – tak sądzi przedstawiciel organu amerykańskiego…

Opinie ludzi na temat przyszłości kryptowalut są bardzo różne. Te pozytywne również dotyczą przedstawiciela amerykańskiego komisarza Commodity Futures Trading Commission Rostina Benhama, który przemawiał na konferencji  Blockchain for Impact Global Summit w poniedziałek. Z jego przemówienia można wysnuć parę ciekawych stwierdzeń.

Tradycyjnie istniała potrzeba, aby zaufany pośrednik – na przykład bank lub inna instytucja finansowa – służyły jako strażnik transakcji i wielu działań gospodarczych. Waluty cyfrowe starają się zastąpić potrzebę centralnego organu lub pośrednika zdecentralizowanym, opartym na regułach i otwartym mechanizmie konsensusu. Inni twierdzą jednak, że jest to HYIP lub technologiczna alchemia, a obecne zainteresowanie cyfrowymi walutami jest przesadzone i przypomina myślenie życzeniowe, gorączkę, a nawet stany maniakalne. Mówi się, że waluty cyfrowe nie pełnią żadnej społecznie użytecznej funkcji, a co gorsza, można ich użyć do unikania przepisów lub wspierania nielegalnej działalności. Rzeczywiście, historia pokazała nam raz po raz, że źli użytkownicy będą próbowali powoływać się na koncepcję innowacji w celu popełnienia odwiecznych nieuczciwych programów w społeczeństwie. „

W trakcie swojego przemówienia komisarz stwierdzał, że CFTC od 2015 określał kryptowaluty jako towar. Dodatkowo zaznaczył, że żaden obecny organ regulacyjny i nadzorujący rynek finansowy w USA nie ma defacto żadnej możliwości kontrolowania platform wymiany kryptowalut. Jednakże CFTC ma prawo w zakresie egzekwowania przepisów w celu zbadania oszustw i manipulacji na bazowych rynkach wirtualnych walutowych rynków kasowych oraz, w stosownych przypadkach, prowadzenia działań w zakresie egzekwowania prawa cywilnego w przypadku wykrycia oszustwa lub manipulacji. Komisarz informował o działaniach CFTC w zakresie wystosowania wytycznych dotyczących rynku kasowego i rynku instrumentów pochodnych w tym segmencie. Agencja wydała także ostrzeżenia o wycenach i zmienności na wirtualnych rynkach walutowych oraz podjęła bezprecedensowy wysiłek w zakresie edukacji konsumenckiej.

Jak oceniacie postępowanie CFTC, który w ostatnich latach przyłożył się do działań w zakresie rynku kryptowalut i jego działalności w USA. Zapraszamy serdecznie do dyskusji.

Komentarze