Kryptowalutowy oddział do zadań specjalnych

Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ogłosił 22 marca utworzenie oddziału specjalnego ds. kryptowalut. Zespół ten powstał przy współpracy Banku Anglii (ang. Bank of England) oraz odpowiednika polskiej Komisji Nadzoru Finansowego – Financial Conduct Authority. Obie instytucje będą nadzorowały regulacje oraz wsparcie technologii związanych z kryptowalutami.

FCA 19 marca wypuściło kolejny tzw. regulatory sandbox, który jest niczym innym jak możliwością dla kryptowalutowego rynku FinTech (ang. Financial Technology) do testowania swoich technologii we współpracy z organami rządowymi. Sandbox ma umożliwić testowanie produktów branży FinTech bez ograniczania dużą ilością regulacji.

Minister Finansów Zjednoczonego Królestwa Philip Hammond odniósł się do nowopowstającego oddziału specjalnego ds. kryptowalut. Potwierdził, że prowadzone prace będą miały na celu stworzenie standardów oraz ułatwienie współpracy brankom oraz firmom z branży FinTech. Podkreślił również, że priorytetem będzie wspieranie innowacji w branży FinTech.

„Jestem zobowiązany wspierać rozwój sektora (finansowego) jak i jego strategie, które zapewnią, że Zjednoczone Królestwo pozostanie z przodu cyfrowej rewolucji […] Jako jego część, nowy oddział specjalny będzie wspierał Zjednoczone Królestwo w zarządzaniu ryzykiem związanym z kryptowalutami. Będzie również wykorzystywał potencjał i korzyści płynące z samej technologii będącej ich podstawą. – Philip Hammond, Minister Finansów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Na początku marca gubernator Banku Anglii Mark Carney stwierdził, że kryptowaluty powinny zostać poddane regulacjom, a nie zostać zakazane. Dodał również, że powinny być utrzymywane i rozwijane w takich samych standardach jak tradycyjny system finansowy.

Oprócz kwestii związanych z rynkiem FinTech w samym Zjednoczonym Królestwie, podjęte zostały również pierwsze kroki dotyczące współpracy z Australią. Podpisana została umowa będąca tzw. „pomostem branży FinTech”. Ma ona umożliwić wprowadzenie brytyjskich produktów na australijski rynek FinTech. Oprócz tego, ma umożliwić współpracę instytucji finansowych tj. Innovate Finance oraz Fintech Australia.

Australia już wcześniej udowadniała swoją otwartość na technologie związane z kryptowalutami. Największa australijska giełda papierów wartościowych zaczęła pracę związane z technologią blockchain już w grudniu zeszłego roku. Miasto Brisbane będzie niedługo pierwszym na świecie lotniskiem wspierającym kryptowaluty. Dodatkowo od 1 Marca w całym kraju można kupować kryptowaluty w kioskach.

Komentarze