Kongres USA: Przedstawiono trzy ustawy dot. kryptowalut i blockchainu

źródło: pixabay.com
2 678

Członek amerykańskiego kongresu, Tom Emmer, zaproponował trzy projekty ustaw, które posłużyć mają rozwojowi technologii blockchain, jak i kryptowalut. Wyraża on szczególne poparcie dla rozwoju obiecujących technologii w Stanach Zjednoczonych, chce zapewnić jasność prawną podmiotom i ustanowić łatwą i bezpieczną drogę rozliczeniową dla podatników dysponujących walutami cyfrowymi. Ustawy mają skupić się zarówno na górnictwie walut wirtualnych, technologii blockchain, jak i rozliczaniu z hard forków wszelakich kryptowalut.  

Tom Emmer ogłosił, że przedstawi projekty ustaw i ich szczegółową charakterystykę, aby pomóc zracjonalizować otoczenie regulacyjne kryptowalut i technologii blockchain. Rezolucja wspiera delikatne podejście do regulacji, a dwie proponowane ustawy utworzą bezpieczne ścieżki, z których jedna służyć ma do bezpiecznego korzystania z kryptowalut, druga zaś jest skierowana dla podatników, którzy zgłaszają dochody z obrotu kryptowalutami. Ustawa wymaga także, aby rząd federalny opracował ramy wspierające waluty cyfrowe i „przymykał oko” przy tworzeniu nowych ram prawnych dla tego sektora – w celu szybkiego rozwoju i zachęcenia do angażowania się obywateli w innowacyjną branżę. Zasadniczo, deklaracja poparcia dla technologii blockchain nie tworzy ani nie uchyla żadnych faktycznych przepisów ustawowych, do których branża musi się dostosować.

„Stany Zjednoczone powinny nadać priorytet przyspieszeniu rozwoju technologii blockchain i stworzyć środowisko, które umożliwi amerykańskiemu sektorowi prywatnemu przewodzenie w zakresie innowacji i dalszego rozwoju, dlatego właśnie proponuje powyższe projekty ustaw” – powiedział kongresman Tom Emmer.

kryptowalut
źródło: pixabay.com

Ustawy dot. kryptowalut i technologii blockchain

Poniżej przedstawione są trzy projekty ustaw zaproponowane przez Emmera:

  • Resolution Supporting Digital Currencies and Blockchain Technology – pierwsza ustawa wyraża poparcie dla branży i jej rozwoju w Stanach Zjednoczonych, propagując „lekkie, spójne i proste otoczenie prawne”.
  • Blockchain Regulatory Certainty Act – druga ustawa zapewniłaby, że górnicy kryptowalut nie będą zmuszeni do rejestracji jako nadawcy pieniędzy, ponieważ „nigdy nie przejmują kontroli nad funduszami konsumenckimi”.
  • Safe Harbor for Taxpayers with Forked Assets Act – trzecia ustawa stworzy „bezpieczną przystań” dla podatników, którzy mają jakiekolwiek kryptowaluty otrzymane w wyniku hard forków. Ustawa uniemożliwiłaby Urzędowi Skarbowemu (IRS) nakładanie jakichkolwiek kar na podatników, którzy próbują zgłaszać zyski z tych tokenów, przynajmniej do czasu, gdy Urząd zapewni jasne wskazówki, w jaki sposób podatnicy mogą zgłaszać takie zyski.

„Prawodawcy powinni objąć nowe technologie i zapewnić przejrzysty system regulacyjny, który pozwoli im rozkwitnąć w Stanach Zjednoczonych” – dodał Emmer

Co sądzicie o działaniach amerykańskich aktywistów kryptowalut i technologii blockchain? Czy polscy decydenci zwrócą uwagę na rozwój innowacyjnych technologii w Polsce? Zapraszamy do dyskusji!

Komentarze