Hype na NFT umarł? Jak dziś wygląda zainteresowanie NFT?

7 597

Ubiegły rok był przełomowy dla NFT. Niewymienne tokeny przebiły się do mainstreamu, usłyszało o nich wiele osób, co przełożyło się na rekordowe wyniki sprzedażowe oraz wiele nowych projektów.

We wrześniu ubiegłego roku sprzedano ponad 220 000 NFT jednego dnia o wartości 78 mln dolarów. Natomiast rekordowa dzienna wartość sprzedaży została osiągnięta stosunkowo niedawno, bo 1 maja tego roku i wynosiła 780 mln dolarów, uzyskano ją sprzedając 118 577 NFT. Źródłem danych jest portal NonFungible.

Czy hype na NFT minął? 

Obserwując historyczne dane, od 2017 roku możemy zauważyć rosnące zainteresowanie na początku 2021 roku. Natomiast Hype i dynamiczny wzrost zaczyna się ok. rok temu – na przełomie maja i czerwca 2021. Natomiast w ostatnim kwartale widzimy istotne spadki, które są przerwane rekordową wartością sprzedaży:

Wykres przedstawiający dzienną liczbę sprzedaży oraz wartość sprzedaży w USD od 2017 do 2022 roku Źródło: nonfungible.com/market-tracker
Wykres przedstawiający dzienną liczbę sprzedaży oraz wartość sprzedaży w USD od 2017 do 2022 roku Źródło: nonfungible.com/market-tracker

Warto jeszcze przytoczyć wykres prezentujący dokładnie jak wyglądają zmiany ceny w ostatnich 12 miesiącach, a dokładniej od 17 czerwca 2021 roku do 17 czerwca 2022 roku (portal NonFungible nie przedstawia aktualnie późniejszych danych):

Wykres przedstawiający dzienną liczbę sprzedaży oraz wartość sprzedaży w USD od 17 czerwca 2021 do 17 czerwca 2022 Źródło: nonfungible.com/market-tracker
Wykres przedstawiający dzienną liczbę sprzedaży oraz wartość sprzedaży w USD od 17 czerwca 2021 do 17 czerwca 2022 Źródło: nonfungible.com/market-tracker

Na podstawie powyższego wykresu możemy zauważyć, że ilość transakcji spadła do poziomu sprzed 12 miesięcy. Jednocześnie należy zauważyć, że inne wnioski można zaobserwować na podstawie danych ze strony NFTGo:

Wykres przedstawiający wskaźnik kapitalizacji rynkowej oraz wolumen w ciągu ostatniego roku. Źródło: nftgo.io/analytics/market-overview
Wykres przedstawiający wskaźnik kapitalizacji rynkowej oraz wolumen w ciągu ostatniego roku. Źródło: nftgo.io/analytics/market-overview

Obserwując wskaźnik kapitalizacji oraz wolumenu w ostatnim roku możemy zauważyć, że szczyt zainteresowania NFT przypada na początek tego roku. Nie mniej w ostatnim czasie zainteresowanie NFT spada, co lepiej wizualizuje wykres z ostatnich 3 miesięcy:

Wykres przedstawiający wskaźnik kapitalizacji rynkowej oraz wolumen w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Źródło: nftgo.io/analytics/market-overview
Wykres przedstawiający wskaźnik kapitalizacji rynkowej oraz wolumen w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Źródło: nftgo.io/analytics/market-overview

Dlaczego maleje zainteresowanie NFT? Co dalej z tą technologią?

Przyczyn malejącego zainteresowania NFT upatruje się m.in. w ogólnych nastrojach panujących na rynku kryptowalut. Bessa źle wpływa na nastawienie inwestorów. Negatywne nastawienie może być pogłębione przez spadające ceny ETH i rosnące opłaty transakcyjne. Nie bez znaczenia są także czynniki ekonomiczne, takie jak rosnąca inflacja.

Jednocześnie ciężko mówić o tym, żeby nadszedł kres technologii NFT. Niedawno spółka Meta zapowiedziała rozszerzenie funkcjonalności NFT na InstaStories. Trwają także prace nad użyciem NFT w praktycznych zastosowaniach. Przykładowo Palau zapowiedziało wykorzystanie NFT do identyfikacji obywateli. Takie rozwiązanie w przyszłości mogłoby zastąpić dowody osobiste.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze