Dowód rezerw (PoR) staje się coraz bardziej skuteczny, ale jeszcze nie jest idealny

3 771

Dowód rezerw staje się coraz bardziej skuteczny, ale jeszcze nie jest idealny

Sposoby przeprowadzenia efektywnego i rzetelnego dowodu rezerw – PoR – podlegają ciągłemu ulepszaniu i wymagają wysiłków rozwojowych, ale w ostatecznym rozrachunku uczciwe postępowanie wymaga dobrych regulacji i kultury zgodności.

Sformułowanie „Dowód rezerw” (PoR) weszło z impetem do grona modnych słów w ostatnich tygodniach, podczas gdy świat kryptograficzny próbuje dojść do siebie po szoku i stratach w trwającej zimie kryptograficznej. Po intensywnych dyskusjach i pracach zaczynają pojawiać się kryteria i rankingi odpowiedniego PoR, ale kwestie dotyczące tego, jak przeprowadzić dowód rezerw, a nawet kto powinien to zrobić, pozostają otwarte.

Szybko wskazano różnicę między dowodem majątku a dowodem rezerw, wraz z ich brakami. Tradycyjne próby wykonania PoR przez audytorów zakończyły się niepowodzeniem, a duże firmy szybko się wycofały ze wykonanych przez siebie badań.

„Audytorzy mogą nigdy nie zapewnić użytkownikom pewności, której oczekują od PoR, powiedział Cointelegraph Doug Schwenk, dyrektor generalny Digital Asset Research (DAR)”.

Audyty są przeprowadzane okresowo, podczas gdy handel kryptowalutami odbywa się przez całą dobę.

DAR świadczy usługi informacyjne i weryfikacyjne głównym firmom zajmującym się tradycyjnymi finansami oraz tworzy indeks FTSE Russell we współpracy z Londyńską Giełdą Papierów Wartościowych.

„Ważne jest wykonanie PoR i cieszymy się z takich badań. […] Nie możemy jedna powiedzieć, że czujemy się usatysfakcjonowani, ale na pewno lepsze to niż nic”.

I dodał:

„W świecie, w którym teraz pracujemy, lepszy rydz niż nic i takie badanie to czasami dobry punkt wyjścia”.

Platformy finansowania scentralizowanego (CeFi) i zdecentralizowanego (DeFi) stanowią radykalnie różne wyzwania dla audytorów wykonujących PoR. Według Amita Chaurhary’ego, szefa badań DeFi w firmie Polygon, skalowalnego ekosystemu blockchain kompatybilnego z Ethereum, dzięki swojej przejrzystości „dowód rezerwy w Polygon zasługuje na miano prawdziwego dowodu rezerwy”.

Chaudhary powiedział, że opracowywana przez firmę maszyna wirtualna Ethereum o zerowej wiedzy (zkEVM) zapewnia „przetestowanie bezpieczeństwa” przy wykonaniu PoR. To oprogramowanie wykorzystuje drzewa Merkle, aby zobaczyć zarówno salda dodatnie (aktywa), jak i ujemne (pasywa), i pozwala użytkownikowi zweryfikować swoje konta przy zachowaniu wysokiego poziomu prywatności. Ponadto protokoły o zerowej wiedzy mogą oferować podwójną kontrolę zabezpieczeń w celu bezpieczniejszego rozliczenia oraz kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy i znajomości klienta przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości.

Niezmienny charakter rekordu blockchaina pozwoliłby na weryfikację procesu audytu. Chaudhary dodał:

„Możesz wdrożyć system księgowy na swoim zkEVM. Możesz zaprojektować swój własny system księgowy.”

Maszyna wirtualna Ethereum o zerowej wiedzy (zkEVM) to maszyna wirtualna, która generuje dowody o zerowej wiedzy w celu weryfikacji poprawności programów. ZkEVM są zaprojektowane do wykonywania inteligentnych kontraktów w sposób obsługujący technologię o zerowej wiedzy.

CeFi stawia przed sobą znacznie większe wyzwania

„Ponieważ zobowiązania mogą być zaciągane poza łańcuchem, nie ma metody, aby wykazać dowód zobowiązań i że firma może honorować wszystkie depozyty klientów” – powiedział w oświadczeniu założyciel Aleph Zero Blockchain, Matthew Niemerg.

Scentralizowane giełdy kryptowalut podejmują różne kroki, aby zapewnić PoR spełniający potrzeby użytkowników. Exchange OKX, która niedawno zobowiązała się do dostarczania co miesiąc świeżego PoR, wykonuje PoR w oparciu o protokół drzewa Merkle typu open source wraz z pulpitem nawigacyjnym Nansen. Nansen zapewnia śledzenie transakcji w czasie rzeczywistym przez osoby trzecie.

OKX powiedział w oświadczeniu, że giełda weryfikuje zasoby swoich trzech największych aktywów, Bitcoin BTC, Ethereum ETH i Tethera.

Robi to korzystając z drzewa Merkle, które pozwala użytkownikom zweryfikować swoje zasoby, sprawdzić, czy ich saldo jest uwzględnione w łącznych zobowiązaniach giełdy oraz porównać aktywa i pasywa OKX.

„OKX ujawnia adresy swoich portfeli za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego Nansen”, wyjaśniła dalej OKX.

Pozwala to użytkownikom sprawdzać zasoby OKX w czasie rzeczywistym „aby upewnić się, że OKX ma wystarczające rezerwy w łańcuchu, pozwalające na wypłaty użytkowników”.

Pomimo wysiłków OKX i innych giełd, aby zapewnić przejrzystość, „żadna ilość matematyki ani kryptografii nie może rozwiązać ludzkiego problemu oszustwa, nawet jeśli księgi są kontrolowane przez szanowane, niezależne strony trzecie. Jeśli są śmieci na wejściu, to są i śmieci na wyjściu!” – powiedział Niemerg.

Część wyzwania związanego ze świadczeniem przejrzystych usług ma charakter kulturowy.

„Tradycyjne finanse korzystają z faktu, że w dzisiejszych czasach mamy historie prawie 100 lat regulowania rynków kapitałowych – powiedział Schwenk.

DAR stara się „stosować te same rygory, co organy regulacyjne” dla „firm, które są przyzwyczajone do wysokiego stopnia zaufania do swojego kontrahenta”. Niemniej jednak „niemożliwe jest dziś uzyskanie doskonałych informacji o którymkolwiek z kontrahentów, ponieważ wielu z nich wciąż boryka się z pewnymi pytaniami dotyczącymi dojrzałości i walczą o to, by być tak utrzymać reguły panujące w tradycyjnych finansach” – powiedział Schwenk.

Może Cię zainteresuje :

Komentarze