Blockchain przyciąga coraz więcej przedsiębiorstw

źródło: pixabay/pexels
1 535

Nowe badanie przeprowadzone przez wiodącą firmę świadczącą usługi audytorskie i konsultingowe PwC pokazało, że firmy są coraz bardziej zainteresowane rozwiązaniami blockchainu. Jak podaje badanie, aż 84% z badanych 600 firm chce korzystać z (lub są w trakcie wdrażania) systemów opartych o blockchain do swoich przedsiębiorstw. Na czele znalazły się Stany Zjednoczone oraz Chiny.

Badanie zatytułowane „Blockchain jest tutaj. Jaki jest twój następny ruch?”- przebadało 600 dyrektorów różnych firm w 15 krajach na temat rozwoju blockchainu. Raport przypisał również organizacjom potencjalne korzyści, jakie mogliby uzyskać dzięki zastosowaniu technologii blockchain. Zasugerowano, że dobrze zaplanowany i opracowany system, który byłby naprawdę rozproszony i niezmienny, zredukowałby rolę pośredników, zaoszczędziłby pieniądze firmy i zwiększył zasięgi przedsiębiorstwa.

Poniżej przedstawiony został aktualny stan krajów, które świadczą usługi z zakresu blockchainu (bądź pracują nad ich utworzeniem). PwC uwzględniło również dane dla lat 2021-2023. Jak wynika z badania, Stany Zjednoczone są liderem w implementacji i rozwoju technologii blockchain, a ich udział stanowi 29% z 600 badanych firm. Jednakże, dla okresu 2021-2023 największe zainteresowanie ukazały chińskie przedsiębiorstwa- 30%.

Blockchain
źródło: https://www.pwc.com/gx/en/issues/blockchain/blockchain-in-business.html

Poniżej przedstawione jest porównanie, które branże są postrzegane jako aktualny lider technologii blockchain. Wynik odzwierciedla dominację rozwoju usług finansowych, z czego 46% określa go jako wiodący sektor. Oprócz usług finansowych, znalazły się: przemysł, energia, opieka zdrowotna, usługi konsumerskie, działania rządowe, czy media.

blockchain
źródło: https://www.pwc.com/gx/en/issues/blockchain/blockchain-in-business.html

Badanie szczegółowo pokazuje, że duża część respondentów prowadzi aktywne projekty, z których wiele ma charakter eksperymentalny. Firmy te mają jasną strategię; nie ograniczają się do tradycyjnych sposobów pracy – stawiają na innowacyjność. W badaniu przeanalizowano zdanie 600 dyrektorów w następujących krajach: Australii, Chinach, Danii, Francji, Niemczech, Hong Kongu, Indiach, Włoszech, Japonii, Holandii, Singapurze, Szwecji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Blockchain, a zaufanie

Niepewność regulacyjna została uznana za główną przeszkodę w rozwoju blockchainu. Wiele jurysdykcji na świecie wciąż nie wie, czym są blockchain i kryptowaluty oraz jak najlepiej regulować, wdrażać i radzić sobie z ich szybkim rozprzestrzenianiem. Zaufanie wśród użytkowników było kolejnym problemem uwypuklonym w raporcie. Większość liderów projektów staje w obliczu zniechęcających zadań polegających na tym, aby potencjalni użytkownicy mogli zaufać bezpieczeństwu, niezawodności, szybkości i skalowalności swoich bardzo nowych projektów technologicznych.

„Blockchain z samej swojej definicji powinien wzbudzać zaufanie. Ale w rzeczywistości firmy konfrontują się z problemem zaufania niemal na każdym kroku. Brak wyraźnego uzasadnienia biznesowego od samego początku prowadzi do opóźnień w projektach. Przedsiębiorstwa muszą dokładać większych starań, aby w projektowaniu uwzględniać kwestie związane z zaufaniem i regulacjami” – napisano w raporcie

Co sądzicie o badaniu PwC? Zapraszamy do dyskusji!

Komentarze