Bitcoin to doskonalsza forma pieniądza

1 231

Międzynarodowa firma maklerska Fidelity uznała Bitcoina za „doskonalszą formę pieniądza”. Według niej najstarsza kryptowaluta powinna być traktowana inaczej niż pozostałe aktywa cyfrowe.

Fidelity argumentuje to tym, że jeżeli chodzi o właściwości, to żaden altcoin nie może się równać z Bitcoinem.

Dokument Bitcoin First od Fidelity

Firma przygotowała dokument zatytułowany „Bitcoin First”, w którym znalazły się argumenty wskazujące na wyjątkowość BTC. Według międzynarodowej firmy maklerskiej należy go oddzielić od innych kryptowalut, ponieważ żadna z nich nie ma szans na wyprzedzenie króla kryptowalut.

Doskonalsza forma pieniądza

W dokumencie podkreślono, że Bitcoin to nie tylko technologia, ale też lepsza forma pieniądza (superior form of money). Fidelity wskazuje przede wszystkim na to, że Bitcoin jest bezpieczną, zdecentralizowaną formą aktywów, a każde ulepszenie musi stawić czoło kompromisom.

„(…) secure, decentralized form of asset and any „improvement” will necessarily face tradeoffs”.

Najważniejsze zalety Bitcoina

Firma maklerska wytłumaczyła, dlatego BTC należy uznać za doskonalszą formę pieniądza. Najpopularniejsza kryptowaluta ma wiele dobrych cech pieniądza, a jednocześnie łączy rzadkość i trwałość złota z łatwością użycia, przechowywania i przenoszenia walut fiat.

„Bitcoin clearly possesses a lot of good qualities of money, combining the scarcity and durability of gold with the ease of use, storage and transportability of fiat”.

Firma wskazuje również na brak organizacji zarządzającej projektem, co eliminuje konieczność wypłacania dywidend. Do tego dochodzi ograniczona podaż, która jest kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że BTC można uznać za doskonałe narzędzie monetarne.

Jak inwestować według Fidelity?

Inwestorzy, którzy chcieliby inwestować w kryptowaluty zgodnie z zaleceniami Fidelity, powinni podzielić aktywa cyfrowe na dwie grupy. Pierwszą z nich tworzy Bitcoin, który można traktować jako dobro pieniężne. Do drugiej grupy należy zaliczyć wszystkie altcoiny, jednak w tym przypadku trzeba pamiętać, że inwestycje wiążą się z dużym ryzykiem.

Co sądzisz o uznaniu Bitcoina za doskonalszą formę pieniądza? Czy twoim zdaniem żaden altcoin nie zdoła go wyprzedzić?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze