40 000 USD za BTC to dopiero podłoga

14 422

Według Bloomberga korekta, którą można było zaobserwować na początku roku, w żaden sposób nie przekreśla dalszych wzrostów. Opublikowany wczoraj raport wskazuje, że 40 000 USD należy uznać za „podłogę”, a nie za „sufit”.

W chwili pisania artykułu BTC kosztuje 43 456 USD, co oznacza 5% wzrost w ciągu 24 godzin.

Nowy raport od Bloomberg Intelligence

W najnowszym raporcie Bloomberga znalazła się informacja o tym, że król kryptowalut jest gotowy do dalszych wzrostów. Stwierdzono również, że chociaż stale pojawiają się nowe kryptowaluty, to zmieniający się wskaźnik popytu i podaży prawdopodobnie przełoży się na wzrost wartości Bitcoina.

Twórcy raportu wskazują, że wciąż ma miejsce wczesny etap adopcji Bitcoina, co w połączeniu z ograniczoną podażą tworzy istotne katalizatory do wzrostów. W raporcie znalazła się również informacja, która z pewnością ucieszy wszystkich bitcoinowych maksymalistów: wejście Bitcoina do głównego nurtu może okazać się nieuniknione.

Trwała aprecjacja ceny Bitcoina

Bloomberg Intelligence wskazuje na wyjątkową pozycję BTC, która może prowadzić do długotrwałego wzrostu ceny. Jest na dobrej drodze do stania się globalnym cyfrowym zabezpieczeniem i jako pierwsza kryptowaluta zapoczątkowała rewolucję w cyfrowych finansach, która do tej pory znajduje się w początkowej fazie. Co jest wyjątkowe w Bitcoinie, to zmniejszająca się podaż w porównaniu do nieograniczonej i stale rosnącej liczby kryptowalut.

„Bitcoin may be uniquely situated for enduring price appreciation. Well on its way to becoming global digital collateral, the first-born crypto launched a revolution in the digitalization of finance, which appears in its early days. What’s unique about Bitcoin is diminishing supply vs. the unlimited and rapidly increasing number of cryptos”.

100 000 USD za BTC wciąż w grze

Ostatnie spadki nie wykluczają zatem osiągnięcia 100 000 USD za BTC, co analitycy przepowiadali już pod koniec ubiegłego roku (szczegóły znajdziesz w artykule Bloomberg: Bitcoin jest na dobrej drodze do 100 000 USD). Teraz natomiast sugerują, że niedawne przebicie 40 000 USD należy traktować jako „podłogę”, a inwestorzy przyzwyczajeni do ceny BTC utrzymującej się w przedziale 30 000 – 60 000 USD mogą być rozczarowani.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze