120 000 BTC z Grayscale Bitcoin Trust zaleje rynek? Decyzja sądu w I kw. 2023

17 826

Prezes Grayscale Bitcoin Trust, Michael Sonnenshein w liście do inwestorów przekazał informacje, że jeśli trust nie zdoła przekształcić się w exchange-traded fund (ETF), potencjalne posunięcia mogą obejmować wezwanie do zapłaty za 20% udziałów (120 000 BTC) w wartym 10,7 mld USD funduszu powierniczym. Fundusz, a raczej jego udziałowcy obecnie są w posiadaniu około 633 000 BTC. Wezwanie do sprzedaży w istocie oznaczałoby apel do akcjonariuszy, aby pozbyli się swoich udziałowym w ściśle określonym czasie, skutecznie zwracając zainwestowaną w fundusz wartość. Grayscale’s Bitcoin Trust był pierwotnie planowany jako giełdowa alternatywa dla kupowania BTC. Intensywnie starał się też o status funduszu ETF, angażując dyskonto lub premię do wartości aktywów netto (NAV). Premia lub dyskonto opisuje różnicę w wartości pomiędzy udziałami w funduszu powierniczym a wartością posiadanego aktywa bazowego, w postaci Bitcoina. Kiedy wartość akcji trustu jest wyższa niż bazowy bitcoin, jest to uważane za premię. Gdy wartość akcji spada poniżej bazowego bitcoina, uznaje się to za dyskonto. Obecnie fundusz handlowany jest z prawie 50% zniżką (dyskontem) wobec aktywa bazowego.

Inwestorzy musieli ostatnio rozważyć różne opcje, ponieważ Grayscale Bitcoin Trust stoi w obliczu ciągłego spadku wartości, poszerzając straty do rekordowo niskiego poziomu i podsycając obawy i tak już nerwowych inwestorów. Nie ma w istocie sposobu na wydobycie bitcoinów z trustu w inny sposób niż poprzez sprzedaż udziałów, wobec czego GBTC będzie zmuszone do wyprzedaży aktywów bazowych na giełdach, jego rezerwy wynoszą obecnie około 120 000 BTC. Grayscale od jakiegoś czasu próbuje uzyskać status funduszu ETF, a ostatniej odmowie złożył pozew przeciwko amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). W pozwie tym Donald B. Verrilli Jr, starszy strateg prawny Grayscale i były prokurator generalny USA, stwierdził, że „jak przedstawili to Grayscale i zespół Davis Polk & Wardwell, SEC nie stosuje spójnego traktowania do podobnych instrumentów inwestycyjnych, a zatem działa arbitralnie i kapryśnie, naruszając ustawę o procedurze administracyjnej i ustawę o giełdach papierów wartościowych z 1934 r.”.

Pomimo wielokrotnego odmawiania przez SEC dopuszczenia do obrotu funduszu ETF typu spot, zatwierdziła ona wiele futures ETF, począwszy od ProShares BITO ETF w październiku 2021 r, od czasu wprowadzenia którego ceny sukcesywnie spadają. Według przewodniczącego Gary’ego Genslera powodem tego jest fakt, że kontrakty futures na Bitcoin były nadzorowane przez innego regulatora, Federalną Komisję Handlu znaną jako CFTC przez blisko 4 lata. Zdaniem Genslera wszytko to jest opakowane wewnątrz ustawy znanej jako 1940 Act, wprowadziła ona środowisko ochrony klientów do świata inwestycji. Tak więc 13 grudnia SEC wyjaśnił, że zarzuty Grayscale zostały przez nią oddalone. SEC wciąż obawia się lawiny manipulacji i oszustw oraz ryzyka ciążącego na scentralizowanych giełdach, będących de facto poza kontrolą amerykańskich organów regulacyjnych.

Kiedy decyzja w sprawie Grayscale ETF?

Fundusz Grayscale miał nadzieje, że wprowadzenie go jako ETF-u sprawi, że dyskonto zniknie a jego akcjonariat wraz z kierownictwem zarobi olbrzymie pieniądze. Obecne straty GBTC możemy więc postrzegać jako wycenianie niskie szanse na wprowadzenie go do obrotu giełdowego jako ETF-u. Prezes Sonneshein na fali kontrowersji audytowych branży informował w ostatnim czasie, że fundusz przeprowadzał szczegółowy audyt finansowy swoich aktywów od 2014 roku włącznie. Sonneshein nie poinformował oczywiście bezpośrednio o możliwości sprzedaży BTC przez fundusz. Nagła sprzedaż dziesiątek tys. BTC w otoczeniu kryzysu płynności i zmienności mogłaby spowodować olbrzymie spadki głównej kryptowaluty. Z drugiej strony paradoksalnie spadek ceny Bitcoina mógłby również spowodować, że cena walorów GBTC znalazłaby się bliżej wyceny Bitcoina, co może stanowić cel w staraniach Sonnesheina w udostępnieniu ETF-u. Grayscale otrzymało termin na odpowiedź dla SEC do 13 stycznia, by odpowiedzieć na złożenie wniosku. Termin odpowiedzi od SEC upływa 3 lutego 2022 r. Po tym czasie sąd orzeknie w sprawie odrzucenia wniosku o konwersję do funduszu ETF przez Amerykańską Komisję Ds. Papierów Wartościowych i Giełd. Możemy więc spodziewać się, że I kw. na rynku kryptowalut będzie szczególnie ciekawy i kluczowy dla przyszłości Grayscale’a.

Może Cię to zainteresuje:

Komentarze