Departament Skarbu USA zhakowany

5 427

Blockfolio deklaruje wprost: „Bitcoin oznacza większe zaufanie do algorytmu SHA256 niż do Departamentu Skarbu USA”. Czy Bitcoin kiedykolwiek został zhakowany? Nigdy!

Środowisko kryptowalut bardzo szybko zareagowało na doniesienia o tym, że hakerzy włamali się do Departamentu Skarbu USA. Według raportu agencji Reuters, „wyrafinowana grupa hakerska” wspierana przez zagraniczny rząd – rzekomo rosyjski (zdaniem trzech osób zaznajomionych ze śledztwem)- była w stanie naruszyć bezpieczeństwo Departamentu Skarbu USA oraz Krajowej Administracji Telekomunikacyjnej (NTIA).

Do incydentu doszło niecały miesiąc po tym, jak Donald Trump zwolnił szefa ds. Cyberbezpieczeństwa Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Chrisa Krebsa. Jednak Reuters stwierdził, że hakerzy już „od miesięcy” monitorowali e-maile pracowników NTIA działające na Microsoft Office 365. Bezpieczeństwo innych agencji rządowych również mogło zostać narażone na szwank, aczkolwiek źródła nie podały dodatkowych szczegółów.

Bitcoin nigdy nie został zhakowany

W odpowiedzi na atak na tak potężną agencję rządową, przedstawiciele środowiska kryptowalut zwrócili uwagę na Bitcoina (BTC).

„Bitcoin nigdy nie zostanie zhakowany” – zadeklarował na Twitterze szef giełdyKraken, Dan Held. Anthony „Pomp” Pompliano uderzył w podobne tony twierdząc, że nigdy wcześniej, w swojej 11-letniej historii, „Bitcoin nie został zhakowany”.

Blockfolio zwróciło uwagę na kwestię środków zapewnienia cyberbezpieczeństwa NTIA. Agencja miała używać przestarzałych algorytmów kryptograficznych:

Nie jest jasne, czy jakiekolwiek środki zostały przejęte w wyniku ataku. W chwili publikacji tego tekstu informacje o włamaniu zdają się ograniczać do tego, że do naruszenia bezpieczeństwa danych mogło dojść najprawdopodobniej na poziomie adresów email.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze