Crypto Critic: Nadchodzi CBDC

8 807

Zdecentralizowane CBDC najprawdopodobniej wzbudzą zainteresowanie mas znacznie bardziej niż ich scentralizowane odpowiedniki. Przynajmniej miejmy taką nadzieję.

Czym jesteś?

Ponieważ waluty cyfrowe banków centralnych, zwane CBDC, nadal zdobywają popularność w globalnym systemie finansowym w ostatnich latach, prawie wszystkie banki centralne aktywnie badają korzyści i ryzyko związane z zaoferowaniem waluty cyfrowej społeczeństwu.

W najbardziej podstawowym znaczeniu CBDC jest cyfrową formą pieniądza fiducjarnego, wspieraną przez odpowiednią ilość rezerw pieniężnych, takich jak złoto lub rezerwy walutowe. Każda jednostka CBDC działa jako bezpieczny ekwiwalent instrumentu cyfrowego i może być używana jako sposób płatności, magazyn wartości i oficjalna jednostka rozliczeniowa. Tym, co odróżnia je od stablecoinów – podobnych ofert cyfrowych, których wartość jest powiązana z fiat – jest to, że są emitowane przez rząd i wspierane przez pieniądze emitowane przez bank centralny, co czyni je całkowicie regulowanymi.

Chiny liderem

Chiński projekt cyfrowej waluty elektronicznej płatności (ang. DCEP) jest prawdopodobnie najbardziej zaawansowanym testem CBDC, który został już wdrożony do testów konsumenckich w głównych regionach kraju, w tym w Pekinie, Suzhou, Shenzhen oraz Chengdu. Ponieważ kraj zamierza wypuścić cyfrowego juana przed przyszłorocznymi Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi, Chiny pozycjonują się jako światowy lider w sektorze zcentralizowanych walut cyfrowych.

Chociaż cyfrowy juan był początkowo dość ograniczony pod względem ogólnego zakresu wykorzystania, jego ekspansja w ciągu ostatnich kilku miesięcy była dość gwałtowna, a waluta cyfrowa była ostatnio wykorzystywana do wielu transakcji cyfrowych na dużą skalę, w tym zakupów online czy wypłaty z bankomatów. Ponadto, aby pomóc ludziom zrozumieć propozycję wartości przedstawianą przez CBDC, chiński rząd zaangażował się już w kilka projektów edukacyjnych blockchain, aby pomóc społeczeństwu w pogłębieniu wiedzy na temat zdecentralizowanej technologii, inteligentnych kontraktów i innych nisz związanych z tą ciągle ewoluującą przestrzenią.

Zcentralizowani o decentralizacji

W obecnej sytuacji, aby CBDC mogło zostać przyjęte przez jakiekolwiek państwo, musi być zgodne z istniejącą polityką monetarną. Banki centralne, choć ciekawe CBDC, nadal obawiają się aktywów cyfrowych, ponieważ wprowadzają do równania poziom decentralizacji, który bezpośrednio kwestionuje sposób, w jaki działają ich istniejące protokoły zarządzania. Dla tych rządów, które chcą zdigitalizować swoje gospodarki za pomocą CBDC, wydaje się całkiem oczywiste, że aby te projekty naprawdę odniosły sukces, muszą skorzystać z prawdopodobnie najbardziej rewolucyjnego aspektu oferowanego przez kryptowaluty i technologię blockchain jako całość: decentralizację .

Podczas gdy większość projektów CBDC, które przewidziano w ciągu ostatnich kilku lat, ma na celu umożliwienie transakcji peer-to-peer, zwykle wykorzystują one ramy zarządzania, które mają autorytarny charakter – tj. są scentralizowane i kontrolowane przez jeden organ. Jednakże, ponieważ zaufanie publiczne do rządów i instytucji bankowych nadal spada, konsumenci mają niewielką motywację do przyjmowania tego rodzaju CBDC.

Decentralizacja atrakcyjniejsza

Dlatego istnieje prawdziwe okno możliwości tworzenia walut cyfrowych, które są zdecentralizowane pod względem zarządzania i ogólnego zakresu wykorzystania. W rzeczywistości na rynku istnieją już rozwiązania, które mogą pomóc w urzeczywistnieniu tej wizji. Istnieją ekosystemy blockchain, które są przepełnione zdecentralizowanymi rozwiązaniami cyfrowej tożsamości, które pozwalają instytucjom bankowości centralnej dość łatwo i skutecznie wyeliminować tożsamość osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, jednocześnie chroniąc prywatność innych użytkowników CBDC.

Takie platformy nie wymagają od użytkowników przesyłania informacji bezpośrednio na serwer, ale zamiast tego przesyłają zaszyfrowane informacje, które są przesyłane tylko za pośrednictwem bezpiecznej, zaszyfrowanej sieci typu end-to-end, której nie można przechwycić. Co więcej, ponieważ takie ramy pozwalają CBDC na funkcjonowanie w całkowicie zdecentralizowany, przejrzysty sposób, mogą ułatwiać tworzenie złożonych kontraktów logicznych i instrumentów finansowych, takich jak obligacje, instrumenty pochodne itp.

Ryzyka i szansy

Najczęściej stosowany projekt architektoniczny dla detalicznych CBDC ma postać dopuszczonego systemu rozproszonego, który niekoniecznie musi znajdować się w łańcuchu bloków. W rezultacie systemy te mają zwykle pojedynczy punkt awarii, a biorąc pod uwagę, jak ważne mogą być CBDC dla wzrostu gospodarczego kraju, takie ryzyko należy łagodzić za wszelką cenę.

Biorąc to pod uwagę, jeśli CBDC miałoby zostać opracowane w sposób rozproszony, wspomniane zagrożenia mogłyby zostać całkowicie wyeliminowane.

Inną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jest to, że scentralizowane łańcuchy bloków są nadal stosunkowo powolne, dlatego zastosowanie zdecentralizowanych rozwiązań, takich jak technologia rozproszonej księgi, może sprawić, że transakcje CBDC będą znacznie szybsze i znacznie bardziej usprawnione. Aby pomóc w rozwoju walut cyfrowych, szybkość transakcji musi być niezwykle wydajna, w przeciwnym razie system płatności zależny od takich tokenów prawdopodobnie nie odniesie sukcesu.

Decentralizacja pozwala również osobom fizycznym na posiadanie własnych portfeli, a także na posiadanie kluczy prywatnych – zasadniczo oznacza to, że pieczę nad swoimi coinami zawsze sprawuje osoba, a nie scentralizowany organ. Może to pomóc w uniknięciu wielu naruszeń danych, które widzieliśmy w przeszłości, które w przeciwnym razie mogłyby być katastrofalne, gdyby na przykład fundusze były przechowywane w jednym miejscu.

Pełna kontrola

Kolejnym argumentem przemawiającym za decentralizacją kryptowalut wspieranych przez fiaty jest to, że w miarę jak coraz więcej krajów zaczyna korzystać z CBDC i stablecoinów, banki centralne na całym świecie będą próbowały zacieśnić swoje przepisy dotyczące tych ofert, ponieważ mogą wymuszają kontrolę nad płatnościami, bankowością i podażą pieniądza. W związku z tym Europejski Bank Centralny, czyli EBC, powiedział niedawno prawodawcom Unii Europejskiej, że chce pełnego prawa weta, jeśli chodzi o wprowadzenie stablecoinów, takich jak Diem Facebooka w strefie euro, a także większej roli, jeśli chodzi o nadzór i regulacja zasobów cyfrowych.

Członkowie UE pracują nad stworzeniem kompleksowego zestawu zasad zarządzania aktywami kryptograficznymi – w tym testów warunków skrajnych oraz wymogów kapitałowych i płynnościowych – od września 2020 r. Najnowsze wytyczne brzmią następująco:

Jeżeli uzgodnienie dotyczące aktywów referencyjnych jest równoznaczne z systemem lub schematem płatniczym, ocena potencjalnego zagrożenia dla prowadzenia polityki pieniężnej oraz dla sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych powinna należeć do wyłącznej kompetencji EBC.

Na to więc wygląda, że banki centralne pozwolą na blockchainowe stablecoiny. Zapomnijmy jednak o jakiejkolwiek decentralizacji czy wolności.

Finansowy Krytyk

Komentarze