Crypto Critic: Maraton regulacji kryptowalut, czyli kto zalegalizuje pierwszy Bitcoina.

3 633

Wyścig legislacyjny w kierunku uregulowania rynku kryptowalut trwa. Kto zatem przewodzi peletonowi, a kto jest na jego końcu?

Gorące i nudne newsy

Rok 2020 był znakomitym rokiem dla gospodarki kryptograficznej, w którym więcej przedsiębiorstw i instytucji niż kiedykolwiek wcześniej wdrożyło tę technologię. W nagłówkach gazet pojawiały się głośne i gorące tytuły, takie jak decyzja PayPal o umożliwieniu użytkownikom kupowania i sprzedawania Bitcoinów. Jednak kluczowe zmiany regulacyjne na całym świecie nie odbiły się szerokim echem w mediach. A prawdopodobnie mają one jeszcze większe znaczenie dla kryptowalut w dłuższej perspektywie.

Formacja peletonu

Nie można przecenić znaczenia jasnych ram regulacyjnych, gdyż niejednolite i niewystarczające przepisy stanowią poważną przeszkodę dla przedsiębiorstw rozwijających się w kierunku zasobów cyfrowych i technologii rozproszonych rejestrów. Jest teraz jasne, że wiele jurysdykcji w Unii Europejskiej i Azji Południowo-Wschodniej prowadzi w wyścigu regulacyjnym, z jasnymi taksonomiami dla aktywów cyfrowych – podczas gdy Stany Zjednoczone nadal nadrabiają zaległości.

Europa najefektywniejsza?

Kluczowym wydarzeniem w całej Europie w 2020 r. była propozycja UE dotycząca wspólnych ram prawnych dla aktywów kryptograficznych w 27 państwach członkowskich. Rozporządzenie w sprawie rynków aktywów kryptograficznych (MiCA) ma na celu zapewnienie pewności prawa w odniesieniu do definicji szeregu rodzajów aktywów cyfrowych i powiązanych usług, a wkrótce ma zostać wprowadzony pilotażowy system infrastruktury rynkowej DLT (rozproszonej księgi rozrachunkowej – blockchainu).

Niemcy

Wiele krajów europejskich jest znacznie bardziej zaawansowana niż sama UE, a Niemcy okazały się jednym z najbardziej postępowych krajów na Starym Kontynencie. Od stycznia 2020 r. przechowywanie aktywów kryptograficznych zostało włączone do niemieckiej ustawy bankowej jako regulowana usługa finansowa, która wymaga specjalnej licencji niemieckiego Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego. W rezultacie wiele instytucji finansowych jest na zaawansowanym etapie planowania oferty aktywów cyfrowych, a ponad 40 instytucji wyraziło zainteresowanie ubieganiem się o licencję na usługi custody.

W sierpniu 2020 roku ministerstwo finansów Niemiec opublikowało projekt ustawy o elektronicznych papierach wartościowych. Ustawa ta umożliwia emisję cyfrowych obligacji na okaziciela na infrastrukturze DLT bez wymogu posiadania certyfikatu papierowego oraz wprowadza definicję i regulowaną usługę finansową zdecentralizowanego rejestru papierów wartościowych. Oczekuje się, że ustawa zostanie przyjęta już w drugim kwartale 2021 r., co będzie kolejnym znaczącym krokiem w kierunku kompleksowych ram dla aktywów cyfrowych w kraju.

Helweci

Szwajcaria stała się krajem przyjaznym kryptowalutom, oferując jasne wskazówki dotyczące aktywów cyfrowych od wczesnego etapu cyklu życia technologii. We wrześniu szwajcarscy parlamentarzyści głosowali za przyjęciem szerokiego zestawu reform prawa finansowego i korporacyjnego dotyczącego technologii DLT. Te przepisy, które prawdopodobnie wejdą w życie w ciągu kolejnych kilku miesięcy, jeszcze bardziej otworzą drzwi do przyjęcia aktywów cyfrowych w tym kraju.  Aktualizują bowiem przepisy dotyczące handlu cyfrowymi papierami wartościowymi, segregacji aktywów kryptograficznych w przypadku upadłości i tworzą nową kategorię autoryzacji dla „platform handlu DLT” (giełd kryptowalut).

Liechtenstein

Inne europejskie jurysdykcje również przedstawiły solidne ramy prawne dla regulacji aktywów cyfrowych, przy czym Liechtenstein wkracza na nowy poziom. Podobno jako pierwszy kraj w Europie, który wprowadził w życie całkowicie nowe i kompleksowe ramy regulacji blockchain, technologii cyfrowej księgi i tokenów . Ustawa o tokenach i zaufanych dostawcach usług technologicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2020 r., oferuje innowacyjną metodę regulacji technologii blockchain, która zamiast integrować blockchain i zasoby cyfrowe z istniejącymi ramami prawnymi, pozwala na płynne przechodzenie pomiędzy prawnym statusem tokenów, kryptowalut i smart kontraktów.

Stany Zjednoczone

W przeciwieństwie do jasnych ram prawnych przyjętych w Europie, Stany Zjednoczone, światowy lider finansowy, pozostają znaczącym opóźnieniem w zapewnianiu kompleksowych przepisów dotyczących kryptowalut. Ta rozbieżność ma już zauważalny wpływ na przyjmowanie możliwości zasobów cyfrowych przez instytucje, przy czym przyspieszenie planów działania ma miejsce między instytucjami w jurysdykcjach, w których obowiązuje jasny system licencjonowania. Banki pierwszego i drugiego poziomu, takie jak między innymi Standard Chartered, BBVA i Gazprombank Switzerland, ogłosiły publicznie oferty przechowywania kryptowalut w ostatnich miesiącach. Jednakże, na dzień dzisiejszy to europejskie banki mają potencjał, by stać się czołowymi światowymi liderami kryptowalut.

Trend ten nie pozostaje niezauważony przez amerykańskie banki, które obecnie dominują na światowych rynkach. Gdy amerykańskie organy regulacyjne dostosują się i przedstawią swojemu sektorowi bankowemu jasne wytyczne, rynek prawdopodobnie również doświadczy gwałtownego wzrostu w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie organy regulacyjne podjęły pierwsze kroki w kierunku takiej jasności w zeszłym roku, kiedy Kongres wprowadził w marcu ustawę o kryptowalutach z 2020 r., która zapewniła pewność prawną w zakresie definiowania rodzajów aktywów cyfrowych oraz tego, który organ regulacyjny byłby odpowiedzialny za ich nadzór.

Jeśli chodzi o przechowywanie aktywów cyfrowych, znaczący krok naprzód nastąpił w lipcu, kiedy to Biuro Kontrolera Waluty wydało pismo upoważniające każdą regulowaną instytucję finansową do świadczenia usług przechowywania kryptowalut, po wdrożeniu odpowiednich procesów zarządzania ryzykiem i kontroli .

Rezygnacja czy polowanie?

Jednak inne amerykańskie organy regulacyjne zachowały w dużej mierze milczenie, najwyraźniej zadowolone z oddania inicjatywy legislacyjnej w Europie i Azji. Jednocześnie pogłoski o środkach regulacyjnych, takich jak zakaz posiadania portfeli niepodzielnych przez Departament Skarbu USA i wprowadzenie Ustawy Stabilnej, która ma na celu zakazanie stablecoinów bez zgody odpowiednich organów rządowych, stwarzają dość restrykcyjne środowisko dla cyfrowego świata.

Jeśli ten brak motywacji do konstruktywnych regulacji i konkretnych wskazówek na poziomie federalnym pozostanie, interesujące będzie sprawdzenie, czy poszczególne stany podejmą kroki w kierunku tworzenia przepisów dotyczących zasobów cyfrowych na poziomie lokalnym. Na przykład przemiana giełdy kryptowalut Kraken z siedzibą w San Francisco, z niejasnej sytuacji prawnej do przestrzeni regulowanej poprzez nabycie licencji bankowej w stanie Wyoming stanowi interesujący prekursor tego, co może nastąpić dalej, jeśli władze federalne nie podejmą kroków regulacyjnych i szybko.

Chociaż coraz wyraźniej widać oznaki, że amerykańskie organy regulacyjne budzą się z niebezpieczeństwem pozostania w tyle w wyścigu o dominację aktywów cyfrowych, raczej na pewno w najbliższym czasie najpewniejsze regulacje będą obowiązywać w Azji i Europie.

Finansowy Krytyk

Komentarze