Crypto Critic: Blockchain – szansa na zieloną przyszłość.

994

Zużycie energii przez sieć Bitcoina i jego zależność od „szkodliwych” dla klimatu paliw kopalnych wywołały gorące debaty w ostatnich miesiącach. Czegoś jednak brakuje w tej dyskusji.

Zażarta debata

Gdy na początku zeszłego roku pojawił się szał na NFT, wielu świadomych klimatu artystów wyraziło swoją dezaprobatę dla ogromnego zużycia energii przez Ethereum. W maju Elon Musk wykoleił Bitcoina, powołując się na energię zużywaną przez niego jako powód, dla którego Tesla wycofał swoje plany przyjęcia BTC jako zapłaty za swoje samochody elektryczne.

Oba te wydarzenia wywołały falę debaty wewnątrz i na zewnątrz społeczności blockchain. W szczególności argumenty skupiają się na dwóch obszarach: zużyciu energii przez Bitcoina i jego zależności od „szkodliwych” dla klimatu paliw kopalnych w porównaniu z odnawialnymi źródłami energii, a po drugie, korzyści płynące z jednej platformy blockchain nad inną – ogólnie skupiając się na modelach konsensusu i promowaniu stakingu jako bardziej ekologicznej opcji.

Każda debata jest przepełniona argumentami, które potwierdzają racje obu stron. Jeśli naukowcy mają rację, nie można przecenić potrzeby podjęcia drastycznych działań w celu odwrócenia niektórych szkód na rzecz klimatu. Aby to zrobić, należy skupić się na pozytywnych zastosowaniach blockchainu.

Mocne strony

Jednym ze najpopularniejszych sposobów, w jaki wpływ blockchain jest już odczuwalny, jest jego zdolność do pozyskiwania dużych ilości energii zmarnowanej w inny sposób – która jest agregowana i ponownie alokowana w celu uzyskania dalszej użyteczności. Crowdsourcing zmarnowanej energii jest zgodny z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, które eliminują kulturę marnotrawstwa, aby w jak największym stopniu recyrkulować dostępne zasoby. Jednym z przykładów takich systemów jest moc obliczeniowa.

Niezależnie od tego, czy jest to osobisty laptop, czy serwer komercyjny poza godzinami pracy, na sprzęcie znajduje się ogromna ilość zmarnowanej bezczynnej mocy obliczeniowej, szczególnie gdy nie jest on używany. Jednocześnie istnieje ogromne zapotrzebowanie na moc obliczeniową, którą zaspokajają firmy takie jak Amazon Web Services, które nieustannie budują nowe centra danych, aby zaspokoić ten popyt.

Sieci blockchain, takie jak zdecentralizowana platforma przetwarzania w chmurze Cudos, przekierowują wolną moc obliczeniową z nieaktywnych komputerów i lepiej ją wykorzystują, zmniejszając ilość odpadów w procesie. Inne sieci, takie jak Filecoin czy Bluzelle, koncentrują się na usługach przechowywania, ale zasada ich operacyjności pozostaje taka sama.

Decentralizacja

Inne projekty wykorzystują tę koncepcję do decentralizacji sieci energetycznych. Brooklyn Microgrid to lokalna inicjatywa w Nowym Jorku pozwalająca „prosumentom” (producentom i konsumentom) energii słonecznej sprzedawać swoje nadwyżki poprzez kierowanie ich do mikrosieci, gdzie inni uczestnicy mogą ją kupić. Jest to rodzaj projektu „działaj lokalnie, myśl globalnie”, który udowadnia, że ​​wszystko jest możliwe, jeśli chcesz zacząć od zera i masz pomysł na biznes zgodny z duchem czasu.

W Wiedniu rząd sfinansował inicjatywę umożliwiającą obywatelom zdobywanie nagród opartych na tokenach za identyfikację źródeł odpadów cieplnych, które można poddać recyklingowi z powrotem przywrócić do sieci energetycznej. Jest to nieco inna odmiana tego samego zdecentralizowanego tematu, która wykorzystuje te same zasady wykorzystania technologii blockchain dla większego dobra.

Zaufanie

Technologia Blockchain odgrywa również fundamentalną rolę w zapewnianiu przejrzystości i odpowiedzialności rządom i korporacjom za ich rolę w walce ze zmianami klimatu. Przejrzystość w kwestiach ESG (środowiskowych, społecznych i zarządzania) jest obecnie jednym z najważniejszych priorytetów dyrektorów finansowych po wprowadzeniu na początku tego roku rozporządzenia UE w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonych finansach. W najszerszym ujęciu rozporządzenie zobowiązuje banki i instytucje finansowe do kategoryzacji swoich produktów inwestycyjnych zgodnie z ich ekologicznymi referencjami.

Wykorzystanie blockchainu do przechowywania i weryfikacji tych informacji zwiększyłoby widoczność i znacznie zwiększyłoby poziom zaufania, jaki inwestorzy mogą pokładać w produktach, które mają poświadczenia ESG. Szybko staje się łatwe wyobrażenie sobie przyszłości, w której konsumenci i przedsiębiorstwa będą mogli dokonywać wyborów w oparciu o algorytmiczny ranking ESG dowolnego rodzaju organizacji w łańcuchu bloków.

Broń

Bycie neutralną środowiskowo platformą blockchain już nie wystarczy, a społeczność nie jest bezradna, jeśli chodzi o kryzys klimatyczny. Dysponuje potężną technologią, a także jednymi z najlepszych, najzdolniejszych i najbardziej innowacyjnych liderów myśli na świecie.

Oczywiście, technologię blockchain można zastosować w niezliczonych pozytywnych przypadkach użycia, które dają więcej zielonej przyszłości niż jej odbierają. W ten sposób technologia blockchain może stać się jedną z najefektowniejszych broni w rękach ludzi w walce o lepszą i zieloną przyszłość dla naszej planety.

Finansowy Krytyk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Komentarze