Jan Nieuwenhuijs: „Zachód traci kontrolę nad ceną złota”

Zdaniem analityka firmy Gainesville Coins, najbardziej logicznym wyjaśnieniem ostatniego zachowania złota jest połączenie potajemnych zakupów przez banki centralne z rynków wschodzących oraz silnego popytu prywatnego w Turcji i Chinach.

W ostatnim czasie na globalnym rynku złota zaszła ważna zmiana. Wschód podbijał cenę złota, głównie pod koniec 2022 r. i w pierwszych miesiącach 2023 r., przełamując długotrwałą przewagę cenową Zachodu.

„Możliwe, że szacunki Światowej Rady Złota dotyczące potajemnych zakupów przez banki centralne są zbyt niskie, biorąc pod uwagę, że szacunki te spadały podczas gwałtownego wzrostu cen pod koniec 2022 r. i na początku 2023 r.” – uważa Jan Nieuwenhuijs

Londyn a cena złota

Jak podkreśla ekspert, jeszcze do niedawna zachodnie pieniądze instytucjonalne napędzały cenę złota na rynkach hurtowych, takich jak Londyn, głównie w oparciu o rzeczywiste stopy procentowe. Złoto było kupowane gdy realne stopy spadały i odwrotnie. Jednak od końca 2022 r. do czerwca 2023 r. złoto wzrosło o 17 proc., podczas gdy realne stopy procentowe były mniej więcej płaskie, a zachodnie instytucje były sprzedawcami netto. Najprawdopodobniej wschodnie banki centralne oraz turecki i chiński popyt prywatny podniosły cenę złota.

„Jeśli przyjrzymy się bliżej okresowi od 2006 do 2021 r., głównym powodem, dla którego zachodnie instytucje kupowały lub sprzedawały złoto, była 10-letnia stopa TIPS, która odzwierciedla 10-letnią oczekiwaną realną stopę procentową amerykańskich obligacji rządowych” – pisze Nieuwenhuijs. „Fizyczna cena złota była ustalana głównie na Londyńskim Rynku Kruszców i w mniejszym stopniu w Szwajcarii” – podkreśla.

Analityk zwraca uwagę, że od marca do września 2022 r. rentowność TIPS gwałtownie wzrosła, ale cena złota zareagowała mniej niedźwiedzio niż przewidywał wcześniejszy „model stóp procentowych”.

– Ponieważ Londyn nadal był eksporterem netto w tym horyzoncie czasowym, wnioskuję, że Zachód nadal kierował ceną. Potem jednak nadszedł trzeci kwartał 2022 roku. Od końca października 2022 r. do czerwca 2023 r. stopa TIPS ledwo spadła, podczas gdy złoto wzrosło o 17 proc.. Co ciekawe, Zachód nie podnosił ceny złota, o czym świadczy eksport netto z Wielkiej Brytanii, malejące zapasy zachodnich funduszy ETF i spadające otwarte odsetki na giełdzie COMEX.Po pierwsze, miesięczne przepływy netto z Wielkiej Brytanii. Oczywiście cena nie została ustalona w Londynie, ponieważ Wielka Brytania była sprzedawcą netto, gdy cena rosła – mówi Nieuwenhuijs.

Zobacz też: Srebro: odbicie już blisko? To może być przełomowa druga połowa roku

Wojna i złoto: Atak rosji zmienił wszystko

Jak powszechnie wiadomo, co kwartał Światowa Rada Złota publikuje szacunki oparte na badaniach terenowych przeprowadzonych przez serwis Metals Focus, które odzwierciedlają, ile ich zdaniem kupiły banki centralne. „Od czasu wojny w Ukrainie te kwartalne szacunki są znacznie wyższe niż to, co banki centralne łącznie zgłaszają do MFW.Najprawdopodobniej ukryte zakupy banków centralnych podbiły cenę” – uważa ekspert.

Jego zdaniem zakupy przez banki centralne prawdopodobnie pozostaną silne. „Będziemy musieli poczekać i zobaczyć, czy Wschód będzie w stanie jeszcze bardziej podbić cenę złota i osłabić kontrolę Zachodu nad ceną. Jeśli tak, złoto stanie się mniej pochodną dolara i zajmie centralne miejsce w międzynarodowym systemie walutowym” – czytamy w artykule napisanym przez analityka.

Może Cię zainteresować:

Jesteś zainteresowany zakupem srebra lub złota inwestycyjnego? Sprawdź ofertę FlyingAtom.Gold!
Komentarze