Wieloryby kupują ogromne ilości ethereum

Analitycy firmy Santiment twierdzą, że wraz z osiągnięciem przez ethereum nowego ATH na poziomie 3598 USD (CoinMarketCap), wieloryby na dobre rozpoczęły proces akumulacji kryptowaluty.

W jednym z ostatnich doniesień od Santiment czytamy, że inwestorzy kupują teraz dużo ethereum, a następnie przenoszą je do swoich osobistych portfeli:

„Ethereum kilka godzin temu osiągnął kolejny rekordowy poziom 3524 USD, po czym na rynku doszło do niewielkiej korekty. 10 największych, pozagiełdowych stacków wielorybów podwoiło wartość swoich środków w ciągu ostatnich 8 miesięcy, podczas gdy 10 największych wielorybów giełdowych zmniejszyło ten wymiar o połowę w ciągu ostatnich 7 miesięcy”.

ethereum wieloryby

Według cytowanych danych, Ethereum jest nadal jednym z „ najpopularniejszych aktywów cyfrowych. W tej grupie znalazły się również: Dogecoin (DOGE), Safemoon (SAFE), Ethereum Classic (ETC), Dent (DENT) i Coinvest (COIN).

Jeśli chodzi o bitcoina, pomimo niedawnego spadku poniżej 54000 USD, Santiment zauważa, że flagowa kryptowaluta nadal cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony największych graczy:

„Bitcoin spadł w ciągu ostatnich kilku dni, ale ponieważ tłum wykazuje względne zaniepokojenie, tworzą się nowe adresy wielorybów.

Liczba adresów zasobnych w ponad 1000 BTC wzrosła do 2234, przy największym jednodniowym wzroście liczby nowych adresów (7) od 31 marca”.

Ponadto, istniejące adresy Bitcoin były ostatnio dość aktywne, osiągając najwyższą aktywność sieciową od marca.

„Bitcoin po cichu odnotował największą dzienną aktywność adresów od 3 tygodni i czwarty co do wielkości dzień 2021 roku.

1,27 mln unikalnych adresów przeprowadzających transakcje w sieci $ BTC to miły widok po większych dołkach, które miały miejsce tuż przed spadkiem. Okaże się, czy ten wzrost będzie kontynuowany”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze