Wartość likwidacji bitcoinowych pozycji traderskich przekroczyła w tym roku 100 miliardów dolarów

3 018

Łączna wartość likwidacji na rynkach BTC była w tym roku ogromna. Zmienność cen skutkowała falami likwidacji zarówno pozycji długich i krótkich, a ich wymiar sięgnął miliardów dolarów.

REKT!

Jakkolwiek kwestie takie jak funding rate, sytuacja na rynkach kontraktów terminowych czy zlewarowanie traderów przykuwały w tym roku niemało uwagi, żadne z powyższych zagadnień nie zbliżyło się nawet do wymiaru ryzyka, jakie uczestnicy runku kryptowalut podejmowali w 2021 r.

Według raportu Arcane Research, w ciągu ostatnich 12 miesięcy doszło do likwidacji pozycji traderskich w wymiarze przekraczającym 100 miliardów dolarów:

likwidacje
źródło: link

Likwidacje pozycji długich sięgnęły w tym roku 84,45 miliarda dolarów. Miało to miejsce w rezultacie wielu załamań ceny, które spowodowały, że traderzy zajmujący pozycje długie masowo tracili na rynku.

Likwidacje pozycji krótkich wypadły „trochę słabiej” w porównaniu do długich. Przy 46,89 miliardach dolarów jest to o 50% mniej. Tak czy inaczej, jest to wciąż znacząca liczba, która pokazuje, że zmienność rynku odcisnęła swoje piętno także na traderach grających na spadki (nawet jeśli nie w takim samym stopniu jak na tych, którzy liczyli na wzrosty).

Na których giełdach było najwięcej likwidacji?

Likwidacje, które miały miejsce na rynku kryptowalut, dotykały użytkowników poszczególnych giełd w mniejszym bądź większym stopniu. Sprowadza się to przede wszystkim do tego, że pewne giełdy są większymi ekosystemami obrotu niż inne i jako takie przyciągają ogromną liczbę traderów, którzy otwierają na nich więcej zleceń. W momentach, kiedy dochodzi do likwidacji, odnotowują największe wolumeny w porównaniu z innymi. Tak jest w przypadku Binance i ByBit.

Te dwie giełdy odnotowały większość likwidacji zarówno odnośnie pozycji długich, jak i krótkich. Binance, będąca największą giełdą kryptowalut na świecie, znalazła się w tym względzie na pierwszym miejscu, a ByBit na drugim.

Oczekuje się, że rosnący trend w zakresie likwidacji będzie kontynuowany również w 2022 roku. Coraz więcej traderów przejawia coraz większe apetyty na ryzyko i ma nadzieję, że poprzez trading zarobi pieniądze. Jako, że cena bitcoina nadal jest dość niestabilna, duża liczba tych traderów zostanie zlikwidowana i to niezależnie od tego, czy zajmują oni na rynku pozycje długie czy krótkie.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze