Solana (SOL) kontra Algorand (ALGO) | Kto wygra wyścig?

7 października na kanale Coin Bureau pojawiło się inspirujące nagranie, które dotyka tematu porównania dwóch istotnych elementów ekosystemu kryptowalut, jakimi są Algorand i Solana. Czym te projekty różnią się od siebie i jaka czeka je przyszłość? Czy warto zainteresować się kupnem SOL lub ALGO właśnie teraz?

Poniższy artykuł jest skryptem fragmentów nagrania opublikowanego na kanale Coin Bureau pt. Solana vs. Algorand: MOST Price Potential?!!

Coin Bureau: Solana vs. Algorand: MOST Price Potential?!!

W ciągu ostatnich kilku tygodni nakręciłem kilka filmów o Algorand i Solanie. Nie zdawałem sobie jednak sprawy z tego, jak bardzo te projekty są do siebie podobne. Zacząłem się zastanawiać, który z nich jest lepszy…

Założyciele

Algorand został założony w 2017 roku przez Silvio Micali. Silvio jest profesorem MIT, który za swoją pracę na rzecz krypto zdobył różne nagrody, w szczególności za opracowanie dowodów z wiedzą zerową.

Solana powstała w 2017 roku z inicjatywy Anatolija Jakowenko. Anatolij pracował w Qualcomm, przez prawie 13 lat rozwijając technologię, której niektórzy z was używają do oglądania filmów.

Do stworzenia Algorand Silvia zainspirował problem jednoczesnego pogodzenia ze sobą kwestii skalowalności, bezpieczeństwa i decentralizacji blockchainów.

Inspiracją do stworzenia Solany stała się natomiast wizja Anatolija oparta na przesłance, że skalowalność Bitcoina można zwiększyć bez konieczności naruszeń w obszarach bezpieczeństwa i decentralizacji.

Algorand został stworzony przez amerykańską firmę programistyczną Algorand Inc., a jego rozwój jest koordynowany przez Algorand Foundation, organizację non-profit z siedzibą w Singapurze.

Solana została stworzona przez amerykańską firmę programistyczną Solana Labs, a jej rozwój koordynuje Fundacja Solana, organizacja non-profit z siedzibą w Szwajcarii.

Algorand od 2018 roku zebrał ponad pół miliarda dolarów i jest wspierany głównie przez instytucje publiczne.

Solana również zebrała od tego czasu ponad pół miliarda dolarów i jest wspierana głównie przez instytucje prywatne.

Technologia

Algorand wykorzystuje nowatorski mechanizm konsensusu Proof of Stake (PoS) o nazwie Pure Proof of Stake (PoS). W Pure Proof of Stake (PoS) loteria oparta na stake’ach służy do wyboru węzła uczestnika, który ma stworzyć blok. Każdy portfel może działać jako węzeł. Obecnie działa około 1200 węzłów.

Chociaż w konsensusie partycypują tylko węzły „uczestniczące”, sam łańcuch bloków Algorand jest obsługiwany przez około 100 węzłów przekaźnikowych (relay). Wszystkie z nich są obecnie prowadzone przez Fundację Algorand, Algorand Inc., wczesnych inwestorów Algorands i wiele uniwersytetów, z którymi projekt nawiązał współpracę.

Ta scentralizowana konfiguracja pozwala Algorand na przetwarzanie około 1100 transakcji na sekundę z niemal natychmiastową ostatecznością. Wskaźnik TPS Algoranda wkrótce przekroczy 46 000. Może to spowodować poważne problemy z decentralizacją, ponieważ coraz mniejsza liczba węzłów przekaźnikowych byłaby w stanie przechowywać całą historię transakcji Algoranda.

Silvio uważa, że ​​ten problem można rozwiązać za pomocą dowodów z wiedzą zerową, aby skompresować historię transakcji Algoranda. Warto zauważyć, że blockchain Algorand jest jednym z niewielu, które od czasu uruchomienia nie miał problemów z działaniem. Niewielu projektom udało się to osiągnąć.

Solana używa nowatorskiego mechanizmu konsensusu Proof of Stake (PoS) o nazwie Proof of History (PoH). Technicznie rzecz biorąc, dowód historii (PoH) nie jest mechanizmem konsensusu, ale dla uproszczenia udawajmy, że tak właśnie jest.

W Proof of History (PoH) bloki są oznaczane przez węzeł walidatora, który jest wybierany na podstawie rozmiaru jego stake’u. Węzłem walidacyjnym może zostać każdy. Obecnie na Solanie działa około 1000 walidatorów.

Chociaż blockchain Solany jest zabezpieczony przez wszystkie węzły walidatorów, transakcje są dzielone między mniejszą grupę do 150 walidatorów zwanych klastrami. Ta nieco scentralizowana konfiguracja pozwala Solanie przetwarzać od 45 000 do 50 000 transakcji na sekundę z niemal natychmiastową ostatecznością, a teoretyczny maksymalny TPS Solany wynosi około 65 000.

Szybkość Solany oznacza, że ​​podlega ona tym samym problemom z przechowywaniem historii transakcji, z którym w przyszłości zmierzyć się będzie musiał Algorand.

W przeciwieństwie do Algoranda, blockchain Solany padł dwukrotnie od czasu uruchomienia głównej sieci.

Staking

Nie ma minimalnej liczby ALGO, która determinowałaby możliwość zostania węzłem w Algorand, a staking można łatwo przeprowadzić za pomocą oficjalnej aplikacji mobilnej Algorand Wallet.

Nagrody za staking ALGO wynoszą obecnie około 5% rocznie i nie ma okresu blokady dla zablokowanych monet. W wyniku tych warunków, w grę wchodzi obecnie około 52 % całkowitej podaży ALGO. Dziwne jest to, że podaż udziałów ALGO jest większa niż podaż w obiegu, o czym więcej za chwilę.

Nie istnieje również minimalny, wymagany stake, który warunkowałby uruchomienie węzła na Solanie. To powiedziawszy, sprzęt i wiedza techniczna wymagana do skonfigurowania walidatora Solana jest dość obszerna. Na szczęście możliwe jest również delegowanie i można to łatwo zrobić za pomocą portfela (rozszerzenia przeglądarki) Solana Phantom.

Nagrody za staking SOL wynoszą obecnie około 7% rocznie, a na stakingu SOL obowiązuje pięciodniowy okres blokady. Walidatorzy, którzy próbują manipulować siecią, są karani. W stakingu znajduje się obecnie około 77% całkowitej podaży SOL. Dziwić może fakt, że podaż zablokowanych monet jest niejako większa niż ich podaż w obiegu. W związku z tym warto przyjrzeć się nieco bliżej tokenomice obydwu aktywów.

Tokenomika

ALGO to natywne aktywo Algoranda. Służy do stakingu, wnoszenia opłat transakcyjnych, a od października, pierwsze ALGO są również używane do zarządzania. Zakres tego zarządzania jest jednak na razie nieco ograniczony.

ALGO ma maksymalną podaż 10 miliardów. Dwa i pół miliarda ALGO przydzielono Algorand Inc. i Fundacji Algorand.

Wydaje się, że w razie potrzeby Algorand Inc. sprzedaje swoje ALGO. Fundacja Algorand automatycznie sprzedaje swoje ALGO w regularnych odstępach czasu zgodnie ze schematem sprzedaży strukturalnej i od czasu do czasu przekazuje środki Algorand Inc.

Zgodnie z nową tokenomiką ALGO, pozostałe 7,5 miliarda ALGO zostanie przydzielonych do ekosystemu Algorand w ciągu najbliższych 10 lat. Rozdystrybuowanych zostało już od 4 do 5 miliardów tych ALGO, a większość z nich trafiła do wczesnych inwestorów Algoranda, którzy zarządzają węzłami przekaźnikowymi sieci.

Operatorzy węzłów przekaźnikowych Algorand otrzymali ponad 3 miliardy ALGO, a we wrześniu 2019 r. zgodzili się opóźnić swoje nagrody ALGO w zamian za więcej ALGO i przyspieszone nabywanie uprawnień.

Operatorzy węzłów przekaźnikowych otrzymają kilka ALGO, gdy średnia cena w okresie 30 dni wzrośnie w stosunku do poprzedniego okresu 30 dni. Fundacja Algorand oszacowała, że ​​przyspieszone nabywanie uprawnień potrwa do 2023 r. (chociaż wielu w społeczności Algorand uważa, że w sprzyjających warunkach rynkowych ​​nastąpi to znacznie wcześniej).

Ponieważ zablokowana podaż ALGO jest większa niż podaż w obiegu, sugeruje to, że Algorand Inc., Fundacja Algorand, a potencjalnie nawet operatorzy węzłów przekaźnikowych zostali nagrodzeni za staking swoich ALGO. Oznacza, że ​​ich rzeczywiste przydziały ALGO są znacznie większe.

W końcu, inwestorom detalicznym sprzedanych zostało w 2019 r. tylko 25 milionów ALGO, a prawie wszystkie te coiny zostały odkupione przez Fundację Algorand w 2019 i 2020 r. po załamaniu się ceny.

SOL to natywne aktywo Solany. Służy do stakingu, wnoszenia opłat transakcyjnych i chociaż na blockchainie Solany zaproponowano już wiele struktur zarządzania, żadna jeszcze się nie zmaterializowała.

SOL nie ma maksymalnej podaży. Roczna stopa inflacji zaczyna się na poziomie 8% i spadnie do zaledwie 1,5%, co może doprowadzić do deflacji SOL.

Początkowa podaż SOL wynosiła 500 milionów, przy czym 25% przydzielono Solana Labs i Solana Foundation, 38% zarezerwowano dla skarbca społeczności pod opieką Fundacji Solana. 35% sprzedano inwestorom prywatnym, a mniej niż 2 % inwestorom detalicznym.

7 stycznia tego roku, obiegowa podaż SOL wzrosła o ponad 80%. Oznacza to, że ​​w zasadzie wszystkie tokeny przydzielone stronom, o których właśnie wspomniałem, zostały odblokowane. Dlatego tak dziwne jest, że eksplorator blockchain Solany sugeruje, że krążąca w obiegu podaż SOL wynosi tylko 60% całkowitej podaży, podczas gdy powinna być bliższa 95%.

Zgodnie z treścią posta na subreddicie Solana, ta niespójność wynika z faktu, że SOL przydzielone Fundacji Solana nie są liczone jako część podaży SOL.

Zakładając, że tak właśnie jest, wygląda na to, że Fundacja Solana stakuje SOL i zdobywa nagrody od czasu, kiedy zablokowaniu podlegać zaczęło ponad 72% podaży SOL (chociaż w obiegu jest oficjalnie tylko 60%).

Sugeruje to, że faktyczny wymiar alokowanych przez nich SOL jest większy niż ten, o którym właśnie wspomniałem. To tylko jedna z wielu rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, analizując dane sieciowe tego aktywa.

Analiza potencjału cenowego

Historia ceny ALGO nie jest zbyt atrakcyjna. Wynika to częściowo z faktu, że na ALGO zaczęło się coś dziać dopiero w połowie poprzedniej hossy – przede wszystkim z powodu działania systemów nabywania uprawnień i sprzedaży strukturalnej, których naturę wyjaśniłem wcześniej.

Ciągły wzrost podaży ALGO historycznie tłumił jego cenę, choć wydaje się, że powoli się to zmienia. ALGO przekroczyło niedawno cenę ICO w wysokości 2,40 centa, aczkolwiek dość szybko została ona zepchnięta w dół, ponieważ inwestorzy realizowali zyski. Wierzę jednak, że cena ALGO może w nadchodzących tygodniach osiągnąć nowe rekordy.

Chociaż cena ALGO nie jest bardzo wysoka, jej kapitalizacja rynkowa jest, a to oznacza, że ​​ma ograniczony potencjał wzrostowy. Mimo to istnieje spora luka między miejscem, w którym znajduje się ALGO, a miejscem, w którym powinno się znajdować biorąc pod uwagę fundamenty.

ALGO może z łatwością stać się aktywem Top 10 pod względem kapitalizacji rynkowej, zwłaszcza gdy zakończy się cała sprzedaż z toku przyspieszonego nabywania uprawnień. Odpowiadałoby to około 3- do 4-krotnemu wzrostowi ceny, co jest realistycznym długoterminowym celem (mam na myśli perspektywę 1-2 lat).

Historia ceny SOL to już zupełnie inna kwestia. SOL rosła gwałtownie, odkąd stała się przedmiotem obrotu, co jest zaskakujące, biorąc pod uwagę szalenie agresywny harmonogram nabywania uprawnień.

Cena SOL powinna była spaść, gdy 7 stycznia odblokowane zostało 95% przydzielonej podaży. Tak się jednak nie stało. Nie jestem do końca pewien dlaczego, ale wynikało to prawdopodobnie z połączenienia długoterminowej wizji inwestorów Solany i pewnego rodzaju koordynacji między nimi, aby upewnić się, że ich sprzedaż nie załamie ceny SOL.

Jeśli chodzi o krótkoterminowe price action, w odpowiedzi na ostatnie kraksy na rynku kryptowalut SOL radzi sobie całkiem nieźle i znajduje się w niewielkiej odległości od najwyższego poziomu, jaki udało jej się ostatnio ustanowić.

Ponieważ kapitalizacja rynkowa SOL jest już bardzo duża, perspektywa zysku ma znacznie mniejsze pole manewru niż w przypadku Algorand. Jeśli w nadchodzących tygodniach SOL osiągnie 220 dolarów, będzie to odpowiadać ogromnemu zwrotowi 1000x (dla inwestorów ICO).

Realistyczna, długoterminowa cena docelowa dla SOL wyniosłaby wówczas około 300 USD, co stanowi mniej więcej dwukrotność w stosunku do obecnej ceny. To, jak wysoko SOL i ALGO mogą się wzbić zależy od tego, jak ich rynki będą wyglądać za rok lub dwa.

Adopcja

Począwszy od sprzedaży detalicznej, aplikacja portfela Algorand liczy sobie aktualnie ponad 100 000 pobrań z Google Play. Oznaczałoby to, że sieć ma około 250 000 użytkowników.

Portfel Solany ma ponad 500 000 pobrań (ako rozszerzenie Chrome), a to oznacza, że ​​Solana ma co najmniej 500 000 użytkowników.

Zauważ, że tej rozbieżności należy się spodziewać, ponieważ Algorand nie wprowadził jeszcze żadnych zdecentralizowanych aplikacji, podczas gdy Solana ma ich już dziesiątki. Protokoły DeFi Solana szczycą się również wartością opiewającą na miliardy dolarów.

Jeśli chodzi o adopcję instytucjonalną, ALGO dominuje w sektorze publicznym. Algorand pozycjonuje się jako idealny blockchain dla walut cyfrowych banku centralnego (CBDC), a niektóre źródła sugerują, że USA zbudują swoje CBDC właśnie na Algorandzie.

Po stronie sektora prywatnego Algorand nawiązał współpracę z firmą stojącą za portfelem kryptowalut Exodus, aby wyemitować swoje tokenizowane akcje.

W przeciwieństwie do powyższego, większość instytucjonalnej adopcji Solany miała miejsce w sektorze prywatnym. Jednym z najbardziej znaczących przykładów jest partnerstwo Solany z giełdą kryptowalut FTX.

FTX jest na dobrej drodze, aby stać się najpopularniejszą scentralizowaną giełdą, a jest to w dużej mierze spowodowane masowymi kampaniami marketingowymi i zobowiązaniem do przestrzegania przepisów KYC.

FTX obsługuje własny ekosystem zdecentralizowanych aplikacji na Solanie i chociaż posiada własny token FTT wydaje się, że to właśnie Solana przejęła rolę natywnego łańcucha bloków FTX.

Prezes FTX Sam Bankman-Fried jest także prezesem Alameda Research, jednego z największych dostawców płynności w kryptowalutach.

Alameda Research inwestuje setki milionów dolarów w projekty kryptowalut, z których wszystkie zostały zbudowane na Solanie lub stały się częścią jej ekosystemu. Nie ma tu mowy o zbiegu okoliczności.

Chociaż Solana nie ma wiele do pokazania po stronie sektora publicznego, wydaje się, że ma bardzo bliskie relacje z emitentem USDC Circle, prawdopodobnie za pośrednictwem FTX i Alameda. Konsorcjum, które zarządza USDC, wybrało na początku tego roku Solanę jako oficjalny łańcuch kwotowań USDC.

Jest to istotne ze względu na fakt, że Circle będzie prawdopodobnie zaangażowane w tworzenie amerykańskiego CBDC. Jeśli plotki się potwierdzą, Solana znajdzie się na liście blockchainów, na które warto będzie zwrócić jeszcze większą uwagę.

Wnioski

Zacznijmy od początku. Począwszy od założycieli, Silvio i Anatoly są tacy sami, ale jednak różni…

Silvio posiada bardzo specjalistyczną wiedzę z naciskiem na teorię. Ma również wiele powiązań z bardzo wpływowymi ludźmi w urzędach publicznych ze względu na czas spędzony w MIT. Jedną z bardziej wpływowych person z jego otoczenia, która przychodzi na myśl, jest przewodniczący SEC Gary Gensler.

Z drugiej strony Anatolij ma bardzo specjalistyczną wiedzę z naciskiem na praktykę i wydaje się być znacznie bardzo zaangażowany w rozwój Solany.

Co najważniejsze, wysiłki Anatolija sprawiły, że Solana jest bardzo otwarta na interoperacyjność, co jest przyszłością kryptowalut. To naprawdę wielka sprawa.

Następnie mamy architekturę Algoranda i Solany. Oczywiście TPS Algoranda nie został jeszcze ulepszony i sieć wciąż jest w trakcie uruchamiania operacji węzła przekaźnikowego dla stron trzecich. Po zakończeniu tego procesu obydwa projekty będą do siebie bardziej podobne. Algorand i Solana będą szybkie i nieco scentralizowane.

Największa rozbieżność będzie mieć miejsce w kwestii bezpieczeństwa. Oczywiste jest, że Algorand jest bezpieczniejszy niż Solana, przynajmniej na razie. O ile wiem, problemy z bezpieczeństwem Solany mają swoje źródło w 400 milisekundowym czasie bloku, a jeśli mam rację, oznacza to, że Algorand może napotkać podobne problemy w przyszłości, ponieważ chce przyspieszyć czas bloku do 500 milisekund.

Jeśli chodzi o staking, Solana nie bierze jeńców. Dzieje się tak po prostu dlatego, że staking SOL jest znacznie łatwiejszy, a pięciodniowa blokada jest warta dodatkowych 2% rocznie.

Pod względem tokenomiki Solana również wydaje się wygrywać, ale tylko dlatego, że zespół i inwestorzy nie sprzedali swoich aktywów. Może się to jednak zdarzyć w dowolnym momencie, ponieważ ich SOL nie są już zablokowane. Mimo to częściowe spalenie opłat za SOL prawie na pewno spowoduje, że SOL stanie się w przyszłości deflacyjna. Mniejsza podaż przy takim samym lub większym popycie oznacza, że cena wzrośnie.

Jeśli chodzi o Algorand, szczerze mówiąc nie sądzę, aby przyspieszone nabywanie uprawnień dobiegło końca w najbliższym czasie. Maksymalna podaż ALGO to z pewnością duża premia, ale to niewiele znaczy, gdy efektywna stopa inflacji z całej nowej podaży jest znacznie wyższa niż SOL i będzie się to utrzymywało jeszcze przez jakiś czas.

Wiąże się to z potencjałem cenowym obu kryptowalut. Chociaż krótkoterminowy potencjał wzrostu Solany jest ograniczony przez jej ogromną kapitalizację rynkową trudno zakładać, że wzrost ceny SOL w perspektywie długoterminowej byłby bardziej pewny.

Podobne wątpliwości mam w odniesieniu do ALGO w oparciu o założenie, że ​​Fundacja Algorand spełni wszystkie swoje obietnice. Nie ma powodu, by sądzić, że tak się nie stanie. Osobiście wolę jednak inwestować w kryptowalutę, z której mogę korzystać już dzisiaj, niż czekać na taką, z której będzie można korzystać w późniejszym terminie. Nawiasem mówiąc, mam na myśli zdecentralizowane aplikacje.

Można argumentować, że Algorand ma przewagę ze względu na niesamowitą adopcję instytucjonalną. Jedynym problemem jest to, że nie ma gwarancji, że którekolwiek z partnerstw sektora publicznego Algorand będzie miało jakikolwiek wpływ na cenę ALGO, co obserwowaliśmy już nieraz w przypadku innych projektów. Stojące za nimi firmy budują zwykle autoryzowany klon danego blockchaina. Nie przekłada się to zatem na realny popyt na monetę w obrocie publicznym.

Z drugiej strony, instytucjonalna adopcja Solany wpłynęła na SOL głównie dlatego, że większość jej partnerstw doprowadziło do zaangażowanie w jej ekosystem zwykłych ludzi, takich jak ty i ja. Wszystkie aplikacje i projekty budowane na Solanie dzięki FTX i Alameda Research tworzą popyt na SOL zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym, a to oznacza, że jego cena wzrośnie. Dowód znajduje się na wykresie.

Podsumowując, Solana wygrywa. Warto pamiętać,co może się wydarzyć, gdy Algorand dotrzyma złożonych wcześniej obietnic. Nie liczyłbym jednak na to, że w ciągu nastepnych kilku lat zdoła pokonać Solanę.

***

źródło: link

https://www.youtube.com/watch?v=RzucrCRGYkM

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze