Regulacja polskich giełd kryptowalut coraz bliżej. „To naturalna tendencja”

Rzecznik Finansowy Aleksandra Wiktorow w wypowiedzi dla Informacyjnej Agencji Radiowej oświadczyła, że będzie namawiać Ministerstwo Finansów do uregulowania rynku kantorów internetowych i giełd kryptowalut. Jej zdaniem obecnie takich regulacji brakuje. Zdaniem ekspertów zainteresowanie władz jest naturalną tendencją i wynika ze wzrostu znaczenia cyfrowych walut.

Wiktorow zapowiedziała, że rozwiązania należy dokonać analizy prawnej dotyczącej kwestii kryptowalut w innych państwach i wdrożyć najlepsze konkretne przepisy opracowane przez różne rządy. W czerwcu ma zostać opublikowany raport poświęcony nowoczesnym technologiom w finansach, który podejmie również to zagadnienie.

To nie pierwszy raz, kiedy Rzecznik Finansowy zapowiada, że należy dokładniej przyjrzeć się zagadnieniu. Pod koniec zeszłego roku Wiktorow ogłosiła, że sprawdzi firmy działające na rynku i to w jaki sposób chronią one konsumentów.

Wraz rozwojem rynku kryptowalut należy się spodziewać wzrastającego zainteresowania ze strony prawodawców i regulatorów. Ten trend jest widoczny między innymi w Chinach, Stanach Zjednoczonych czy Unii Europejskiej. W pierwszym rzędzie chodzi o zwalczanie możliwego wykorzystywania cyfrowych walut do działalności przestępczej. Dlatego też są one obejmowane przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obecnie kryptowaluty są wciąż zjawiskiem niszowym, ale wraz ze wzrostem ich znaczenia pojawią się kolejne powody do uregulowania tego obszaru. Regulacje będą między innymi dążyły do zapewnienia większego stopnia ochrony konsumenta i inwestora na rynku cyfrowych walut, np. poprzez narzucenie obowiązków na firmy działające w tym obszarze. Stąd może wynikać zainteresowanie Rzecznika Finansowego tematyką cyfrowych walut, który jest powołany między innymi w celu ochrony klientów instytucji finansowych. To naturalna tendencja. Ewentualne działania powinny jednak brać pod uwagę wysoki potencjał innowacyjny cyfrowych walut i technologii blockchaina, a także wczesny etap rozwoju rynku. Powinny być one skoordynowane z działaniami na rzecz wspierania innowacji, w tym finansowych, w Polsce.

powiedział portalowi BitHub.pl Jacek Czarnecki, prawnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, specjalizujący się w prawnych aspektach cyfrowych walut i technologii blockchain.

Polskie władze coraz uważniej przyglądają się zagadnieniom kryptowalut. W niedzielę informowaliśmy o tym, że Główny Urząd Statystyczny uznaje dochody z kopania i obrotu Bitcoinami jako legalną działalność ekonomiczną. Tym samym obrót kryptowalutami trafi do oficjalnych rządowych statystyk i będzie figurował jako element składowy PKB.

Rzecznik Finansowy jest instytucją, która ma charakter doradczy. Jego raporty mogą stanowić wytyczne dla odpowiednich ministerstw, ale same w sobie nie mają mocy prawnej.

Komentarze