Peter Brandt: ETH straci na wartości w porównaniu ze swoim największym konkurentem

14 799

Peter Brandt ostrzegł traderów odnośnie niedźwiedzich perspektyw ethereum (ETH) zarówno z technicznego, jak i fundamentalnego punktu widzenia.

Patrząc na wykres udostępniony przez Brandta wydaje się, że cena ethereum wybiła w dół dwa kluczowe poziomy wsparcia w strukturze trójkąta, co miałoby wskazywać na znaczną siłę wyprzedaży.

ethereum brandt
źródło: link

Analityk przeanalizował również kwestię zachowania ceny ETH względem jego czołowego rywala – Solana (SOL). W myśl wywodu Brandta, ethereum traciło na wartości w stosunku do Solany odkąd para (ETHUSD/SOLUSD) zaczęła spadać od marca 2021 r. po potwierdzeniu pro spadkowej wystąpienia formacji głowy i ramion.

„W rzeczywistości, niedźwiedzi trend ETH w stosunku do SOL jest całkowicie uzasadniony.”

eth brandt
źródło: Peter Brandt/ Twitter

Co Brandt dostrzegł na wykresie bitcoina?

Jeśli chodzi o bitcoin, Brandt pozostaje sceptyczny co do perspektywy wzrostów w krótkim okresie. Analityk podkreślił, że cena króla kryptowalut nie podąża już ścieżką paraboli.

„Dostrzegłem naruszenie paraboli, co skomentowałem podczas BitcoinLive […], ale z perspektywy czasu mogłem nie potraktować tego wydarzenia dość pewnie.

Zobaczymy.”

bitcoin brandt
źródło: Peter Brandt/ Twitter

Już na początku stycznia Brandt zauważył, że naruszenia linii paraboli prowadzą do obsunięć ceny w wymiarze sięgającym nawet 80%. Zasugerował teraz, że era parabolicznych rajdów BTC mogła dobiec końca.

„Niektórzy postrzegają prognozy jako wydarzenie jednorazowe. Osobiście wyznaję zasady rachunku prawdopodobieństwa bayesowskiego. Prognozy i analizy muszą zawsze zmieniać się w zależności od zmienności wydarzeń w czasie. Kiedy zmieniają się okoliczności, zmianie powinny podlegać również prognozy. Parabola może nie być siłą napędową BTC.”

Wypada dodać, że we wrześniu 2019 roku Brandt przewidywał, jakoby bitcoin mógł wejść w czwartą fazę ruchu parabolicznego:

bitcoin 2 brandt
źródło: Peter Brandt/ Twitter

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze