Na to czekaliśmy: ustawa MiCA podpisana przez Unię Europejską

MiCA Unia Europejska

31 maja 2023 r. szwedzki minister ds. obszarów wiejskich Peter Kullgren i przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podpisali długo oczekiwaną ustawę Markets in Crypto-Assets. Ma ona na celu stworzenie spójnych ram regulacyjnych dla aktywów kryptograficznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

MiCA przywróci zaufanie do kryptowalut?

Po wejściu w życie przepisy ustawy MiCA będą miały zastosowanie do każdego, kto świadczy usługi związane z aktywami kryptograficznymi lub emituje aktywa kryptograficzne w UE. Ponieważ przepisy MiCA zostały po raz pierwszy opracowane w 2020 r., niektóre pomioty sugerowały, że szersze ramy były konieczne w następstwie krachu na rynku kryptowalut w 2022 r. oraz bankructw takich firm jak FTX, BlockFi czy Celsius.

Obecnie unijni prawodawcy dążą do przywrócenia zaufania do działań i usług związanych z aktywami kryptograficznymi, gdy MiCA wejdzie w życie w 2024 r. po 12-18-miesięcznym okresie przejściowym. Oczekuje się, że ustawa przyniesie większą pewność prawną dla różnych aktywów kryptograficznych, które obecnie nie są regulowane lub są tylko częściowo regulowane na mocy prawa usług finansowych Unii Europejskiej. Tego typu jasność regulacyjna ma przynieść korzyści zarówno deweloperom, usługodawcom, jak i inwestorom.

Co istotne, MiCA szeroko definiuje aktywa kryptograficzne i rozróżnia aktywa technologii rozproszonego rejestru (DLT) w oparciu o ich wspólne atrybuty na „normalne” aktywa kryptograficzne (takie jak tokeny użytkowe) i bardziej intensywnie regulowane stablecoiny (tak zwane tokeny odnoszące się do aktywów lub tokeny pieniądza elektronicznego). MiCA nie reguluje ani CBDC, ani większości tokenów NFT. Ustawanie będzie też miała zastosowania do usług związanych z aktywami kryptograficznymi, które są świadczone bez pośrednika w „całkowicie zdecentralizowany sposób” – chociaż definicja decentralizacji nadal zależy od organów regulacyjnych.

Może Cię zainteresować: Koniec wolności na rynku kryptowalut? Decyzja zapadła. Co trzeba wiedzieć?

Wymagane zezwolenie na licencję

Aby świadczyć usługi w zakresie aktywów kryptograficznych, w tym usługi oparte na wymianie, dostawca usług musi mieć zarejestrowaną siedzibę w jednym z państw członkowskich UE i uzyskać zezwolenie na licencję od odpowiedniego organu lokalnego. Aby oferować i emitować aktywa kryptograficzne, emitenci, którzy opracowują protokół lub podobny mechanizm lub osoby ubiegające się o dopuszczenie do obrotu, zwykle podlegają tak zwanemu wymogowi białej księgi w ramach MiCA. Oznacza to, że emitent jest zobowiązany do przedłożenia organom regulacyjnym Unii Europejskiej dokumentu wyjaśniającego charakterystykę produktu oraz sposób działania tokena lub innego aktywa kryptograficznego w łańcuchu bloków. Organy regulacyjne UE ustalą następnie, czy działalność oparta na tokenach podlega przepisom MiCA. Emitenci stablecoinów – oprócz wymogu białej księgi – będą również musieli wcześniej uzyskać licencję.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze