Morgan Stanley planuje zakup udziałów w Bithumb

Gigant z Wall Street, Morgan Stanley, planuje rzekomo wzmocnić swoje bieżące wsparcie dla branży kryptowalut poprzez zakup udziałów w Bithumb.

Zaledwie kilka dni po ogłoszeniu, że Morgan Stanley umożliwi swoim klientom instytucjonalnym kupowanie bitcoinów, bank inwestycyjny rozpoczął rzekomo negocjacje w sprawie zakupu udziałów w największej południowokoreańskiej giełdzie kryptowalut – Bithumb.

Morgan Stanley połozy na stole nawet 440 miliardów dolarów?

Według relacji z azjatyckiego serwisu medialnego Naver News, Morgan Stanley jest najnowszym podmiotem z tradycyjnej przestrzeni finansowej, który rozważa zakup udziałów w Bithumb. Bank planuje podobno przejąć duży udział w popularnej giełdzie kryptowalut za pośrednictwem Bident – podmiotu, który jest właścicielem 10,3% Bithumb Korea (firma obsługująca system handlu).

Cytując anonimowego informatora zaznajomionego ze sprawą wskazano, że Morgan Stanley planuje zainwestować w koreańską giełdę kwotę około 300 do 500 miliardów wonów (od 250 milionów do 440 milionów dolarów).

Naver News podało również, że międzynarodowy bank będzie korzystał z usług Bident, ponieważ ten ostatni ma prawo „negocjować preferowaną sprzedaż w celu nabycia Bithumb Holdings”.

Plotki i spekulacje, że największe giełdy kryptowalut z siedzibą w Korei Południowej są na sprzedaż krążą już od jakiegoś czasu. Już wcześniej że zainteresowanie nabyciem udziałów w Bithumb wykazywał gigant gamingowy Nexon. W raporcie Naver News stwierdzono jednak, że negocjacje między Bithumb i Nexon uległy zerwaniu.

Wydaje się, że to wielki tydzień dla związku między Morgan Stanley a branżą kryptowalut. Kilka dni wcześniej, w wewnętrznej notatce wysłanej przez bank do inwestorów ujawniono, że instytucja planuje umożliwić swoim klientom kupowanie bitcoinów za pośrednictwem trzech funduszy, począwszy od przyszłego miesiąca.

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze