Puell Multiple | Czy górnicy Bitcoin będą sprzedawać?

Górnicy sprzedają coraz mniej BTC. Czy jeśli wskazania Puell Multiple są poprawne, możemy mieć wkrótce do czynienia z poważną korektą ceny?

Co to jest Puell Multiple?

Opracowany przez Davida Puella, Puell Multiple śledzi, kiedy górnicy prawdopodobnie zaczną masowo sprzedawać, aby zrealizować zyski z uczestnictwa w sieci Bitcoin.

Wskaźnik dzieli wartość „nowych” BTC emitowanych dziennie przez roczną średnią kroczącą emisji, obydwie wartości wyrażone w dolarach amerykańskich, aby dać wgląd w to, na jakim poziomie sprzedaż byłaby najbardziej opłacalna dla górników.

Co możemy wyczytać z historycznych wskazań Puell Multiple?

Spojrzenie na historyczne wyniki wskaźnika pokazuje, że maksima – kiedy wartość Puell Multiple wchodzi w górną czerwoną strefę na wykresie – zbiega się to ze szczytami ceny BTC i okresami kolejnych wyprzedaży.

Sytuacja, w której wskaźnik jest teraz bliżej czerwonej strefy niż kiedykolwiek od końca 2017 roku oznacza, wg Swifta, że wyprzedaż czai się tuż za rogiem.

„Puell Multiple, który śledzi aktualne obroty górników w porównaniu z historycznymi normami, zbliża się do czerwonej strefy wykupienia”, podsumował Philip Swift w komentarzach do wykresu:

„Historycznie rzecz biorąc, kiedy Puell Multiple (czerwona linia) przełamywał górną czerwoną wstęgę, zbiegało się to dotychczas z głównymi szczytami makro dla ceny $ BTC i rozpoczęciem realizacji zysków przez górników”.

Co teraz?

W 2021 r. wykres został skonfrontowany z nowym zjawiskiem, które dopiero zaczynało się pod koniec 2017 r. – inwestycjami instytucjonalnymi w bitcoin. Ten rok charakteryzował się dużymi zakupami ze strony instytucji. Pytanie brzmi, czy górnicy mogą nadal zmuszać rynek do spadków pomimo apetytu na HODLing?

Analityk Cole Garner odpowiedział na wskazania Puell Multiple danymi Glassnode, które wskazują na okresy korekt ceny BTC po większych odpływach z puli wydobywczej Poolin, które miały miejsce w tym roku.

„Ten wykres argumentowałby, że wykonali całkiem niezłą robotę, obniżając cenę LUB są „smart money” i dokładnie wiedzieli, kiedy sprzedać” – skomentował Garner.

źródło: Cole Garner (Twitter)

„Zdarzyło się to dwukrotnie w ciągu ostatniego roku, w maju 2020 roku i pod koniec stycznia tego roku”

Tak czy inaczej ogólna chęć sprzedaży wśród górników wydaje się pozostawać znikoma w porównaniu z poprzednimi latami. W swoim najnowszym raporcie, Stack Funds zwrócił uwagę na fakt, że biorąc pod uwagę średnią z siedmiu dni, wypływy z pul wydobywczych są najniższe od 2016 roku.

Odpływy spadły w tym roku poniżej długoterminowego poziomu wsparcia, co z kolei poprzedziło wzrost do 20 000 USD w ciągu najbliższych dwóch lat.

„Zdarzyło się to dwukrotnie w ciągu ostatniego roku, w maju 2020 roku i pod koniec stycznia tego roku” – czytamy w raporcie.

„[…] odpływy górników prawdopodobnie nadal pozostaną niskie, co może być katalizatorem wzrostu cen”.

odpływy z adresów górników bitcoin (średnia z ostatnich 7 dni) w stosunku do kursu BTC/USD; źródło: Stack Funds

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze