Bitcoin | Dump centralnie sterowany?

5 437

Bitcoin mógł stać się ofiarą centralnie zaaranżowanej próby dumpu cenowego.

Według danych zebranych przez CryptoQuant, firmę analityczną z Korei Południowej, górnicy chińskiej F2pool rozpoczęli masową wyprzedaż, która obniżyła kurs wymiany BTC / USD o prawie 20 procent w ciągu niespełna 24 godzin.

bitcoin dump
odpływy bitcoinów z F2Pool na wszystkie giełdy; źródło: CryptoQuant

Górniczy dump bitcoina?

Dyrektor generalny CryptoQuant, Ki-Young Ju, opublikował serię pro spadkowych alertów, gdy kurs bitcoina zaczynał spadać. Zgodnie z danymi, które dostarczył, Miners’ Position Index przekroczył wskazanie na poziomie 2,5 – odzwierciedlając wzrost liczby jednostek BTC, które górnicy przenieśli ze swoich portfeli. W międzyczasie CryptoQuant’s All Exchange Bitcoin Transaction Count Inflow gwałtownie wzrósł, pokazując F2pool jako głównego deponenta BTC.

„Zrzut mógł zacząć się od górników BTC w F2Pool”dodał Ju. ”569 osób zdeponowało BTC w jednym bloku (10 min). 78 górników zdeponowało BTC w jednym bloku (10 min).”

Górnicy zazwyczaj sprzedają swoje BTC, aby pokryć koszty operacyjne (w tym rachunki za energię elektryczną, obsługę sprzętu i konserwację). Wielu z nich woli trzymać część swoich zasobów Bitcoin na spekulacje, skutecznie ograniczając w ten sposób podaż kryptowaluty przed wejściem na rynki detaliczne. To z kolei działa jako wskaźnik określający krótkoterminowe nastawienie Bitcoina.

Dlaczego F2Pool dokonało zrzutu?

Jeśli górnicy dostarczają mniej BTC do handlu detalicznego przy wyższym popycie, cena kryptowaluty rośnie. Podobnie, jeśli górnicy zaczną sprzedawać więcej BTC na wolnym rynku, często przewyższa to popyt i prowadzi do niższych cen.

Nie było jasne, dlaczego F2Pool zdecydowała się masowo zrzucić swoje zasoby BTC. Biorąc jednak pod uwagę jej ogromny wpływ na przestrzeń wydobywczą, CryptoQuant wywnioskował, że pula wydobywcza pełni rolę głównego katalizatora, który obniżył jej cenę z 35 498 USD do 28 732 USD w zaledwie 24 godziny.

Kupowanie w dołku

Spadek kursu BTC/ USD poniżej 30 000 USD trwał relatywnie krótko. Inwestorzy szybko skorzystali z możliwości zakupu bitcoinów po niższych stawkach. Potwierdziło to dodatkowo długoterminową, zwyżkową narrację kryptowaluty, w myśl której już od marca 2020 roku cena wzrosła o ponad 1000%.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze