Koniec żartów. CFPB przyjrzy się włamaniom na platformy kryptowalutowe

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), amerykańska agencja zajmująca się ochroną praw konsumentów, przedstawiła zestaw zaleceń dotyczących przyszłego podejścia organów regulacyjnych do polityki płatności kryptowalutowych.

Jeden z tych pomysłów – w obszarze, w którym CFPB ma bezpośrednie uprawnienia – wskazuje na duże potencjalne zmiany w sposobie, w jaki platformy kryptograficzne będą musiały radzić sobie z hackami.

CFPB ma plan

– Po pierwsze, CFPB będzie wydawać dodatkowe nakazy niektórym dużym firmom technologicznym, aby uzyskać więcej informacji, które pomogą nam lepiej ustalić ich konkretne praktyki biznesowe i plany, zwłaszcza w odniesieniu do wykorzystania danych osobowych i emisji prywatnej waluty – powiedział Rohit Chopra, dyrektor Biura Ochrony Finansowej. – Po drugie, aby zmniejszyć szkody związane z błędami, włamaniami i nieautoryzowanymi transferami, CFPB rozważa dostarczenie dodatkowych wskazówek uczestnikom rynku, aby odpowiedzieć na ich pytania dotyczące zastosowania ustawy o elektronicznym transferze środków w odniesieniu do prywatnych dolarów cyfrowych i innych walut wirtualnych.

CFPB zamierza również przyjrzeć się badaniom nadzorczym podmiotów niebędących bankami, które oferują platformy płatności konsumenckich. – Mamy do tego szereg uprawnień, na przykład gdy firmy te służą jako dostawcy usług dla dużych instytucji depozytowych. Innym z tych uprawnień jest definiowanie większych uczestników tego rynku za pomocą reguły, która poddawałaby banki spełniające określony próg wielkości nadzorowi CFPB – powiedział Chopra. – Po czwarte, zgodnie z sugestią zawartą w raporcie z listopada 2021 r., Rada ds. Nadzoru nad Stabilnością Finansową powinna rozważyć skorzystanie ze swoich uprawnień na mocy tytułu VIII ustawy Dodda-Franka w celu uznania tej działalności za systemowo ważną działalność w zakresie rozliczania lub rozrachunku płatności. Mogłoby to zapewnić na przykład innym agencjom krytyczny nadzór i narzędzia do zapewnienia, że stablecoin jest rzeczywiście stabilny – podkreślił.

– Wreszcie, niezwykle ważne jest, aby amerykańscy konsumenci mieli silniejszą ochronę przed nadmiernym nadzorem i niewłaściwym wykorzystaniem naszych danych. Jeszcze w tym miesiącu zezwolę na publikację proponowanej zasady dotyczącej praw do osobistych danych finansowych. Jest to zgodne z sekcją 1033 ustawy o ochronie finansowej konsumentów. Zasada ta będzie miała na celu przyspieszenie przejścia Ameryki na otwartą, konkurencyjną i zdecentralizowaną bankowość, jednocześnie starając się chronić przed nadużyciami naszych danych osobowych – zapowiedział.

Zobacz też: Ameryka Łacińska odnotowuje prawdziwy boom. Dlaczego kryptowaluty mają się tu dużo lepiej niż gdzie indziej?

EFTA a kryptowaluty

Wiadomo również, że CFPB analizuje, w jaki sposób ustawa o elektronicznym transferze środków (EFTA) może mieć zastosowanie do kont kryptowalutowych. Przypomnijmy, że EFTA ma na celu ochronę konsumentów przed oszustwami płatniczymi. Instytucje, które ułatwiają elektroniczne przelewy środków, są zobowiązane do powiadamiania klientów o tym, czy i kiedy będą ponosić odpowiedzialność za nieautoryzowane przelewy (tj. oszustwa). Zgodnie z zasadami CFPB, ujawnienie odpowiedzialności powinno nastąpić przed dokonaniem pierwszego przelewu na koncie.

Może Cię zainteresować:

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze