Inwestorzy opcji obstawiają 50 000 USD za 1 BTC w 2021 r.

4 066

Wielu traderów idzie o zakład, że bitcoinowe opcje na czerwiec i grudzień 2021 roku zrealizują się na poziomie 50 000 USD za 1 BTC. Pytanie, jakie są szanse, że cena „króla kryptowalut” osiągnie taki poziom do tego czasu? Czy traderzy, którzy zawierają takie zakłady naprawdę w to wierzą, czy może kryją się za tym zupełnie inne pobudki?

Bitcoin za 50 000 USD 2 czerwcu 2021 r.? | Marne szanse….

Przez ostatnie trzy tygodnie sprzedano opcje kupna BTC (call) o wartości 150 000 USD z terminem na czerwiec i grudzień 2021 roku. W tych dość wyjątkowo „byczych” transakcjach pośredniczy giełda instrumentów pochodnych LedgerX.

Jakie są szanse, że bitcoin będzie kosztował 50 000 USD w tak krótkim okresie czasu? Oczywiście, istnieje kilka dobrych powodów, aby kupować opcje z tak niewielką szansą na realizację. 1000 USD za przywilej zakupu bitcoina 440% powyżej obecnej ceny w ciągu 18 miesięcy wydaje się, delikatnie mówiąc, nieuzasadniony…

Biorąc pod uwagę roczną zmienność na poziomie 100%, prawdopodobieństwo, że cena BTC osiągnie 50 000 USD, wynosi mniej niż 8%.

Zaryzykuję. Call!

Sprzedawca opcji call musi zapłacić za swoje zobowiązanie 1000 USD z góry. Dla porównania, opcja kupna z grudnia 2021 r. z targetem w wysokości 25 000 USD została sprzedana za 1750 USD. Kupujący zarobi 13 250 USD pod warunkiem, że cena bitcoina osiągnie 40 000 USD. Stanowi to 650% zwrot.

Z drugiej strony nabywca strike’u na 50 000 USD nie zyskałby nic, gdyby kurs zatrzymał się na 40 000 USD.

W jakim celu zawierać zatem tego typu „zakłady”?

Kryptowalutowe media i crypto-Twitter koncentrują się ostatnio dość intensywnie na opcjach i instrumentach futures. W rzeczywistości jednak trudno o uzasadnienie, dlaczego inwestor detaliczny miałby kupować tak drogie opcje.

Naprawdę nie ma sposobu, aby poznać powód tak niezwykłego optymizmu inwestorów. Są jednak tacy, którzy uważają, że może chodzić o byczy spread.

W tym scenariuszu inwestor kupiłby droższą opcję call o wartości 25 000 USD, sprzedając za 50 000 USD. Gdzie doszukiwać się sensu takiej operacji? Zapewne w tym, że bieżące wydatki ulegną zmniejszeniu z 1750 USD do 750 USD. Do tego dochodzi potencjał na masowe czerpanie zysków w razie odwrotu byków.

stosunek zysk/strata w przypadku spreadu opcji call; źródło: optioncreator

Powyższy wykres przedstawia zwrot z takiego spreadu dla transakcji typu bull call. Mimo że nadal jest bardzo optymistyczna, strategia ta zapewnia zwroty dla poziomów powyżej 25 750 USD.

Podobny zakład z 2018 roku nie opłacił się

W grudniu 2017 r. Blocktower Capital zapłacił 1 milion USD za opcje call o wartości 50 000 USD z terminem zapadalności wynoszącym 12 miesięcy. Pod koniec 2018 r. CIO Blocktower Ari Paul wyjaśnił, że był to trade skupiony na zmienności. Fundusz jednocześnie sprzedawał BTC i inne aktywa:

Trudno jednoznacznie oszacować wymiar zysku bądź straty takiego trejdu. Tak czy inaczej, premia w wysokości 1 miliona USD ostatecznie przepadła…

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze