Glassnode: Ulica sprzedała, HODL-erzy pozostali niewzruszeni

7 619

Glassnode przeanalizowała zachowanie uczestników rynku bitcoina podczas wczorajszych spadków ceny.

Firma analityczna Glassnode wskazała grupę inwestorów, którzy rozstaje się ze swoimi cyfrowymi monetami w czasie, gdy cena bitcoina spadła o ponad 30%.

„Tweety Elona Muska zarysowały szerokie spektrum twierdzeń o negatywnych skutkach zewnętrznych korzystania z bitcoina, takich jak zużycie energii, do założeń, że realną alternatywą są 10x szybsze i większe bloki na Dogecoin. Niestety doprowadziło to do powszechnego zamieszania na rynkach, chociaż dla wielu bitcoinowych HODL-erów jest to po prostu kolejny, zwyczajny dzień.

Jeżeli chodzi o wskazania on-chain, możemy zaobserwować znaczące rozwidlenie reakcji. Nowi uczestnicy rynku panikują, sprzedając i realizując straty, podczas gdy długoterminowi HODL-erzy wydają się stosunkowo niewzruszeni powyższymi doniesieniami. Istnieje wiele dynamiki podaży i popytu, które przypominają szczyt makro z 2017 r., jednak z wyjątkowymi różnicami, które podważą przekonanie zarówno byków, jak i niedźwiedzi”.

To wygląda na dno

Glassnode zauważa również, że liczba monet będących przedmiotem sprzedaży osiągnęła poziomy, które zwykle wyznaczają dno.

źródło: Glassnode

Według Glassnode, kolejną oznaką, że nowi uczestnicy rynku panikują w sprzedaży, jest wyraźny trend spadkowy „niezerowych” adresów BTC lub adresów z saldem BTC powyżej zera.

„Łączna liczba adresów utrzymujących niezerowe saldo BTC również spadła o -2,8% w porównaniu z ostatnim rekordowym wynikiem 38,7 mln adresów. Łącznie 1,1 miliona adresów wydało wszystkie monety, które posiadały podczas tej korekty, ponownie dostarczając dowodów, że paniczna sprzedaż jest obecnie w toku.”

źródło: Glassnode

Analitycy Glassnode twierdzą, że podczas gdy nowi gracze w panice sprzedają, długoterminowi posiadacze kupują w dołku i gromadzą więcej BTC.

„Ogólnie rzecz biorąc, rynek bitcoina znajduje się w historycznie znaczącej korekcie. Istnieją silne sygnały, że posiadacze krótkoterminowi prowadzą paniczną sprzedaż. Jednak inwestorzy długoterminowi wkraczają, aby kupić spadek, a ich zaufanie pozostaje w dużej mierze niezachwiane. To, czego jesteśmy świadkami, będzie testem dla przekonania całego rynku BTC.”

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze