Tak mało bitcoinów na Coinbase nie było od grudnia 2017 roku

Saldo BTC na Coinbase jest obecnie tak niskie, jak w grudniu 2017 r. Co to oznacza dla bitcoina?

W ciągu ostatnich kilku dni bitcoin konsolidował się między ważnymi poziomami wsparcia i oporu. Teraz dane pokazują nam, że saldo BTC na Coinbase znajduje się na poziomach niewidzianych od grudnia 2017 r.

Liczba bitcoinów na Coinbase spada

Jednym ze sposobów oceny potencjału ruchów ceny Bitcoina jest śledzenie sald BTC na giełdach. Jeśli liczba ta jest wysoka, oznacza to, że w obrocie znajduje się więcej bitcoinów. Jest to bardzo popularna metryka, którą analitycy wykorzystują do określenia perspektyw w zakresie zmienności.

Dane od Glassnode pokazują, że wiodąca amerykańska giełda kryptowalut – Coinbase – ma saldo BTC tak niskie, jak w grudniu 2017 roku:

„Po okresie umiarkowanych napływów BTC po majowej wyprzedaży, Coinbase odnotowała duży odpływ monet. Daje to całkowite saldo w wymiarze nieco ponad 700 tys. BTC. Ostatni raz saldo BTC Coinbase było na tym poziomie w grudniu 2017 roku.”

liczba bitcoinów na coinbase
źródło: Glassnode

Czy powyższe może mieć konsekwencje dla ceny bitcoina?

Jak wspomniano powyżej, fakt, że saldo Bitcoin na giełdzie jest niskie, wielu mogłoby uznać za pro-wzrostowy sygnał dla ceny BTC. Oczywiście Coinbase to tylko jedna z wielu giełd. Aby sformułować jakąkolwiek sensowną tezę o cenie, należałoby zagregować dane z wszystkich giełd.

Dane analityczne od CryptoQuant – innego dobrze znanego źródła analitycznego – pokazują nam jednak, że od 26 lipca nastąpił spadek ilości BTC przechowywanych w portfelach wszystkich giełd.

Aby dodatkowo wesprzeć tezę o wzrostowym potencjale bitcoina warto zauważyć, że mamy do czynienia z odwrotną korelacją pomiędzy wskazaniem o stania sald BTC na giełdach a ceną. Widać to wyraźnie na poniższym wykresie:

salda giełdowe a cena btc
Źródło: CryptoQuant

Ważne jest, aby zachować czujność i śledzić rozwój sytuacji na wykresie. Pomimo miesięcznego zamknięcia „na plus”, nadal bardzo istotne jest, aby bitcoinowe byki broniły 200-dniowej średniej kroczącej jako wsparcia, wypychając jednocześnie cenę w górę.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze