Dziś wygasają opcje na BTC o wartości 1,5 mld USD. Kto na tym skorzysta?

5 964

Dziś (piątek, 30.07.21 r.) około godziny 10:00, na nieuregulowanej giełdzie instrumentów pochodnych Deribit, wygasają kontrakty na opcje BTC o wartości 1,5 miliarda dolarów.

Kontrakty na opcje bitcoinowe umożliwiają traderom opcję kupowania BTC po ustalonej cenie. Kontraktami można handlować przez cały miesiąc, zazwyczaj do ostatniego piątku, co oznacza, że ci, którzy je kupili, mogą poczekać do ostatniej chwili, aby zobaczyć, jak zmieni się cena. Skorzystać z opcji lub sprzedać ją komuś innemu mogą w dowolnym momencie. Jeśli tego nie zrobią, opcja wygasa.

Traderzy opcji „zarobieni”

Maksymalny „próg bólu” w tym okresie wynosi 35 000 USD. Określenie to odnosi się do momentu, w którym uczestnicy rynku uzyskują najmniejszy zwrot z każdego zainwestowanego dolara. Zasadniczo jest to obszar, wokół którego lepiej byłoby po prostu kupić BTC, niż marnować kapitał na kupowanie opcji (kupić BTC).

Według danych firmy Nomics, bitcoin kosztuje obecnie 39 700 USD, co stanowi poprawę w stosunku do poziomu 35 000 USD, na którym handlowano miesiąc temu. W rezultacie wielu traderów, którzy kupili opcje kiedy ceny spadały, może uzyskać zniżkę, jeśli wykonają swoje opcje teraz, gdy rynki częściowo odzyskały siły. Kupiliby zatem, powiedzmy, w cenie 35 000 USD zamiast 39 000 USD. Takie zakupy mogą z kolei spowodować, że cena bitcoina powędruje wyżej.

Jak zareaguje cena BTC?

Co więcej, stosunek sprzedaży do kupna wynoszący 0,86, który jest używany do pomiaru nastrojów inwestorów, jest umiarkowanie niedźwiedzi. Krótko mówiąc, opcje kupna to kontrakty na wymianę BTC po określonej cenie, jeśli kupujący tego chce. Opcje sprzedaży działają odwrotnie: dają uczestnikowi rynku możliwość sprzedaży po określonej cenie. Kiedy ludzie kupują więcej opcji call, oznacza to, że inwestorzy oczekują, że cena wzrośnie. Kiedy kupują więcej opcji put, szukają możliwości wypłaty w przypadku załamania się ceny.

Pod koniec kwietnia, gdy wygasły opcje na bitcoiny o wartości 3,6 miliarda dolarów, analityk Arcane Research, Vetle Lunde, powiedział, że wygaśnięcie opcji może wpłynąć na rynek, nawet w czasie, gdy ludzie coraz bardziej trzymają się swoich BTC.

Po wygaśnięciach wszystkich miesięcznych opcji w 2021 r. obserwowaliśmy gwałtowny wzrost ceny btcoina, działania rynkowe sugerują zatem, że duże wygaśnięcia stanowią krótkoterminową kotwicę dla ceny.”

Zamiast tego cena jednak spadła w ciągu następnych kilku miesięcy, nurkując z niemal rekordowego poziomu 58 000 USD (w piątek 30 kwietnia) do 31 000 USD przed czerwcowym okresem wygaśnięcia.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze