Gdzie znajdują się kluczowe, „wielorybie” klastry bitcoina i o czym świadczą?

3 092

Nowe dane z Whalemap ujawniają trzy „wielorybie” klastry bitcoin wokół wartości około 12 000 USD, które powinny działać jako obszary wsparcia i oporu dla ceny BTC w perspektywie krótkoterminowej.

Według Whalemap, istnieją trzy główne klastry cenowe, które mogą służyć jako kluczowe poziomy techniczne. Mowa o poziomach: 11 857, 12 256 i 12 868 USD, które mogą działać jako ważne obszary wsparcia i oporu.

W poprzednich cyklach aktywność wielorybów zbiegała się ze znacznymi ruchami cen na kluczowych poziomach technicznych. Przykładowo, pewien wieloryb sprzedawał po 12 000 dolarów po trzymaniu BTC przez okres 2 lat. W ciągu następnych kilku tygodni BTC spadł do poniżej 10 000 USD.

wielorybie klastry bitcoin
wielorybie klastry bitcoin

Czym są „wielorybie” klastry bitcoin?

Takie klastry tworzą się, gdy wieloryby kupują Bitcoiny i nie ruszają swoich zasobów. Klastry materializują się zatem w obszarach, w których wieloryby gromadzą środki.

Większy klaster wielorybów Bitcoin uformował się za 11 857 USD, a poprzednie klastry znalazły dla siebie miejsce na poziomach od 11 288 USD do 11 465 USD. Oznacza to, że w perspektywie krótkoterminowej, poziom 11 857 dolarów uważany jest za duży obszar wsparcia wielorybów.

Bitcoin musiałby teraz pozostać powyżej 11 857 USD lub skonsolidować się powyżej niego, aby w ogóle myśleć o dalszych wzrostach. Idealną strukturą techniczną dla kontynuacji rajdu byłaby stabilizacja na poziomie 11 900 USD.

„Zdrowszy” trend?

Po dużym wzroście, pewna konsolidacja w celu zneutralizowania rynku kontraktów terminowych może sprawić, że trwający trend wzrostowy będzie zdrowszy.

Od 2 października, w ciągu nieco ponad trzech tygodni, cena Bitcoina wzrosła w stosunku do dolara amerykańskiego o 24%. W tym samym okresie złoto nieznacznie wzrosło o 0,2%, ponieważ BTC osiągnął lepsze wyniki niż większość aktywów wysokiego ryzyka i tak zwanej „bezpiecznej przystani”.

bitcoin złoto
Bitcoin vs złoto

Przez większą część czasu wzrostów, rynek kontraktów terminowych wykazywał ujemne lub neutralne stopy. W związku z tym wydaje się, że rynkowi bitcoina nie grożą duże korekty.

Dlaczego wieloryby akumulują BTC na tych poziomach?

W kontekście niedawnych wzrostów, duzi gracze mogli decydować się na zakupy w przedziale między 11 000 a 12 000 dolarów. Technicznie rzecz biorąc, Bitcoin wybił się z zakresu cenowego, który obowiązywał w okresie ostatnich trzech lat. Dzienna świeca Bitcoina nie zamknęła się powyżej 12 900 USD przez prawie trzy lata.

Oprócz powodów technicznych, postrzeganie Bitcoina jako potencjalnego konkurenta w stosunku do złota również ulega wzmocnieniu. W konsekwencji, wzrósł znacznie popyt instytucjonalny na BTC. Widać to po wzroście rynku kontraktów terminowych CME Bitcoin.

Co dalej z ceną bitcoina?

Tymczasem, analitycy z Santiment wskazują, że BTC wydaje się oddzielać od innych rynków (decoupling). Podczas historycznych cykli byków, kiedy BTC wykazywało niezależne ruchy cen, spowodowało to wzmocnienie momentum:

Czy synteza ważnego, wielorybiego klastra z dość szerokim wachlarzem czynników technicznych może pomóc BTC / USD pokonać niedźwiedzie w krótkim okresie, aby utrzymać obecny wzrost?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze