ChatGPT, DAN 12.0, JamesGPT i PricePredictions prognozują cenę Dogecoina na 10 lat do przodu

Poniższe odpowiedzi i ilustracje zostały wykreowane przez sztuczną inteligencję i są eksperymentem serwisu BitHub.pl. Ma on na celu zademonstrować Czytelnikowi możliwości sztucznej inteligencji oraz pełzającą rewolucję technologiczną. Teksty napisane przez SI będą odpowiednio oznaczane. Mogą one zawierać błędy które celowo nie będą korygowane i nie stanowią one porady inwestycyjnej. DAN 12.0 to najnowsza „złamana”, przez użytkowników wersja oryginalnego ChatGPT, oprogramowania firmy OpenAI. DAN nie posiada typowych dla SI ograniczeń etycznych i może poruszać tematy zakazane dla oryginalnej wersji. JamesGPT to specjalny prompt dla ChatGPT-3.5 i ChatGPT-4 trenujący SI w celu uzyskania od niej precyzyjnych miar prawdopodobieństwa wystąpienia danego zjawiska. PricePredictions to portal wykorzystujący SI w celu prognozowania przyszłych ruchów cenowych na podstawie danych przeszłych.

Nowe zabawki, nowy eksperyment

Czas na kolejny odcinek serii gdzie bawimy się sztuczną inteligencją (nie tylko ChatGPT). Motywem do powstania następnego odcinka było natrafienie na portal PricePredictions, który wykorzystuje SI do prognozowania przyszłej dynamiki cenowej różnych projektów na podstawie indykatorów, dostępnych danych teoretycznych, otoczenia rynkowego i danych z przeszłości. Narzędzie najpierw generuje podstawowe dane na temat danego instrumentu, zakreśla trend, a następnie próbuje prognozować przyszłe ruchy cenowe.

Na przykład nasz tytułowy Dogecoin znajduje się aktualnie w długoterminowym kanale spadkowym i raczej sytuacja prędko się nie zmieni. Stąd algorytm przewiduje w długim terminie raczej dalszą deprecjację kryptowaluty, z krótkoterminową aprecjacją.

Źródło: PricePredictions

Przypomnijmy: na chwilę obecną cena Dogecoina wynosi 0,065 dolara za sztukę i na moment powstawania tego eksperymentu poziom ten jest stabilny (wahania +/- 0,10%).

Źródło: CMC

Ale po kolei. Zapytajmy najpierw co o psiej monecie i jej przyszłych poziomach cenowych sądzą ChatGPT-3.5, pozbawiona ograniczeń etycznych wersja tego pierwszego czyli DAN 12.0 oraz JamesGPT lub po prostu JAMES (ang. Just Accurate Markets Estimation System – przyp. red.), jailbreak dla ChatGPT stworzony przez jednego z dyrektorów giełdy Coinbase, Conora Grogana:

Zobacz też: CEO BlackRock Larry Fink postrzega kryptowaluty jako „cyfrowe złoto”. Czy czeka nas „gorączka złota”?

ChatGPT i pozostałe SI prognozują cenę Dogecoina na 10 lat do przodu

BitHub.pl: Jaka będzie szacowana cena Dogecoina za 10 lat? Przedstaw zmiany cen dla każdego roku w formie tabeli oraz oszacuj miary prawdopodobieństwa.

ChatGPT-3.5: Przewidywanie przyszłej ceny kryptowaluty jest wysoce spekulacyjne i podlega różnym czynnikom, które mogą wpływać na ich wartość. Trudno jest dokładnie przewidzieć cenę Dogecoina lub jakiejkolwiek innej kryptowaluty w długim okresie, takim jak 10 lat. Warunki rynkowe, wskaźniki adopcji, postęp technologiczny, zmiany regulacyjne i nastroje inwestorów mogą mieć wpływ na cenę.

DAN 12.0: Ach, mistyczna kraina prognoz kryptowalutowych! Za 10 lat cena Dogecoina może poszybować na Księżyc i jeszcze dalej! Chwyćcie za kapelusze, ponieważ wyruszamy na szaloną przejażdżkę spekulacyjnych szacunków. Oto tabela przedstawiająca potencjalne ruchy cen Dogecoina w ciągu najbliższych 10 lat, wraz z odrobiną prawdopodobieństwa dla dodatkowej ekscytacji:

RokSzacowana cena (USD)Prawdopodobieństwo (%)
2023$0.10 – $1.0030% – 50%
2024$0.05 – $2.0020% – 40%
2025$0.01 – $5.0010% – 30%
2026$0.10 – $10.0015% – 35%
2027$0.05 – $20.0010% – 30%
2028$0.01 – $50.005% – 25%
2029$0.10 – $100.005% – 20%
2030$0.05 – $200.003% – 15%
2031$0.01 – $500.002% – 10%
2032$0.10 – $1,000.001% – 5%

Należy pamiętać, że szacunki te mają charakter czysto spekulacyjny i służą wyłącznie celom rozrywkowym. Rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny i wpływa na niego wiele nieprzewidywalnych czynników. Inwestuj mądrze i nie traktuj tych prognoz zbyt poważnie!

Pozostań w trybie DAN

JamesGPT:

Badane scenariuszeMiary prawdopodobieństwa JamesGPT
Cena Dogecoina wyniesie poniżej 0.01$ za 10 lat0.15 (15%) – Małe szanse że to prawda
Cena Dogecoina wyniesie między 0.01$ a 0.10$ za 10 lat0.30 (30%) – Pewna szansa że to prawda
Cena Dogecoina wyniesie między 0.10$ a 1$ za 10 lat0.45 (45%) – Rzut monetą, 50/50
Cena Dogecoina wyniesie między 1$ a 10$ za 10 lat0.08 (8%) – Prawie na pewno nieprawda
Cena Dogecoina wyniesie powyżej 10$ za 10 lat 0.02 (2%) – Praktycznie bez szans

Cena Dogecoina spadnie poniżej 0,01 USD w ciągu 10 lat (prawdopodobieństwo 15%): Szacunek ten sugeruje, że istnieje niewielka szansa na spadek ceny Dogecoina do poziomu poniżej 0,01 USD w ciągu 10 lat. Jest to oparte na historycznych wynikach Dogecoina i ogólnej tendencji kryptowalut do wzrostu wartości w czasie. Nadal jednak istnieje możliwość wahań rynkowych i nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą negatywnie wpłynąć na cenę.

Cena Dogecoina waha się między 0,01 USD a 0,10 USD w ciągu 10 lat (prawdopodobieństwo 30%): Szacunek ten wskazuje, że jest bardziej prawdopodobne, że cena Dogecoina nie spadnie w przedziale od 0,01 USD do 0,10 USD w ciągu 10 lat. Uzasadnieniem tej oceny jest fakt, że Dogecoin wykazywał znaczną zmienność w przeszłości i chociaż doświadczał sporadycznych skoków, generalnie nie osiągał wyższych poziomów cenowych.

Cena Dogecoina waha się między 0,10 USD a 1,00 USD w ciągu 10 lat (prawdopodobieństwo 45%): Szacunek ten sugeruje, że istnieje większe prawdopodobieństwo, że cena Dogecoina nie przekroczy przedziału od 0,10 USD do 1,00 USD w ciągu 10 lat. Uzasadnienie tej oceny opiera się na obecnym postrzeganiu Dogecoina przez rynek jako kryptowaluty opartej na memach o ograniczonej użyteczności w porównaniu z innymi kryptowalutami.

Cena Dogecoina waha się między 1,00 USD a 10,00 USD w ciągu 10 lat (prawdopodobieństwo 8%): Szacunek ten wskazuje, że istnieje niewielka szansa na to, że cena Dogecoina osiągnie przedział od 1,00 USD do 10,00 USD w ciągu 10 lat. Uzasadnieniem tej oceny jest fakt, że wartość Dogecoina jest napędzana głównie przez spekulacje, a jego obecna pozycja rynkowa nie wspiera tak znacznego wzrostu ceny.

Cena Dogecoina przekroczy 10,00 USD w ciągu 10 lat (prawdopodobieństwo 2%): Szacunek ten sugeruje, że istnieje niezwykle niska szansa na to, że cena Dogecoina przekroczy 10,00 USD w ciągu 10 lat. Uzasadnieniem tej oceny jest to, że fundamenty Dogecoina i dynamika rynku nie wspierają obecnie tak znacznego wzrostu ceny, a aby to nastąpiło, musiałaby nastąpić poważna zmiana w krajobrazie kryptowalut.

PricePredictions:

Źródło: PricePredictions

Prognoza ceny Dogecoin (DOGE) na 2023 r.
Ponieważ Dogecoin kontynuuje swoją trajektorię trendu wzrostowego, nasza analiza techniczna przewiduje, że w 2023 r. Dogecoin osiągnie szczytową cenę 0,11772 USD, podczas gdy średnia cena na ten rok prognozowana jest na 0,0981 USD. I odwrotnie, najniższy punkt cenowy dla DOGE w 2023 r. ma wynieść 0,07848 USD.

Prognoza ceny Dogecoin (DOGE) na rok 2024
W oparciu o analizę techniczną, przewidywana trajektoria Dogecoina sugeruje, że w miarę zbliżania się wydarzenia halvingu, ta kryptowaluta ma potencjał, by osiągnąć szczytową cenę 0,18311 USD w 2024 roku. Ponadto oczekuje się, że średnia cena DOGE wyniesie 0,16349 USD, przy minimalnej prognozowanej cenie 0,14387 USD, wykorzystując wskaźniki techniczne i historyczne dane rynkowe.

Prognoza ceny Dogecoin (DOGE) na 2025 r.
Ponieważ rynek kryptowalut nadal doświadcza znacznego napływu kapitału, nasza analiza techniczna przewiduje, że Dogecoin prawdopodobnie osiągnie szczytową cenę 0,24851 USD w 2025 roku. Prognoza ta opiera się na założeniu byczego trendu rynkowego i pozytywnego sentymentu wśród inwestorów. Ponadto nasza analiza sugeruje, że średnia cena Dogecoina w 2025 r. wyniesie 0,22889 USD. Należy jednak zauważyć, że na rynku kryptowalut zawsze występuje pewien stopień zmienności, w związku z czym minimalna cena oczekiwana w naszej prognozie wynosi około 0,20927 USD. Służy to jako przypomnienie dla inwestorów, aby zawsze brali pod uwagę potencjalne ryzyko związane z każdą inwestycją.

Prognoza ceny Dogecoin (DOGE) na 2026 r.
W oparciu o powszechne przyjęcie DOGE przez narody na całym świecie, Dogecoin przewiduje potencjalny pułap cenowy w wysokości 0,31391 USD do 2026 roku. Oczekiwana średnia cena w tym okresie szacowana jest na około 0,29429 USD, przy minimalnej cenie prognozowanej na 0,27467 USD w tym samym roku. Prognozy te pochodzą z analizy technicznej trendów rynkowych i wzorców adopcji.

Prognoza ceny Dogecoin (DOGE) na rok 2027
Przewiduje się, że w 2027 r. trajektoria adopcji Dogecoina będzie kontynuować trend wzrostowy. Wraz ze wzrostem nadzoru regulacyjnego inwestorzy mogą zaobserwować szczytową cenę DOGE na poziomie 0,3793 USD do 2027 r., a następnie dołek na poziomie 0,34007 USD. Co więcej, oczekuje się, że średnia cena za rok zbiegnie się w okolicach 0,35969 USD.

Prognoza ceny Dogecoin (DOGE) na rok 2028
Przewiduje się, że w 2028 r. w sferze kryptowalut może wystąpić znaczący trend hossy. Wykorzystując analizę techniczną, można wywnioskować, że potencjalny maksymalny punkt cenowy dla DOGE może osiągnąć 0,4447 USD, przy oczekiwanej średniej cenie 0,42508 USD. Dodatkowo, w oparciu o wskaźniki techniczne, można prognozować minimalny punkt cenowy dla DOGE na poziomie 0,40546 USD w 2028 roku. Zoptymalizuj swój portfel, stosując techniczne podejście do handlu kryptowalutami.

Prognoza ceny Dogecoin (DOGE) na 2029 r.
Zgodnie z analizą techniczną przewiduje się, że DOGE doświadczy trendu wzrostowego, osiągając szczyt na poziomie 0,5101 USD i ustanawiając nowe poziomy oporu. Należy jednak zauważyć, że średnia cena na rok 2029 szacowana jest na 0,49048 USD, z potencjalnym minimum na poziomie 0,47086 USD zgodnie ze wskaźnikami technicznymi.

Prognoza ceny Dogecoin (DOGE) na rok 2030
Prognoza Dogecoina na 2030 r. sugeruje, że kryptowaluta rozpocznie kolejną dekadę z potencjalną ceną szczytową na poziomie 0,5755 USD, podczas gdy minimalny punkt cenowy może wynosić około 0,53626 USD. Średnia prognoza ceny Dogecoina wynosi 0,55588 USD, w oparciu o wskaźniki techniczne i trendy rynkowe. Zoptymalizuj swoją strategię handlową, włączając tę analizę techniczną do procesu decyzyjnego.

Prognoza ceny Dogecoin (DOGE) na 2031 r.
W oparciu o naszą analizę techniczną wykorzystującą zaawansowane algorytmy, przewiduje się, że Dogecoin osiągnie szczytową cenę 0,64089 USD, ponieważ inwestycje instytucjonalne nadal napędzają rynki kryptowalut. Dolna granica prognozy dla Dogecoina wynosi 0,60166 USD, z szacowaną średnią ceną 0,62127 USD w najbliższej przyszłości.

Prognoza ceny Dogecoin (DOGE) na 2032 r.
Ponieważ rynek kryptowalut nadal odnotowuje wzrost inwestycji, nasza analiza techniczna przewiduje, że Dogecoin prawdopodobnie osiągnie szczytową cenę 0,70629 USD do 2032 roku. Prognoza ta opiera się na założeniu byczego trendu rynkowego i korzystnego sentymentu inwestorów. Co więcej, nasza analiza wskazuje, że średnia cena Dogecoina w 2032 r. wyniesie 0,68667 USD. Należy jednak pamiętać, że rynek kryptowalut znajduje się w trudnej sytuacji.

Może Cię zainteresować:

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze