Willy Woo | Łabędzia hossa na bitcoinie nadejdzie już w lipcu?

5 438

Willy Woo twierdzi, że zgodnie z jego najnowszym modelem wyceny bitcoina, kolejny bull-run może rozpocząć się w przeciągu najbliższego miesiąca…

Zanim przejrzymy się argumentacji Woo, warto przypomnieć, czym są zdarzenia określane mianem „czarny łabędź” (black swan) i „biały łabędź (white swan)”.

Nassim Nicholas Taleb i jego „łabędzie teorie”

Nassim Nicholas Taleb jest libańsko-amerykańskim eseistą i statystykiem. Jest powszechnie uznawany za jednego z najlepszych światowych ekspertów w zakresie prawdopodobieństwa.

Penguin Random House określa przełomową pięciotomową serię Taleba Incerto (Fooled by Randomness, The Black Swan, Bed of Procrustes, Antifragile, Skin in the Game), która została przetłumaczona na czterdzieści jeden języków, jako „badanie szczęścia, niepewności, prawdopodobieństwa, błędu ludzkiego, ryzyka i podejmowania decyzji w świecie, którego nie rozumiemy ”.

W swojej książce The Black Swan z 2007 roku, Taleb napisał, że „Black Swan” to wydarzenie, które ma następujące trzy atrybuty:

„Jest to wartość wyróżniająca się, ponieważ wykracza poza sferę regularnych oczekiwań, jako że nic w przeszłości w przekonujący sposób nie wskazywało na taką możliwość.

„Wywiera ekstremalny „wpływ ”.

„Natura ludzka kreuje wyjaśnienia ważnych kwestii już po ich wystąpieniu – co czyni ją podatną na analizę i przewidywalną.

„Podsumowując: black swan to rzadkość, „ekstremalny wpływ” i retrospektywna (nie prospektywna) przewidywalność”.

Covid-19 to nie jest „czarny łabędź”

Taleb kontynuuje:

„Niewielka liczba Czarnych Łabędzi jest tak naprawdę w stanie wyjaśnić praktycznie wszystko, z czym mamy do czynienia na świecie. Dotyczą one zagadnień idei i religii, jak również dynamiki wydarzeń historycznych i elementów naszego życia osobistego”.

W artykule Bernarda Avishai opublikowanym 21 kwietnia w „The New Yorker”, Taleb stwierdził, że ​​„denerwuje się” za każdym razem, gdy słyszy o pandemii COVID-19 określanej jako „czarny łabędź”.

Taleb przyznał Avishaiowi, że ten termin nie został zaprojektowany, aby zapewnić „kliszę dla wszelkich złych rzeczy, które nas zaskakują”.

W artykule akademickim zatytułowanym „Systemowe ryzyko pandemii przez nowe patogeny – koronawirus”, opublikowanym 26 stycznia (kiedy temat koronawirusa ograniczał się głównie do chińskiej prowincji Wuhan), Taleb i dwóch współautorów (Joseph Norman i Yaneer Bar-Yam) ostrzegli, że z powodu „zwiększającej się siatki połączeń” rozprzestrzenianie się tego koronawirusa byłoby „nieliniowe”.

26 marca w artykule na Medium zatytułowanym „Korporacyjny socjalizm: rząd ratuje inwestorów i menedżerów, a nie ciebie” (współautor Mark Spitznagel), Taleb stwierdził, że nie uważa COVID-19 za „Czarnego łabędzia”:

„… niektórzy twierdzą, że pandemia jest„ Czarnym Łabędziem ”, bo to coś nieoczekiwanego, więc jako nieplanowane usprawiedliwia ich argumentację. Gdyby przeczytali moją książkę, wiedzieliby, że taka globalna pandemia jest tam wyraźnie przedstawiona jako biały łabędź: coś, co ostatecznie nastąpi z wielką pewnością.

Tak ostra pandemia jest nieunikniona jako efekt struktury współczesnego świata. W rzeczywistości rząd Singapuru, któremu doradzaliśmy w przeszłości, był przygotowany na taką ewentualność z precyzyjnym planem już w 2010 roku”.

Willy Woo i Covid-owe Łabędzie

Wstęp być może trochę przydługi, aczkolwiek konieczny. Teraz, kiedy złapaliśmy kontekst, przyjrzyjmy się wpisom, które Willy Woo opublikował na Twitterze. Dotyczą one tematu jego najnowszego modelu wyceny bitcoina. Cały wątek zaczyna się tak:

Następnie Woo wykorzystał wykres widoczny w poniższym tweecie, aby zilustrować, że COVID-19 był „odstającym modelem” (zgodnie z definicją Taleba):

To jednak nie koniec złych wiadomości. Woo mówi, że im dłużej zajmie przejście do kolejnego bull-runu bitcoina, tym wyższa będzie cena na samym szczycie:

Willy Woo nie jest jedynym analitykiem kryptowalut, który oczekuje, że wkrótce nastąpi kolejny rajd cenowy bitcoina.

CEO CryptoQuant – Ki Young Ju wyjaśnia, dlaczego następny hossa na bitcoinie miałaby rozpocząć się mniej więcej w połowie następnego miesiąca:

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze