Smart kontrakty na Bitcoinie coraz bliżej | Krok milowy w aktualizacji Schnorr/ Taproot

Dewoloperzy Bitcoin Core są coraz bliżej tego, aby smart kontrakty na Bitcoinie stały się rzeczywistością. Zespół programistów „króla kryptowalut” pokonał największą przeszkodę w aktualizacji opartej na podpisach Schnorra i Taproot.

Pieter Wuille z powodzeniem połączył obsługę podpisów Schnorr z Bitcoinem. Fuzja Taproot i aktualizacja soft forka to ostatnie kroki na drodze do wdrożenia smart kontraktów na Bitcoinie.

Smart kontrakty na Bitcoinie | Wykonano najtrudniejszą część aktualizacji

To ważny kamień milowy dla podstawowego zespołu programistów. Deweloperzy z powodzeniem połączyli założenia BIP-340 z główną biblioteką Bitcoin. Aktualizacja będzie kompatybilna wstecz, a jej wykorzystanie będzie zależało od zapotrzebowania górników i użytkowników.

Jeden z wiodących deweloperów Bitcoina, Nicolas Dorier, opisuje to jako „najbardziej skomplikowaną” część procesu:

„Mając to za sobą, spodziewam się, że reszta z Taproot pójdzie gładko.”

Dorier opracował już prosty inteligentny kontrakt z wykorzystaniem BIP-340, stawiając 1 BTC na wynik wyborów prezydenckich w USA z Chirsem Stewartem. Funkcjonalność inteligentnych kontraktów oznaczałaby, że Bitcoin miałby takie same możliwości, jak inne łańcuchy bloków, takie jak Ethereum, EOS i TRON.

Co takiego podpisy Schnorr/ Taproot wnosi do Bitcoin?

Soft fork Schnorr / Taproot znacznie rozszerzy funkcjonalność BTC. W grę wchodzą: zwiększona prywatność, skalowanie, aplikacje z obsługą multi-sig i jeszcze lepsza prędkość transakcji…

„Czym Segwit jest dla lightning network (LN), tym schnorr / taproot jest dla aplikacji multisig” – powiedział deweloper Bitcoina – Sanket.

Według Sanketa, następnym krokiem w aktualizacji jest Taproot, po którym nastąpi soft fork. Ostateczna decyzja zostanie pozostawiona górnikom i zapotrzebowaniu na sieć, którzy mogą zdecydować się na uruchomienie Schnorr / Taproot dla inteligentnych kontraktów na Bitcoinie lub trzymać się aktualnej wersji protokołu.

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień!

Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze