Scaramucci | Bitcoin powinien osiągnąć 100 000 USD bez większego problemu

8 297

Anthony Scaramucci twierdzi, że Bitcoin może, w obecnym cyklu, wzrosnąć znacznie wyżej. W grę wchodzi nawet 100 000 USD.

W nowym wywiadzie dla Yahoo Finance założyciel firmy inwestycyjnej SkyBridge Capital mówi, że bitcoin może z łatwością przekroczyć próg 100 000 USD.

„Okej, tracę wartość w dolarach, ale niekoniecznie tracę wartość w bitcoinie.”

Scaramucci twierdzi, że trwająca deprecjacja pieniądza, która prawdopodobnie zwiększy podaż dolara o 40% w ciągu najbliższych 12 miesięcy, sprawiła, że ​​Bitcoin stał się atrakcyjnym źródłem wartości.

Anthony Scaramucci; źródło: Getty Images

Biorąc pod uwagę kontekst makroekonomiczny, Scaramucci mówi, że BTC może osiągnąć 100000 USD i to już w lutym 2022 roku:

„Mamy 23,6% więcej dolarów w druku i podaży niż sześć miesięcy temu. A jeśli naprawdę przeanalizujesz bodziec stymulacyjny o wartości 1,9 biliona dolarów, jest bardzo prawdopodobne, że uzyskamy kolejne 17% więcej dodruku. […] za 12 miesięcy będziesz mieć 40% więcej dolarów lub 40% więcej waluty fiducjarnej. Więc jeśli patrzysz na dolary na swoim koncie bankowym, czujesz się dobrze, poczekaj chwilę, może to nie być zapas wartości, którego potrzebuję z pozycji korporacyjnej. A patrząc na bitcoin, który jest rozwijającą się siecią monetarną, teraz w pełni skalowalny zgodnie z prawem Metcalfe’a, możesz powiedzieć sobie: okej, tracę wartość w dolarach, ale niekoniecznie tracę wartość w bitcoinie.”

Bitcoin coraz bardziej atrakcyjny

Scaramucci dodaje, że cyfrowy charakter bitcoina i wzrost liczby użytkowników sprawiają, że jest on coraz bardziej atrakcyjny dla korporacji.

„Myślę, że w tej chwili dylemat dyrektorów finansowych polega na tym, że przyglądają się dodrukowi dolara i mówią do siebie: „Dobra, może potrzebujemy trochę tego”. Jest bardzo zamienny, handluje w płynny sposób, obraca się w milisekundach i jest skalowalny. Ponad 100 milionów ludzi używa dziś bitcoinów. Bardzo prawdopodobne, że za pięć lat będzie go używać miliard ludzi”.

Scaramucci przyznaje, że nie jest zaskoczony faktem, że firmy i inwestorzy instytucjonalni coraz częściej inwestują we flagową kryptowalutę:

„… Dostępne informacje rynkowe są takie, że istnieje wiele korporacji, które myślą o dodaniu bitcoin do swoich bilansów. Są też inwestorzy instytucjonalni, tacy jak chociażby BlackRock. BlackRock zasygnalizował już w zeszłym miesiącu, że mają zgodę na zakup BTC w ramach niektórych z ich większych funduszy inwestycyjnych oraz na zakup kontraktów terminowych na bitcoin.”

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze