Rekordowy, „rzeczywisty” wolumen Bitcoin, czyli to się dzieje naprawdę

6 676

Błyskawiczny wzrost ceny bitcoina do 40 000 USD spowodował, że BTC pobił również swój poprzedni rekord wszech czasów w zakresie rzeczywistego wolumenu o ponad 100%.

Założyciel Quantum Economics, Mati Greenspan, udostępnił wykres pokazujący, że tygodniowy wolumen transakcji spot wzrósł dwukrotnie, zgodnie z miernikiem „rzeczywistego wolumenu” Messari – z ponad 60 miliardami dolarów w BTC, które zmieniły właściciela w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Rzeczywisty wolumen bitcoin?

Wskaźnik rzeczywistego wolumenu na rynku BTC wprowadzono po to, aby zagregować i dostosować wolumeny na największych giełdach, które według Messari raportują prawdziwą aktywność – Binance, Bitfinex, Bitflyer, Bitstamp, Bittrex, Coinbase Pro, Gemini, itBit, Kraken i Poloniex.

Wskaźnik został zaktualizowany w maju 2020 r. w celu uwzględnienia skorygowanego wyniku dla najlepszych giełd azjatyckich, w tym Huobi, OKEx, Gate.io, Bithumb, UpBit, CoinOne i Liquid przy użyciu wyniku skorygowanego opartego na informacjach dostarczonych przez 10 zewnętrznych agregatorów danych. Obejmuje również 50% korektę wolumenu zgłoszonego przez platformy koreańskie i chińskie.

Według danych, w tym tygodniu, właściciela zmieniły bitcoiny o wartości ponad 67 miliardów dolarów:

wolumen bitcoin
rzeczywisty wolumen bitcoin; źródło: Messari

„Ogromne wolumeny”

Poprzedni rekord „rzeczywistego” wolumenu został opublikowany w połowie 2019 r. Tygodniowy wolumen przekroczył wówczas 32 miliardy dolarów. Cena na krótko znalazła się w przedziale pięciocyfrowym po spadku poniżej 4000 USD na początku tego roku.

Inni dostawcy danych również zgłaszają rekordowe wolumeny dla BTC. CoinMarketCap szacuje, że ponad 85 miliardów dolarów w BTC zmieniło właściciela tylko w ciągu ostatnich 24 godzin, podczas gdy CoinGecko odnotowało 77 miliardów dolarów w tym samym okresie czasu (stan na chwilę publikacji).

Według Skew, kontrakty terminowe na Bitcoin przyniosły ponad 97 miliardów dolarów w czasie ostatnich 24 godzin obrotu.

zagregowany, dzienny wolumen na kontraktach bitcoin futures
zagregowany, dzienny wolumen na kontraktach bitcoin futures; źródło: Skew

Greenspan skomentował, że rynki odnotowują „ogromne wolumeny”.

„Wolumeny na blockchainie Bitcoin również stale rosły w ciągu ostatnich kilku miesięcy i są teraz znacznie wyższe niż podczas rajdów 2017 i 2019”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze