Grayscale: Przed bitcoinem „Massive Bull Run”!

Grayscale Investment uważa, że ​​Bitcoin znajduje się obecnie na podobnej pozycji jak na początku 2016 r., czyli na krótko przed jego rekordową hossą. Czy i kiedy BTC może mieć szansę na nowe ATH?

W niedawno opublikowanym raporcie firma oszacowała, że popyt na BTC wzrośnie znacząco wówczas, gdy dolar amerykański straci na wartości. To, w wyniku wstrząsu gospodarki po globalnej pandemii, wskazuje na potrzebę alternatywnego aktywa o ograniczonej podaży, takiego jak złoto czy kryptowaluty. Grayscale uważa, że ​​rosnąca inflacja doprowadzi do szerszej adopcji BTC i wykorzystania kryptowalut do transakcji i inwestycji.

Podaż i niedobór: Bitcoin podobny do złota

Jak czytamy w raporcie, niedobór aktywów „ma sens” w obecnej sytuacji finansowej. Grayscale zauważa jednak, że ​​inwestorzy mogą jeszcze nie być w stanie łatwo przypisać wartości BTC:

„Inwestorzy mogą zgodzić się, że rzadka, cyfrowa forma pieniądza ma sens w obecnym środowisku, ale nadal mogą mieć trudności z przypisaniem BTC godziwej wartości. Jako, że bitcoin nie jest aktywem generującym gotówkę, inwestorzy nie mogą zastosować standardowej analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych do modelowania jego wartości bieżącej. Pod wieloma względami wycena BTC jest podobna do tego, w jaki sposób niektórzy wyceniają złoto”.

Podobnie jak w przypadku większości aktywów, ceny są oparte na równowadze między podażą a popytem. Bitcoin nie ma przepływów pieniężnych zaprojektowanych w swoim systemie działania w oparciu o technologię blockchain, na której działa. Jednak podaż kryptowaluty ustawiona jest na tylko 21 milionów bitcoinów. Podobnie w przypadku złota wiadomo, że podaż jest ograniczona. Oznacza to, że ​​jego cena zmienia się w zależności od popytu.

Raport Grayscale opiera się również na tym, że popyt na BTC zależy od kilku wskaźników związanych z jego aktualną dostępną podażą. Należą do nich, m. in., ile monet znajduje się aktualnie w obrocie, ile jest przenoszonych, ile jest przechowywanych w długoterminowych inwestycjach itd.

Paul Tudor Jones: Bitcoin jako Store of Value

Grayscale wspomina w raporcie słynnego inwestora funduszy hedgingowych, Paula Tudora Jonesa, i analizę jego zespołu dotyczącą przechowywania wartości aktywów finansowych. Analiza ta wynikała z rosnących obaw o inflację pieniężną i fiducjarną. W maju 2020 roku Jones opublikował swoje dane porównujące aktywa, gotówkę, złoto i bitcoin, opierając store of value na sile nabywczej, wiarygodności, płynności i przenośności jako podstawowych wskaźnikach:

W swoim raporcie Jones zauważył, że Bitcoin mógł zająć najniższe miejsce pośród dostępnej palety SoV:

„Zaskoczyło mnie nie to, że bitcoin zajął ostatnie miejsce, ale to, że osiągnął tak wysoki wynik. Bitcoin uzyskał ogólny wynik prawie 60% aktywów finansowych, ale ma kapitalizację rynkową wynoszącą 1/1200 tej wartości. BTC zaliczył w badaniu 66% złota jako środek do przechowywania wartości, ale ma kapitalizację rynkową równą 1/60 wartości złota. Coś tu wydaje się nie tak i przypuszczam, że to cena Bitcoina”.

Jak zauważył Grayscale, analiza Jonesa pomaga oszacować olbrzymi rozmiar rynku adresowalnego dla Bitcoin. Zanim jednak nastąpi masowa adopcja, należy najpierw zająć się wyzwaniami związanymi z zaufaniem i regulacjami.

Czekając na bull run | Czy Bitcoin jest świętym Graalem w walce z inflacją?

Grayscale konstatuje, że popyt na kryptowaluty prowadzi do wzrostu wartości BTC. Może to pozycjonować rynek waluty cyfrowej na krawędzi dużego wzrostu. Korzystając z kilku wskaźników ruchów rynku blockchain przed głównym historycznym okresem byka, Grayscale wskazuje, że ​​Bitcoin może być na dobrej drodze do kolosalnego zrostu:

„Bitcoin może mieć dobrą pozycję, biorąc pod uwagę, że jest rzadkim zasobem cyfrowym. Mnogość wskaźników blockchain omówionych w tym raporcie wskazuje, że obecna struktura rynku przypomina początek 2016 roku, okres poprzedzający historyczną hossę bitcoina”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze