Czy bitcoin może jeszcze kosztować 1 USD?

19 435

Opinie są różne. Jedni uważają, że wartość bitcoina może wzrosnąć do miliona dolarów. Inni, że możliwe jest, abyśmy zobaczyli jeszcze króla kryptowalut po 1 USD. Są też tacy, którzy nie wykluczają, że szansę na realizację mają obydwa scenariusze…

W niedawnym wywiadzie z Joe Kernenem w Squawk Box CNBC, analityk internetowy Henry Blodget, znany jeszcze z czasów bańki dotcomów, powiedział, że:

„bitcoin może wzrosnąć do 1 miliona dolarów… może też spaść do 1 dolara. W rzeczywistości może to zrobić zarówno jedno jak i drugie”.

Blodget, który był również szefem globalnego zespołu zajmującego się badaniami internetowymi w Merrill Lynch, nie jest przekonany co do wartości cyfrowego aktywa. Stwierdził, że bitcoin jako zabezpieczenie przed inflacją i narracja otaczająca jego wartość jako „cyfrowe złoto” to tylko bajki (stories):

„[…] historie, które opowiadamy o tym, w jaki sposób [bitcoin] odnosi się do wartości złota lub innych walut są absurdalne.”

Winklevoss „może mieć rację”

Zdaniem Blodgeta, cena bitcoina może powędrować na każdy ze wskazanych poziomów przez wzgląd na to, że nie ma praktycznie żadnego fundamentalnego zaplecza. Dodał, że w przeciwieństwie do tradycyjnych akcji, „które zwykle mają ostatecznie jakiś związek z fundamentami” firmy, „bitcoin ich nie ma a to oznacza, że jego cena może zawędrować wszędzie”.

Przedsiębiorca uważa, że ​​dyrektor generalny giełdy kryptowalut Gemini, Tyler Winklevoss, może ostatecznie mieć „całkowitą rację” w swojej prognozie, jakoby cena cyfrowego aktywa nr 1 miała wzrosnąć do 1 miliona dolarów:

„Gdyby ludzie zdecydowali, że przez następne kilkaset lat bitcoin będzie miejscem, w którym ulokujesz swoje pieniądze, gdy zabierzesz je z systemu fiducjarnego, OK, jest to możliwe.”

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze