Czwarta fala adopcji bitcoin?

6 079

Wygląda na to, że bitcoin jest coraz bliżej powszechnego przyjęcia. Teraz, gdy nawet Elon Musk wyeksponował kryptowalutę w sekcji swojej biografii na Twitterze, cena BTC wzrosła o 19%, osiągając 37 000 USD w ciągu dnia…

Według Marshalla Haynera, dyrektora generalnego dostawcy rozwiązań do płatności kryptowalutowych Metal Pay, Bitcoin jest aktualnie na etapie „czwartej fali” adopcji. Hayner podkreślił, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy aktywo osiągnęło najwyższy poziom w historii, a wraz z nim pojawiły się instytucje, które dodały kryptoowalutę do swoich bilansów.

Poziom „masowej akceptacji i zrozumienia”

Zdaniem Haynera, popularność Bitcoina oraz fakt, że jest to „najstarsza, najbardziej płynna” kryptowaluta, skłania korporacje do postrzegania tego aktywa jako zabezpieczenia przed inflacją dolara i euro:

To właśnie nazywam „czwartą falą” adopcji kryptowalut. Pierwsze trzy fale to entuzjazm, spekulacje, użyteczność i wreszcie akceptacja”.

Od zeszłego roku wiele podmiotów zaczęło akceptować Bitcoin. Lista obejmuje między innymi Galaxy Digital, PayPal, Marathon Patent Group, Ruffer, Square. Największym posiadaczem cyfrowego aktywa stało się w tym zakresie Microstrategy z 70784 BTC w swoim portfolio.

Marshall Hayner uznał, że podobnie jak w przypadku dużych inwestorów korporacyjnych, krajowe banki podległe US Office of the Comptroller of the Currency (OCC) osiągnęły poziom „masowej akceptacji” i „zrozumienia” Bitcoina. Przypomnijmy, że OCC dało zielone światło dla krajowych banków w kontekście przechowywania aktywów cyfrowych:

Hayner podzielił się jeszcze swoimi oczekiwaniami odnośnie bitcoina, a także opinią odnośnie użyteczności innych cyfrowych monet:

„Spodziewam się, że bitcoin i altcoiny o mniejszej kapitalizacji absolutnie rozwalą niektóre umysły w 2021 roku. Ponadto spodziewam się dużej użyteczności, zwłaszcza w odniesieniu do stablecoinów, NFT, innowacyjnych zdecentralizowanych modeli pożyczek / handlu, wyroczni i systemów płatności.”

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze