Cooperman: Jeśli nie rozumiesz Bitcoina oznacza to, że jesteś stary

2 759

CEO Omega Advisors zachęcił, aby w czasach gospodarczej niepewności, ludzie trzymali się złota zamiast bitcoina, ponieważ jest to – jego zdaniem – zdecydowanie lepsze store of value.

Chociaż amerykański miliarder Leon (Lee) Cooperman nadal utrzymuje, że bitcoin nie ma większego sensu, wyznał, że ci, którzy nie rozumieją kryptowaluty, mogą być po prostu za starzy. Ponadto ostrzegł również inwestorów i rząd USA, aby podczas obchodzenia się z aktywami cyfrowymi zachowali szczególną ostrożność.

Za stary na Bitcoin?

Imponujący wzrost cen w ciągu ostatnich kilku lat i osiągnięcie na początku tego roku kapitalizacji wartości 1 biliona USD bez wątpienia przyciągnęło do kryptowaluty uwagę wielu prominentnych inwestorów spoza branży.

Zazwyczaj dzielą się oni na dwie grupy – tych, którzy widzą zalety BTC i przeznaczają na to pieniądze – jak Paul Tudor Jones III – oraz tych, którzy wolą trzymać się od niego z daleka i krytykują – jak Warren Buffett.

Lee Cooperman, amerykański inwestor-miliarder oraz prezes i dyrektor generalny Omega Advisors, wydaje się być członkiem tej drugiej grupy. Kilka lat temu, gdy bitcoin osiągał szczyt w wysokości 20 000 USD, Cooperman argumentował, że kryptowaluta nie ma dla niego większego sensu.

W rozmowie z CNBC podtrzymał swoje stanowisko. Zaznaczył jednak, że czynnikiem, który uniemożliwia mu zrozumienie Bitcoina, może być jego wiek.

Jeśli nie rozumiesz bitcoina, oznacza to, że jesteś stary. Mam 78 lat. Jestem stary. Nie rozumiem tego.”

Uważaj z Bitcoinem

Chociaż Cooperman przyznał, że jego wiedza na temat kryptowaluty jest niewystarczająca, ostrzegł rząd USA, aby był bardzo czujny względem tego, w jaki sposób wchodzi z nią w interakcję.

Co więcej, wydawał się pewien, że władze nie powinny iść za przykładem Salwadoru, aby oficjalnie zaakceptować BTC jako legalną walutę. Uważa, że ​​postrzeganie bitcoina jako substytutu dolara amerykańskiego nie leży w interesie rządu amerykańskiego.

Cooperman określił siebie mianem „paper guy”, który wierzy w amerykańską gospodarkę. Tym, którzy obawiają się swojej ekonomicznej przyszłości, doradził, aby zwrócili się w stronę złota zamiast BTC, ponieważ metal szlachetny „jest lepszym miejscem do przechowywania wartości”.

Warto zauważyć, że cena złota w stosunku do dolara jest nieco podobna do tej sprzed dziesięciu lat. W przeciwieństwie do tego, bitcoin stał się w ostatniej dekadzie aktywem o najlepszych wynikach z ROI na poziomie 8 900 000%. Patrząc tylko w skali roku, BTC wzrósł od początku 2021 r. o 60%, podczas gdy złoto spadło o ponad 5%.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze