BTC powyżej 14 000 USD | Czy tym razem poleci wyżej?

1 951

BTC wybił się powyżej 14 000 USD po raz trzeci w ciągu ostatnich siedmiu dni. Czy tym razem na dobre?

btc 14 000
źródło: tutaj

Oczekuje się, że Bitcoin osiągnie w 2021 r. nowe szczyty, powtarzając price action, jakie obserwowaliśmy w 2013 i 2017 r. Analitycy kryptowalut są w dużej mierze przekonani, że topowe aktywa cyfrowe tworzą nową passę w oparciu o aktualne sygnały.

Jeden z analityków, Mike McGlone, starszy strateg w Bloomberg Intelligence, zauważył, że inwestorzy powinni spodziewać się parabolicznego trendu Bitcoin w przyszłym roku. Według McGlone:

„Bitcoin może przejść w 2021 rok parabolą tak jak, to miało miejsce w 2013 i 2017 roku, jeśli poprzednie wzorce ponownie pojawią się na stole. Nowe szczyty to kolejna potencjalna iteracja i może tylko kwestia czasu, chyba że coś, czego nie przewidujemy, spowoduje wzrost popularności i popytu w porównaniu z ograniczoną podażą”.

Bitcoin a niepewność odnośnie wyniku wyborów w USA

Największa kryptowaluta na świecie zyskała 4% w ciągu 24 godzin, przekraczając 14 000 USD, gdy Amerykanie oddali swój głos w jednych z najbardziej dzielących amerykańskie społeczeństwo współczesnych wyborach prezydenckich w historii.

Dyrektor naczelny i założyciel deVere Group, Nigel Green, powiedział:

Rynki finansowe brzydzą się niepewnością i są wstrząśnięte politycznymi wstrząsami, słabą gospodarką i niepokojami społecznymi w USA. W rezultacie inwestorzy będą gromadzić aktywa bezpieczne, w szczególności te niepowiązane z żadnym konkretnym krajem, takie jak Bitcoin i złoto jako tarcza przed turbulencjami ”.

Green wskazał również na inne kluczowe czynniki wpływające na wzrostowy rynek bitcoina. Zwrócił uwagę na fakt, że jest to uzasadnione zabezpieczenie przed długoterminowymi obawami o inflację, które wysunęły się na pierwszy plan dzięki pakietom stymulacyjnym – których obydwie strony obiecywały ostatnio coraz więcej.

Zdaniem Greena, te nadzwyczajne środki, podobnie jak program masowego dodruku pieniędzy, zmniejszają wartość tradycyjnych walut, takich jak dolar.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze