Bitcoinowe wieloryby kupują dołek

4 177

Dane sugerują, że bitcoinowe wieloryby kupują dołek na Binance.

Wygląda na to, że najwięksi gracze, w tym instytucje, wykorzystały spadek ceny bitcoina, aby kupić znaczne ilości cyfrowej waluty.

Według Material Indicators, firmy analitycznej badającej dane on-chain, na Binance miały miejsce największe w historii platformy, ogromne zamówienia kupna o wartości ponad 100 000 USD. Biorąc pod uwagę fakt, że Binance to największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu, wskaźnik ten w sposób jednoznaczny wskazuje na aktywność wielorybów.

Wieloryby wyczuły dołek na bitcoinie

Zaskakujące jest, że takie masowe zakupy dokonywane przez największych rynkowych graczy są bardziej powszechne niż kiedykolwiek wcześniej – co bezpośrednio różni się od wymiaru mniejszych zleceń. Podczas gdy aktywność wielorybów wzrosła w przypadku zakupów bitcoinów, aktywność mniejszych inwestorów wydaje się zwalniać.

Zgodnie z wykresem od Material Indicators, aktywność wielorybów wzrosła podczas spadku ceny BTC, osiągając nowy rekord wszech czasów:

Wynika to najprawdopodobniej z wysokiej ceny bitcoina w tej chwili. Mniejsi inwestorzy detaliczni obawiają się kupować wysoko zakładając, że cena kryptowaluty mogłaby ulec nagłemu załamaniu.

Material Indicators sugerują, że wieloryby mogą sprzedawać w obliczu rajdu kryptowaluty, powtarzając wzorzec wzrostu ceny i szybkiej korekty. Wydaje się jednak, że to się jeszcze do tego nie doszło – jeśli tak się stanie – w grę mogą wchodzić inne czynniki. Przykładowo, wymiar zleceń ze strony wielorybów zwolnił po ogłoszeniu, że pakiet stymulacyjny w wysokości 1,9 biliona dolarów w Stanach Zjednoczonych przeszedł przez Senat. Akcje w branżach technologicznych zareagowały odwrotnie. Warto zastanowić się, jak mogło to wpłynąć na inwestycje w bitcoin w tamtym czasie.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze